Gedicht: De zaak van de schepping

Gedichten, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Allaah de Almachtige roept ons op om Zijn schepping te bekijken

Dit wijde heelal overstelpt met gunsten die verder dan onze ogen reiken  

Waarvoor heeft Allaah de gehele aanwezigheid uit het niets voortgebracht?

Alles is slechts om één hoofdreden geschapen, met Allaah’s wil en macht 

Niet als een spel en niet zonder een verheven en volmaakt doel

Degenen die Allaah verloochenen laten zich echter misleiden door een vals gevoel  

Bezitters van zuiver verstand weten dat Hij dit alles niet voor niets geschapen heeft

Beide werelden slechts geschapen om Hem alleen te aanbidden; waarvoor alles leeft  

Behalve de aanbidding verricht de mens ook een algemene handeling

Hij hoort daarmee te naderen tot Allaah en het dienstbaar te stellen voor de aanbidding  

En opdat we geen excuus hebben geen daden te hebben verricht

Zo zal iedere ziel haar recht in het hiernamaals krijgen zonder te worden beticht

En om de mensen te beproeven en te tonen wie de beste daden verricht

Diegenen onder hen hebben het Paradijs als geweldig vooruitzicht  

Volgens dit verheven doel worden de mensen in het hiernamaals beoordeeld

Al wie deelgenoten aan Allaah heeft toegekend; hij heeft zijn kansen verspeeld  

Op de Laatste Dag zal al het bezit van de wereld jou niet meer baten

Dan word je slechts met jezelf en al je daden gelaten 

Een ziel in het hiernamaals zou de aarde als bezit opgeven om het hellevuur te verlaten

Allaah heeft ons een lichtere zaak gevraagd; de aanbidding alleen voor Hem te laten  

Degene die alleen Allaah heeft aanbeden zal in zijn wereldse en hiernamaals slagen

Wanneer hij al zijn handelingen tot dit doel heeft gewend, verdient hij Allaah’s welbehagen

Categorieën