Hadieth 1: an-Nniyyah (de intenties)

Fiqh, Hadieth wetenscahppen, Wetenschap | 0 comments


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

De eerste hadieth:

A-nniyyah (de Intenties)

 عَنْ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ أبِي حَفْصٍ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لِكُلِّ ﭐمْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَو ﭐمرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِْ. متفق عليه  

Transcriptie:
3an amieri-l-mu’miniena abie Hafsin 3umara-bna-l-Khattaabi radiya-llaahu 3anhu, qaala: sami3tu rasoela-llaahi salla-llaahu 3alayhi wa-sallama yaqoel: Innama-l’a3maalu-binniyyaat wa-innamaa likulli-mri’in maa nawaa, faman kaanat hidjratuhu ila-llaahi wa-rasoelihi fa-hidjratuhu ila-llaahi wa-rasoelih, wa man kaanat hidjratuhu lidunyaa yusiebuhaa aw-imra’atin yankihuhaa fa-hidjratuhoe ilaa maa haadjara ilayh.

Vertaling:

De leider der gelovigen: aboe Hafs, 3umar ibn al-khattaab radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “Ik heb de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam horen zeggen: “Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties. En voorzeker, elke persoon bekomt1slechts hetgeen wat hij intendeert2. Voorwaar, al wie waarvan zijn migratie naar Allaah en Zijn Boodschapper is, voorwaar, zijn emigratie is naar Allaah en Zijn Boodschapper. En voorwaar, al wie waarvan zijn migratie is om het wereldse te bereiken, of een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie voor hetgeen waarvoor hij geëmigreerd is.”


De beoordeling van de hadieth:

Deze hadieth is overgeleverd door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim3. Imaam al-Bukhaarie is met deze hadieth in zijn boek begonnen, en daarmee verwijst hij naar de definiëring dat de daden slechts geaccepteerd worden als de intenties zuiver voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zijn. Tevens is deze hadieth door alle geleerden geaccepteerd.
Deze hadieth is één van de ahaadieth waar de hele Islamitische godsdienst om draait. Er is overgeleverd dat imaam a-Shaafi3ie gezegd heeft: “Deze hadieth vormt één derde deel van de kennis, en heeft met zeventig wetsleeronderwerpen te maken”. Ook is er overgeleverd dat imaam Ahmad ibn Hanbal gezegd heeft: “De Islaam draait om drie overleveringen, namelijk: “Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties.” en: “Voorwaar, al wie een vernieuwing in onze zaak (godsdienst) aanbrengt wat er niet toe behoort, voorwaar, het wordt verworpen.” en: “Het toegestane is duidelijk en het verbodene is duidelijk”.”

De overlevering: “Het toegestane is duidelijk en het verbodene is duidelijk” verwijst naar wat de Islaam inhoudt, namelijk: het verrichten van wat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa verplicht heeft en het verlaten van wat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa verboden heeft.

De zaken die Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa voorgeschreven heeft bestaan uit twee soorten, namelijk:
1.De uiterlijke handelingen. Deze zijn onderverdeeld in verplichte en aanbevolen handelingen.
2.De innerlijke handelingen; daaronder valt de intentie.De overlevering: “Voorwaar, al wie een vernieuwing in onze zaak (godsdienst) aanbrengt wat er niet toe behoort, voorwaar, het wordt verworpen.” verwerpt alle aanbiddingen die niet door Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa aan verplichtingen en aanbevelingen voorgeschreven zijn. Deze overlevering zullen we ook nader in dit boek uitleggen.

De overlevering: “Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties.”gaat over de innerlijke handeling, en dat het naderen tot Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa slechts met zuivere intentie bereikt wordt.
Hiermee hebben we de waarde van deze hadieth kunnen waarnemen.


