Hier volgt een formidabel verhaal van een metgezellin die de gehoorzaamheid aan Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en aan Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem voorrang gegeven heeft boven alle andere zaken. Ze verkreeg de tevredenheid van Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en die van Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem, en ook al het goede op aarde en in het Hiernamaals.

Aboe Barza al-Aslamie moge Allaah met hem behaagd zijn verhaald:
“Djulaybieb was een man die bij de vrouwen binnenging. Hij kwam altijd dicht bij hen voorbij en hij speelde met hen. Ik beval mijn echtgenote dus: “Laat Djulaybieb niet bij jullie binnenkomen. Als hij binnenkomt, ga ik dit en dat doen”. Toen de Helpers (al-Ansaar) een maagd hadden, gaven ze haar niet ten huwelijk, vooraleer ze wisten of de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem haar wilde of niet. De Boodschapper van Allah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei tegen een man van de Ansaar: “Geef mij je dochter om te trouwen.” En deze antwoordde: “Natuurlijk, het is een eer, O Boodschapper van Allaah, mijn oogappel.” Maar hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei: “Ik wil haar niet voor mezelf.” Hij zei: “Voor wie dan, Boodschapper van Allah?” Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei: “Voor Djulaybieb.” Hij zei: “O Boodschapper van Allaah! Ik ga haar moeder raadplegen.” Hij ging naar haar moeder en zei: “De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem vraagt de hand van je dochter.” “Natuurlijk,” zei ze, “hij is mijn oogappel.” Hij zei: “Hij vraagt haar hand niet voor zichzelf, maar hij vraagt haar voor Djulaybieb.” Zij zei: “Voor Djulaybieb! Djulaybieb! Djulaybieb! Nee, bij Allaah, trouw niet met hem.” Toen hij wilde opstaan om naar de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem terug te gaan en hem te vertellen wat haar moeder had geantwoord, vroeg de dochter: “Wie heeft je om mijn hand gevraagd?” En haar moeder vertelde haar wie. En zij antwoordde haar: “Ga je het bevel van de Boodschapper van Allaah verwerpen? Geef mij maar ten huwelijk, want hij zal me geen kwaad doen.” Haar vader vertrok toen naar de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem om hem het nieuws te vertellen en hij zei: “Doe maar wat je met haar wilde doen”, en hij gaf haar ten huwelijk aan Djulaybieb.” De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem trok ten strijde en nadat Allaah hem de buit had doen opstrijken, vroeg hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem aan zijn metgezellen: “Ontbreekt er iemand?” “Die ontbreekt”, zeiden ze, “en die ontbreekt.” Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei: “Kijk eens goed, ontbreekt er nog iemand?” “Nee” antwoordden ze. Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem antwoordde: “Ik mis Djulaybieb.” En hij gaf het bevel: “Zoek hem onder de doden.” Ze zochten en ze vonden hem naast zeven mannen die hij gedood had voor hij zelf gedood werd. Ze zeiden: “O Boodschapper van Allah! Hier is hij, naast zeven mannen die hij gedood heeft voor hij zelf gedood werd.” De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem ging naar hem toe, ging recht tegenover hem staan en zei: “Hij heeft zeven mannen gedood voor hij zelf gedood werd, hij behoort tot de mijnen en ik behoor tot de zijnen, tot twee of drie keer toe. Vervolgens legde de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem hem op zijn voorarmen en ze groeven zijn graf. Hij rustte enkel op de voorarmen van de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem , en vervolgens plaatsten ze hem in zijn graf. Er werd niet vermeld dat hij hem gewassen heeft. Thaabit zei: “Er was geen weduwe onder de Ansaar die meer aalmoezen gaf dan zij (de vrouw van Djulaybieb)”. Ishaaq ibn 3abdu-llaah b. Abie Talha zei tegen Thaabit: “Weet je welke smeekbede de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem voor haar gedaan heeft?” Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei: “O Allaah! Overstelp haar met gunsten en geef haar geen moeilijk leven.” Hij vervolgde: “Er was geen weduwe onder de Ansaar die meer aalmoezen gaf dan zij.”1

Zo zie je hoe de gehoorzaamheid aan de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem in de keuze van de geschikte echtgenoot – zelfs als deze afgekeurd en lelijk was, zoals Djulaybieb Moge Allaah behaagd met hem zijn beschreven werd – de oorzaak was van het geluk van dit meisje. Ze wist dat haar gehoorzaamheid aan de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem haar geen kwaad of onaangename zaken zou bezorgen.

De vele huwelijksproblemen en de steeds talrijker wordende scheidingen zijn enkel het resultaat van het feit dat de regel die we zonet vermeld hebben niet opgevolgd wordt. Waarom keren we dus niet terug naar de weg van de voorgangers in de manier om onze partner te kiezen?!


  1. Sahieh, deze hadieth is sahieh en is overgeleverd door imaam Ahmad en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie. []

Categorieën