Handelen met Allaah in 1 minuut…

Artikels | 0 comments


Je wordt vanuit de dood opgewekt en komt alleen voor jouw Heer en Schepper te staan. Je wordt gevraagd wat je met je tijd hebt gedaan die je bent gegund…

Je wordt vanuit de dood opgewekt en komt alleen voor jouw Heer en Schepper te staan. Je wordt gevraagd wat je met je tijd hebt gedaan die je bent gegund. Je zegt: ”Uhmm uhmm..”, en denkt: “had ik maar voor één keer Allaah subhanahu wa ta3aalaa herdacht, of had ik maar nog één goede daad extra verricht.” Om niet in zo’n situatie terecht te komen moet je je bedenken dat het gedenken van Allaah swt heel makkelijk is en geen tijd kost, sterker nog je bent slechts hiervoor geschapen.

Aanschouw ”De één minuut”…

In één minuut kun je surat Al-Fatiha (openingsvers van de Quraan) 1 maal reciteren.

De profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zegt: ”Wie een letter van het boek van Allaah swt leest, voorwaar hij krijgt daarvoor 1 hasanah, en een hasanah wordt met 10 verveelvoudigt. Ik zeg niet Alief laam miem is één letter maar elief is één letter en laam is één letter en miem is één letter. “ Zodoende krijg je bij het reciteren van soerat al-fatiha 1220 hasanaat. Allaah verveelvoudigt het met de hoeveelheid die Hij wil. En dat alles in 1 minuut.

In 1 minuut kun je surat Al-Ikhlas (Surah nummer 112) 3 keer reciteren.

Één keer staat gelijk aan één derde van de Quraan. Zoals de profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd. Zodoende krijg je de beloning voor het reciteren van de hele Quraan in één minuut.

In 1 minuut kun je 20 keer zeggen: “Laa ilaaha illa-Allaah wa7dahuu laa-sharieka lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa 3alaa kullie shai’in qadier”

(Er is geen god behalve Allaah, Hij alleen is de God zonder deelgenoot, tot Hem behoort de heerschappij en Alle lof zij Hem, en Hij is tot alles in staat).

De beloning hiervoor staat gelijk aan de beloning die men ontvangt voor het bevrijden van 8 moslimslaven.

In 1 minuut kun je 100 keer zeggen: “Sub7aana Allaahi wa bi7amdihie”

(Heilig is Allaah en alle lof zij Hem).

Van één ieder die dat in een dag opzegt zullen de zonden worden vergeven, zelfs als ze netals het schuim van de zee zijn (heel veel dus).

In 1 minuut kun je 50 keer zeggen: “Sub7aana Allaahi wa bi7amdihie sub7aana-llaahiel-3athiem”

(Heilig is Allaah en alle lof zij Hem, en heilig is Allaah de Geweldige).

Dit zijn twee zinnen die makkelijk uit te spreken zijn en toch zeer zwaar wegen en zeer geliefd zijn bij de Meest Genadige, zoals overgeleverd door al-Bukhari en Muslim. De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zei: “Als ik zeg: “Sub7aana Allaahi wa bi7amdihie sub7aana-llaahiel-3athiem” (Heilig is Allaah en alle lof zij Hem, en heilig is Allaah de Geweldige), is dit geliefder bij mij dan waar de zon voor opkomt.”1

In 1 minuut kun je 40 keer zeggen: “La 7awla wa laa quwwata illaa bi-llaah”.

(Men kan zich niet van de ene situatie naar de andere verplaatsen behalve met de wil en kracht van Allaah).

Dit is één van de schatten van het Paradijs, zoals al-Bukhari en Muslim overleverden. Deze uitspraak is het motto van de gelovigen en helpt hen met het omgaan met moeilijkheden en is een middel om grote dingen te bereiken met de wil van Allaah.

In 1 minuut kun je ongeveer 50 keer: “Laa ilaaha illa-llaah” zeggen.

(Er is geen God, behalve Allaah)

Dit de meest geweldige woord, omdat het het woord van Al-taw7eed (Monotheisme) is. Als dit het laatste woord van iemand is, dan zal hij/zij het paradijs binnen treden.