Biografie van 3umar ibnu-l-Khattaab:
3umar ibnu-l-Khattaab radiya-llaahu 3anhu is een metgezel van de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en de tweede khaliefah4 in de Islaam. Zijn volledige naam is: 3umar ibn al-Khattaab ibn Nawfal ibn 3abdi-l-3uzzaa ibn Rabaah ibn Qirt ibn Razaah ibn 3adiey ibn Ka3b ibn Lu’ay. En Ka3b is ook één van de voorvaderen van onze Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Tevens stamt hij ook van Quraysh5 af. Ook is hij één van de tien metgezellen aan wie het Paradijs is beloofd, één van de grootste geleerden onder de metgezellen en de eerste die de Islamitische jaartelling heeft gehanteerd.
Zijn bijnaam is al-Faaroeq6 en zijn kunyah7 is: aboe Hafs ((“Hafs” is de benaming van de zoon van de leeuw.)).
Zijn dood: hij is op 27-12-23 Hidjrah8, tijdens de recitatie in zijn gebed met een vergiftigd mes gestoken.

Uitleg:

·        De leider der gelovigen; 3umar ibn al-Khattaab is de eerste khaliefah van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam die deze bijnaam kreeg.

·        Aboe Hafs; betekent: de vader van Hafs. En Hafsbetekent letterlijk in het Arabisch: ‘leeuw’. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft 3umar deze kunyah gegeven wegens zijn dapperheid.

·        “Ik heb de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam horen zeggen“; Er is overgeleverd dat toen de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vanuit Mekkah naar Medienah emigreerde, ook een man naar Medienah kwam om een vrouw te huwen, die tevens geëmigreerd was. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam ging toen op al-minbar9 zitten en sprak deze hadieth uit.10

·        “Voorzeker“; Dit is een vorm van een benadrukking van al hetgeen wat hierna komt.

·        “Alle daden“; “Al-A3maal” betekent letterlijk in het Arabisch ‘daden, handelingen’; de werken van een mens. Technisch (Islamitisch) betekent het: de uiterlijke handelingen en uitspraken, en het verlaten van het verrichten van een daad. Dit valt allemaal onder de term ‘daden’, omdat hiervoor een intentie nodig is.

De Islaam verdeelt de handelingen van de mensen in twee soorten, namelijk:
–         De aanbidding; de aanbiddingis een alomvattende benaming waaronder alles valt waar Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa van houdt en waarmee Hij behaagd is betreffende de uitspraken, de uiterlijke en innerlijke handelingen, en het distantiëren van al hetgeen ermee in strijd is.
–         De algemene handelingen. Dat zijn alle handelingen die een mens verricht om zijn leven door te brengen (vb.: trouwen, eten, drinken, kopen, verkopen, enz).

·        “zijn slechts“; Hiermee wordt een voorwaardelijke beperking gesteld.

·       naar gelang de intenties“; Volgens de intenties.

  De intentie “A-Nniyyah” betekent letterlijk in het Arabisch ‘de intentie’; een daad van het hart. Technisch (Islamitisch) betekent het: de wil, de beoging en het voornemen om een handeling te verrichten of te verlaten

De intentie heeft twee soorten, namelijk:

·        “Niyyatu-l-qasd” De wil om een daad te verrichten; en daarin bepaalt men het doel van de handeling en voor wie men deze handeling verricht. Middels deze soort hoort de moslim zijn intentie slechts naar Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te richten en niet naar een schepsel. Dit is de zuivere intentie ‘al-Ikhlaas’. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ﴾ آل عمران: من الآية 152﴿
En er zijn er onder jullie die het wereldse willen en er zijn er onder jullie die het hiernamaals willen“ (Aayah: 3/152).

Ook zegt Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾(البينة: 5)

“Hen werd niets anders bevolen dan Allaah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hunafaa’.“(Aayah: 98/5).

Definitie: Zuivere intentie is een voorwaarde van acceptatie in de aanbidding, en is een voorwaarde van beloning in algemene handelingen.

·        “Niyyatu-ttamyiez“ Onderscheid maken tussen verschillende daden.

Een praktisch voorbeeld daarvan is: voordat de moslim de Salaah binnentreedt, hoort hij de volgende zaken in zijn intentie op te wekken:

–         Dat het een aanbidding is; hij hoort onderscheid te maken tussen het verrichten van een aanbidding en het verrichten van een algemene handeling.

–         Dat deze aanbidding slechts voor Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa verricht wordt.

–         Welke soort Salaah hij verricht; men moet namelijk vaststellen wat voor soort gebed hij wil verrichten en daarin onderscheid maken tussen een verplichte en een vrijwillige Salaah, of Salaatu-Dhuhr en Salaatu-l-3asr.

