Gedicht: Het kenmerk van de dienaar

Gedichten, Wetenschap | 0 comments

De dienaar die van zijn Heer de Verhevene de majesteitelijke houdt

Hij houdt van alle daden en woorden waarvan zijn Heer houdt  

Zijn liefde blijkt uit het verrichten van alle verplichte en aanbevolen zaken

Hij neemt afstand van alle zaken die bij Allaah haat en toorn veroorzaken  

Als hij het slechte niet kan veranderen met zijn hand of tong, dan moet hij het haten

En als hij het slechte niet haat, dan zal zijn Geloof hem verlaten  

Hij houdt van iemand slechts omwille van Allaah wegens goede daden en gehoorzaming van zijn Heer

De Almachtige en Zijn Boodschapper zijn degenen waarvan hij het meest houdt, van niemand meer 

Liever in Vuur dan ongeloof nadat Allaah hem daaruit gered heeft

Hij heeft het Geloof geproefd, de aanbidding van Allaah is hetgeen waarvoor hij leeft  

De gelovigen zijn degenen die de Zakaah geven en de Salaah onderhouden

Zij die nutteloos gepraat vermijden en hun kuisheid behouden Omdat ze van Allaah houden, 

Volgen zij de edele Profeet die tot ons is gekomen?

Allaah zal dan van hem houden, en dat is het beste wat hem kan overkomen  

Ook hoort hij van de geliefden van Allaah te houden, te steunen en bij te staan

Zij hoeven niets te vrezen en niet te treuren wanneer zij dood gaan 

Degenen die het verbodene laten, de verplichtingen nakomen en de aanbevelingen verrichten

Toenadering zoekend tot Allaah, tot Hij van hen houdt, zegent, en hun pad doet verlichten  

Allaah waarschuwt eenieder om zijn geliefden als vijanden te nemen en te bestrijden

De Almachtige verklaart de oorlog aan degene die dit doet; hieronder zal hij zwaar lijden  

Er zijn twee soorten geliefden van Allaah de Verhevene in ons leven

Degenen wiens daden we niet zien, en degenen die wij zien als ze het goede verrichten en geven  

De metgezellen zijn de meest nobele mensen na de boodschappers en profeten

Allaah de Heilige heeft ze in vele verzen geprezen, niemand kan zich aan hen meten  

Zij hebben de praktisering van de zuivere Sunnah naar de mensen overgebracht

Wij horen hen te volgen: de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht 

Dan volgen de geleerden die tot de Islaam oproepen en de Qur’aan en Sunnah hanteren

Zij zijn verhevenen waarmee Allaah de Islaam behoudt, en die het aan ons leren  

Hij die naar Allaah oproept en goede werken verricht, is bij Hem het meest geliefd en verheven

Wie een weg kiest op zoek naar kennis, Allaah zal hem een weg naar het Paradijs geven 

De engelen zullen hun vleugels laten neerdalen vanwege hun welbehagen

Elke ziel die zich bevindt in de hemelen en op de aarde zal voor hem om vergiffenis vragen  

De waarde van de geleerde tegenover die van de aanbidder is als de maan tegenover de planeten

De geleerde verlicht behalve zichzelf ook de anderen, hij is de erfgenaam van de profeten  

De aanbidders zijn ook geliefden van Allaah, omdat zij veel aanbevolen zaken verrichten

En de rechtvaardige leiders, zij die zich ondanks hun macht, rechtvaardig tot hun volk richten  

Wij dienen van de geliefde van Allaah te houden en hen te respecteren

De metgezellen en geleerden volgen in hetgeen waarover zij oordelen en hen waarderen

De moslim is verplicht omwille van Allaah en volgens de manier van de Profeet te adviseren

Hij hoort zijn broeders en zusters op te roepen tot het goede en van het slechte te weren

Alle ongelovigen zijn de vijanden van Allaah omdat zij de Islaam niet als godsdienst hanteren

Als zij de Islaam niet bestrijden, dienen we hen te respecteren en rechtvaardig jegens hen te keren  

Wegens hun ongeloof moeten wij elke ongelovige haten ten alle tijden haten

Het oordeel over degene die de Islaam wel bestrijdt, dienen wij aan de geleerden over te laten  

Liefde en haat omwille van Allaah is hetgeen dat het Geloof meest behoudt en erover waakt

Een belangrijk fundament dat standvastigheid in het hart van de gelovige veroorzaakt 

Categorieën