In 1 minuut kun je meer dan 15 keer: “Sub7aana Allaahi wa bi-7amdihie 3adada-khalqihie, wa ridhaa nafsihie, wa zienata 3arshihie wa midaada kalimaatieh”.

(Heilig is Allaah en alle lof zij Hem, net zoveel als de hoeveelheid van Zijn schepsels, zoveel als het Hem plezier doet, en zoveel als het gewicht van Zijn Troon en zoveel als de inkt van Zijn Woorden).

Dit brengt meer beloningen dan welke tasbie7 (lofprijzing) of thikr (het gedenken van Allaah) dan ook, volgens een sahieh (correcte) hadith (overlevering) van de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem.

In 1 minuut kun je Allaah 100 keer om vergiffenis vragen door te zeggen: “Astaghfiru-llaah”
(Ik vraag Allaah om vergiffenis)

Zoals de profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem het ook elke dag deed. Tevens begaat een moslim vele zonden op een dag zonder dat hij/zij zich daar bewust van is. Door het vorige te zeggen, vraag je Allaah om vergiffenis van de kleine zondes die je elke dag begaat.

Je kunt enkele korte woorden zeggen in 1 minuut en Allaah zou er goede dingen door kunnen laten gebeuren, dingen die je nooit voor mogelijk zou hebben gehouden.

In 1 minuut kun je, je hart er toe zetten Allaah te danken, van Hem te houden, Hem te vrezen, vertrouwen in Hem te stellen, naar zijn paradijs te verlangen en aldus te reizen door de verschillende etappes van imaan (Het geloof).

Je kunt dit bv. doen als je in bed ligt of als je op straat loopt.

In 1 minuut kun je meer dan twee bladzijden lezen van een nuttig boek dat makkelijk te begrijpen is, en waarmee je kennis vergaart over je godsdienst.

In 1 minuut kun je de familiebanden aanhalen door een familielid op te bellen.

Je kunt in 1 minuut je handen heffen en een smeekbede (Du3a) naar keuze opzeggen/oplezen.

In 1 minuut kun je een heleboel mensen groeten met de islamitische groet dat tevens een verdrag van vrede is tussen beide broeders.

Ook zal het de begroeting worden van de inwoners van het paradijs. Namelijk: “Asalaamu 3alaykum wa Ra7matu-llaahi wa Barakaatuhu wa maghfiratuh”. (Vrede en barmhartigheid en zegeningen en vergiffenis zij met u). Hierdoor krijg je 40 hasanaat, en wordt de islamitische broederschap en liefde onder elkaar verstevigd.

De profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zegt ook: ”Als twee broeders elkaars hand schudden dan vallen hun zonden van hun handen af tot er geen enkel zonde van beide overblijft.”

Je kunt in 1 minuut iets wat slecht is verbieden/verwerpen.

In 1 minuut kun je bevel geven tot iets goeds.

In 1 minuut kun je oprecht advies geven aan een broeder/zuster (in nood).

In 1 minuut kun je iemand die zich naar voelt troosten of opbeuren.

In 1 minuut kun je iets gevaarlijks van de straat ruimen.

“Soeb7aana Allaahie wa-l7amdulilaahi wa laa ilaaha illa Allaahu wa-Allaahu Akbar”

(Heilig is Allaah en alle lof zij Allaah en er is geen god behalve Allaah en Allaah is de grootste).

1x 10 bomen die geplant worden voor je in het paradijs.

“Soebhana Allaah”.

100x krijg je 1000 hasanath en 1000 zonden worden kwijtgescholden.

“7asbiya-laahu laa-ilaaha illaa-hoe, 3alayhi tawakkaltu wahuwa Rabbul-3arshi-l3athiem”.

(Mijn Heer is voldoende, er is geen god behalve Hij, op Hem vertrouw ik, en Hij is de Heer v/d geweldig troon).

“Rabie innie a3uthu bika an as-‘alaka maa-laisa lie bihie 3ilm, wa-illaa taghfir lie watar7amnie akun-mina-lkhaasirien”.

(O mijn, Heer, voorwaar, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen dat ik iets zal vragen waarover ik geen kennis heb. En als U mij niet vergeeft en mij niet begenadigd dan zal ik zeker tot de verliezers behoren.


  1. Overgeleverd door Muslim. []

Categorieën