Gedicht: Een aanbidding

Gedichten, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Volmaakte liefde en onderwerping in een daad, opdat deze een aanbidding kan worden

De voorwaarden zijn onlosmakelijk; zonder één van hen zal de daad geen aanbidding worden  

Wanneer deze aspecten naar iemand gericht zijn, is de aanbidding ook naar hem gericht

Deze dienaar kent een deelgenoot toe aan Allaah, slechts Shirk is hetgeen hij dan verricht  

Ook apart mogen deze aspecten naar niemand anders gericht worden, behalve naar Allaah

De moslim mag van niemand houden, net zo veel als hij houdt van Allaah  

De Almachtige is de Enige Die de moslims het meeste moeten vrezen

Zij zijn bedacht vanwege hun ontzag voor Allaah, opdat zij ware gelovigen wezen  

De gelovigen wedijveren in goede daden verlangend naar Zijn genade en vol ontzag

Nederig tegenover de Meest Barmhartige bereiden zij zich voor op de Laatste Dag  

Zij die de doden liefhebben en vrezen zijn in hun aanbidding achteloos

Deelgenoten kennen zij toe aan Allaah, hun daden zijn vruchteloos  

Al wie de Liefdevolle slechts met liefde aanbidt, hij is een heiden

Hij gelooft niet in Hem, en zal in het hiernamaals onder Zijn bestraffing lijden  

Wie Allaah slechts met angst, verlangen of liefde aanbidt, behoort tot degenen die dwalen

De gelovige monotheïst aanbidt Allaah met liefde en ontzag, hij zal niet dwalen  

Liefde voor Allaah en verlangen naar Zijn Barmhartigheid is hetgeen wat de dienaar drijft

Angst voor Hem laat de dienaar terugkeren van dwaling, opdat hij op het rechte pad blijft 

Zonder ontzag en angst in de aanbidding voor Allaah, zal de mens Zijn bestraffing minachten

Het plegen van een zonde wordt dan makkelijker, en het Hellevuur zal op hem wachten  

Slechts angst jegens Hem doet de mens wanhopen aan Zijn Barmhartigheid en het vertrouwen

De dienaar hoort een balans te vinden middels volmaakte liefde en angst, en hierop te bouwen 

Categorieën