De intentie heeft drie niveaus, te weten:

–       Al-Iraadah: de wil om een handeling te verrichten.

–         Al-Qasd: de bedoeling, het doel van een actie, hetgeen men wil gaan doen of bereiken.

–         Al-3azm11: de beslissing om een handeling te verrichten. Daarna volgt slechts het verrichten van de daad.

De positie van de intentie:

De intentie is de basis van alles daden en de drijfveer van de uiterlijke daden.

A-Nnu3maan ibn Bashier radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “En voorzeker, er bevindt zich in het lichaam een mudghah (vleesklomp), als deze rechtschapen is, is het lichaam in zijn geheel rechtschapen, en als deze verdorven is, is het lichaam in zijn geheel verdorven, voorwaar dit is het hart.”

De plaats van de intentie:

De plaats van de intentie is slechts het hart, de intentie mag namelijk niet uitgesproken worden. Het uitspreken van de intentie is een bid3ah12omdat het niet door de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en of één van zijn metgezellen radiya-llaahu 3anhum is gedaan, behalve bij de aanvang van al-Hadj (de bedevaart).

·        Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties.”; De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam stelt hiermee een aantal definities vast, namelijk:

–         Elke daad wordt verricht met een intentie.

–         Een daad kan meerdere intenties bevatten.

–         Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa beoordeelt de daad volgens de intentie waarmee de daad verricht is.

·        “En voorzeker, elke persoon bekomt ((“Bekomt” betekent: krijgt.))slechts hetgeen wat hij intendeert ((“Intendeert” betekent: beoogt, bedoelt.)); Hiermee maakt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam een duidelijk verschil tussen de beoordeling van de daad -zoals in de vorige zin- en de beoordeling van de persoon die deze daad verricht.

Ook betekent deze uitspraak dat de moslim slechts voor zijn intentie beloond wordt.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هو هم بعملها كتبها الله له سيئة واحدة.” متفق عليه.

3abdu-llaah ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Voorzeker, Allaah heeft de hasanaat en de sayyi’aat (reeds) geschreven. Voorwaar, al wie het voornemen heeft om een hasanah te verrichten, en die vervolgens niet verricht, Allaah schrijft het voor hem bij Hem als een volledige hasanah. En voorzeker, als hij het verricht, zal Allaah het voor hem bij Hem schrijven als tien hasanaat tot zevenhonderdvoud tot vele vermenigvuldigingen. En al wie het voornemen heeft om een sayyi’ah te verrichten, en die vervolgens niet verricht, Allaah schrijft het voor hem bij Hem als een volledige hasanah, maar als hij het vervolgens verricht, schrijft Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa het voor hem bij Hem als één sayyi’ah.”13

Deze uitspraak van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam behelst ook de volgende betekenissen:

–         Elke persoon krijgt zeker hetgeen hij beoogd heeft, hetzij een wereldse dan wel een hiernamaalse beloning;

  ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾(الشورى: 20)

“Wie de beloning van het hiernamaals wenst, voor hem vermeerderen Wij zijn beloning; en wie de beloning van het wereldse leven wenst, aan hem geven Wij daarvan, maar voor hem is er in het hiernamaals geen aandeel.” (Aayah: 42/20).

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  “إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت  قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها  قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك  القرآن  قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها  قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك  قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.” رواه مسلم والنسائي  ورواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه.

