Gedicht: De eerste verplichting van de dienaren

Gedichten, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

De eerste verplichting van de dienaar is het doel weten waarvoor Allaah hem geschapen heeft

Hij heeft deze gehele schepping geschapen; Hij is de Almachtige Die ons dit geeft 

Dit geweldige heelal met alles wat zich daarin bevindt is slechts voor deze zaak gecreëerd

Naar dit doel dient eenieder te leven, opdat hij zichzelf van slechtheid en vernietiging weert  

Omwille van dit verheven doel heeft de Alwijze drie verdragen getekend met de mensheid

Opdat het voor de dienaar mogelijk wordt dat hij zijn leven slechts aan dit doel wijdt  

De getuigenis van de mensheid dat Allaah onze enige Heer is, is het eerste verdrag

Allaah schiep Adam, veegde over zijn rug en eruit vielen de nakomelingen tot de Laatste Dag  

Een ware getuigenis bij de eerste schepping van de mensheid

De ongelovigen zullen dit echter verloochenen, een welbekend feit

Als een barmhartigheid en opdat zij zich aan geen excuus zullen wagen

En één met de boodschappers en profeten; om Zijn boodschap volledig over te dragen

Het tweede is de natuurlijke aanleg voor het monotheïsme; opdat de mens dit kan accepteren

Eenieder is als monotheïst geboren; het zijn ouders of satans die hem tot ongeloof bekeren

Het derde betreft de boodschap van de boodschappers en die van de profeten

De belofte Zijn boodschap volledig over te dragen, en geen atoom te vergeten

Met de zuivere natuurlijke aanleg, zul je het accepteren en standvastig in de godsdienst zijn

Al wie dit verdrag verloochent; op hem wacht het Hellevuur met haar immense pijn

De persoon die door de satans is veranderd, hij zal het derde verdrag verlaten

Als men dit verdrag verloochent, zal het eerste hem op geen wijze baten

Voor dit doel breekt de Ware Dag aan, en zal Allaah de daden van de mensen wegen

In deze zaak bevinden zich het geluk en het ongeluk en hun wegen

Voor meerdere soorten daden die de dienaar verricht slechts één weegschaal

Om deze zaak ontvangt eenieder zijn boek in een hand; een atoom mist niet in ons verhaal

Geluk in dit leven en het hiernamaals voor degene die ernaar streeft en volgens dit doel werkt

Hoe meer men hiernaar leeft, des te meer voor hem het licht in het leven wordt versterkt

Sterven als moslim of ongelovige; vóór de geboorte wordt het geluk of ongeluk geschreven

Naar deze zaak wordt het licht verdeeld, wie Allaah geen licht geeft; Hij zal misleiding geven.

Categorieën