Goede vermoedens hebben tegenover de zusters

De moslima en haar omgeving, Moslima | 0 comments

De deugdzame vrouw gaat op zoek naar de manier om verontschuldigingen te vinden voor haar zusters, en gaat niet naar hun misstappen zoeken. Integendeel, ze heeft goede vermoedens jegens hen, en ze verloochent haar ogen en haar oren als ze bij hen iets twijfelachtigs ziet of hoort, indien deze vrouwen bekend staan om hun deugdzaamheid en hun vroomheid. Iets waarvan ze denkt dat het een fout is, moet ze positief interpreteren. Ze mag de duivel niet helpen tegen zichzelf en haar zusters.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“O jullie die geloven, vermijd veel van de kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden.”
al-Hudjuraat 12

De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

“Hoed julliezelf voor slechte vermoedens, want het vermoeden is het meest leugenachtige van alle woorden.”1 

Dit is zo omdat slechte vermoedens en twijfels door de duivel ingefluisterd worden in het hart van de moslim, om hem te bederven. Hij zal uiteindelijk overspoeld worden door slechte gedachten die zijn leven zullen verpesten.

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam aboe Daawoed. []

Categorieën