Aboe Hurayrah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “Ik heb de Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam horen zeggen: “Voorzeker, de eerste onder de mensen die op de Dag der Opstanding berecht wordt, is een martelaar; hij wordt gebracht, en hem worden de gunsten kenbaar gemaakt, die hij vervolgens herkent. Hij (Allaah) zegt: “Wat heb je ermee gedaan?” Hij zegt: “Ik heb omwille van U gevochten totdat ik (als martelaar) gedood werd.” Hij (Allaah) zegt: “Je liegt, je hebt slechts gevochten, zodat er wordt gezegd: “Hij is een dappere”, en voorwaar, dat is gezegd.” Vervolgens wordt er jegens hem bevolen, en wordt hij op zijn gezicht gesleept totdat hij het hellevuur ingesmeten wordt. En een man die kennis heeft vergaard en de Qur’aan heeft gereciteerd; hij wordt gebracht, en hem worden de gunsten kenbaar gemaakt, die hij vervolgens herkent. Hij (Allaah) zegt: “Wat heb je ermee gedaan?” Hij zegt: “Ik heb kennis vergaard en die kennis onderricht en heb omwille van U Qur’aan gereciteerd.” Hij (Allaah) zei: “Je liegt, je hebt kennis vergaard slechts zodat er gezegd wordt: “Een geleerde”, en je hebt de Qur’aan gereciteerd zodat er gezegd wordt: “Hij is een recitator”, en voorwaar, dat is gezegd.” Vervolgens wordt er jegens hem bevolen, en wordt hij op zijn gezicht gesleept totdat hij het hellevuur ingesmeten wordt. En een man voor wie Allaah het breed heeft gemaakt en verschillende soorten bezittingen heeft gegeven; hij wordt gebracht, en hem worden de gunsten kenbaar gemaakt, die hij vervolgens herkent. Hij (Allaah) zegt: “Wat heb je ermee gedaan?” Hij zegt: “Ik heb in alle mogelijkheden waarvan U houdt dat erin uitgegeven wordt, omwille van U uitgegeven.” Hij (Allaah) zei: “Jij liegt, jij hebt dat slechts gedaan zodat er gezegd wordt: “Hij is een vrijgevige”, en voorwaar, dat is gezegd.” Vervolgens wordt er jegens hem bevolen, en wordt hij op zijn gezicht gesleept totdat hij het hellevuur ingesmeten wordt.”14

–         Al wie in zijn intentie in de aanbidding polytheïsme pleegt hoort zijn beloning bij die deelgenoot op te eisen. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

  ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾(الكهف: من الآية110)

“Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer: laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen.”(Aayah: 18/110)

  عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : »قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه «.

Aboe Hurayrah  radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft:“Allaah de Heilige heeft gezegd: “Voorwaar, Ik ben de meest onafhankelijke onder de deelgenoten van polytheïsme. Voorwaar, wie een daad verricht waarin hij iemand anders als een deelgenoot naast Mij toekent, voorwaar, Ik laat hem en zijn Shirk.”15

·        “Voorwaar, al wie waarvan zijn emigratie”
“Hidjrah” emigratie betekent letterlijk in het Arabisch: de verhuizing van een plek naar een andere plek. De Islamitische betekenis is: het verhuizen van het slechte naar het betere omwille van Allaah en bestaat uit twee soorten:


·        De verhuizing van een plek naar een ander plek en dat heeft ook twee soorten:
– De grote emigratie: en dat is de emigratie van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam en zijn metgezellen radiya-llaahu 3anhum van Mekkah naar Medienah, vanwege de onderdrukking en de onrechtvaardigheid die in Mekkah in die tijd plaats vond. Deze emigratie zal zich niet meer herhalen omdat Mekkah vanaf haar bevrijding alleen in de handen van de moslims zal zijn.

3abu-llaah ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Geen emigratie na de bevrijding.”16

Hiermee bedoelt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam dat er na de bevrijding van Mekkah geen emigratie -omwille van Allaah- plaats kan vinden.

–         De algemene emigratie, dat is de emigratie van een slechtere plek naar een betere plek omwille van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa. Deze soort heeft ook verschillende onderdelen, namelijk:

–   De verplichte emigratie. Dat is het emigreren van het land der ongelovigen naar het land der gelovigen. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

  ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء97(
 “Voorwaar, (tot) degenen waarvan de zielen door de engelen ontnomen worden, en die onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, zeggen zij: “In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?” Zij zeggen: “Wij waren de onderdrukten op aarde.” Zij (de engelen) zeggen:”Was de aarde van Allaah niet zo uitgestrekt dat jullie daarop hadden kunnen uitwijken?” Zij zijn degenen wiens verblijfplaats de Hel is. En het is de slechtste bestemming.” (Aayah: 4/ 97).

Djarier ibn 3abdu-llaah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Ik neem afstand van elke moslim die tussen de ongelovigen woont”17. Deze Aayah en deze hadieth, bewijzen dat het wonen in het land der ongelovigen niet toegestaan is en dat het verplicht is dat men daaruit emigreert. Tevens is dit ook de interpretering van imaam ibn Taymiyyah en imaam al-Albaanie.

–    De aanbevolen emigratie; het verhuizen van een land waar je minder je godsdienst kan praktiseren naar een land waar je meer je godsdienst kan praktiseren.

·        Het verlaten van een situatie naar een andere situatie. Hieronder vallen de volgende soorten:
–         Het verlaten van de slechte daden om goede daden te verrichten
–         het verlaten van de slechtere daad om een minder slechte daad te kunnen verrichten.

Emigratie bevat twee niveaus, te weten:

–         Innerlijke emigratie
Migratie van het hart; het migreren van het polytheïsme naar het monotheïsme.

–         Uiterlijke emigratie
Migratie middels de ledematen; het verlaten van slechte daden om goede daden te verrichten.

·        “naar Allaah”; de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei naar omdat bij migratie verhuizing essentieel van belang is, waarbij men zijn vorige plek of situatie volledig verlaat. Ook behelst dit woord de betekenis van: omwille van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa.

·         “en Zijn Boodschapper”; volgens de manier van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

·        “voorwaar, zijn migratie is naar Allaah en Zijn Boodschapper; zijn migratie wordt geaccepteerd, hij wordt daarin geleid en het wordt voor hem vergemakkelijkt.

·        “En voorwaar, al wie waarvan zijn emigratie is om het wereldse te bereiken, of een vrouw te huwen, dan is zijn migratie voor hetgeen waarvoor hij gemigreerd is.

  De te plukken vruchten:
–         De intentie is de basis van alle daden.
–         De mens wordt volgens zijn intentie beloond.
–         De daden die met een zuivere intentie zijn verricht worden geaccepteerd en beloond.
–         De daden die omwille van het wereldse worden verricht worden niet geaccepteerd.
–         De zaken zijn naargelang de beoging ervan.
–         De mens kan voor zijn intentie een grotere beloning ontvangen dan voor zijn daden.
–         Hetgeen dat verschil maakt tussen de aanbiddingen en de algemene handelingen is de intentie.


 1. “Bekomt” betekent: krijgt. []
 2. “Intendeert” betekent: beoogt, bedoelt. []
 3. Overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie (hadieth nr.:1) en imaam Muslim (hadieth nr.:1907). []
 4. “Khaliefah” is een door de geleerden gekozen leider van een Islamitische staat die Islamitische wetten hanteert. []
 5.  “Quraysh” is een Arabische stam die zich in Mekkah gevestigd heeft en afstamt van Allaah’s profeet Ismaa3iel 3alayhi-ssalaam de zoon van de profeet Ibraahiem 3alayhi-ssalaam. []
 6. “Faaroeq” betekent de ‘scheider van’. Hij heeft deze bijnaam gekregen omdat hij het goede van het slechte scheidde en daardoor omwille van Allaahsubhaanahu wa-ta3aalaa voor niemand bang was. []
 7. “Kunyah” is een roepnaam en houdt in: de vader van. []
 8. “Hidjrah” betekent: emigratie, en is de benaming van de Islamitische jaartelling. Deze jaartelling is begonnen toen de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in Medienah aankwam vanwege zijn emigratie uit Mekkah. []
 9. “Al-Minbar” betekent: de preekstoel van de imaam. []
 10. Deze hadieth is door vele geleerden da3ief verklaard. []
 11. “Al-3azm” betekent: zich voornemen / een besluit nemen om een daad te verrichten. []
 12. “Bid3ah” betekent: een nieuwe handeling en of manier van aanbidding die toegevoegd wordt aan de zuivere Islaam. []
 13. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
 14. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim, imaam a-Nnasaa’ie, imaam a-Ttirmidhie en imaam ibn Hibbaan en is sahieh verklaard door imaam Muslim en imaam al-Albaanie. []
 15. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim. []
 16. Deze hadieth is sahieh verklaard door de twee a’immah: al-Bukhaarie en Muslim. []
 17. Sahieh, deze hadieth heeft imaam aboe Daawoed overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie. []

Categorieën