Gedicht: De dienaar (al-3abd)

Gedichten, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Al-Mudhallal en al-Mutadhallil zijn de twee soorten dienaren

Alle scheppingen van de Almachtige, en Zijn gelovige dierbaren  

Al-Mudhallal is degene die onderworpen wordt aan de wil van Allaah, zijn Enige Heer

De gehele schepping valt gewillig of ongewillig onder Zijn heersen, afhankelijkheid en beheer  

Hij de Almachtige heeft alles uit het niets geschapen met Zijn kennis en macht

De Onoverwinnelijke Voorbeschikker, niets gebeurt zonder Zijn toestemming en kracht  

Al-Mutadhallil onderwerpt zichzelf gewillig aan Allaah, hij aanbidt Hem alleen

De dienaar die in de Almachtige gelooft en Hem gehoorzaamt, en daarnaast niet één  

Uit liefde, angst en ontzag, slechts Allaah aan Wie hij zijn leven wijdt

Hij wordt niet door de shaytaan beïnvloed en zeker niet misleid  

Zij die in Allaah geloven en Hem vrezen, zullen bij hun sterven niet vrezen

Op de Dag der Opstanding zullen zij de gelukkigen wezen  

Twee bepalingen; de wil van de schepping en de wil van de wettelijke voorschrijving

Waarmee Allaah voorbeschikt heeft en hetgeen Hij van Zijn dienaren wil, de gehoorzaming  

Met de wil van de schepping heeft Allaah de gehele aanwezigheid gecreëerd

Allaah schept elke maker, en hetgeen hij maakt; tot Hem wordt een ieder teruggekeerd  

Zo heeft de Alwijze gewild dat er gelovigen en ongelovigen onder Zijn dienaren bestaan

De Almachtige leidt Zijn dienaren naargelang de keuzes waarvoor zij gaan  

Elke dienaar heeft de mogelijkheid gekregen zelf keuzes aan zijn leven te wijden

In zijn keuzes kan hij de wil van de Alwetende niet vermijden  

Wanneer hij kiest voor het goede, heeft Allaah leiding voor hem geschreven

Heeft de Alwetende dit niet voor hem geschreven, dan zal niemand dit hem kunnen geven  

De wil van de wettelijke voorschrijving is al hetgeen dat Allaah behaagt

De aanbidding van Hem alleen en het goede dat Hij van zijn dienaren vraagt  

Hoe kan het zijn dat Allaah wil dat de mensen gelovig worden en er ook ongelovigen zijn?

Hij is Alwetend over de keuzes en daden; daarom zijn er mensen die door Hem misleid zijn

Slechts Allaah beschikt voor de mensheid, met Zijn Alwijsheid en Rechtvaardigheid

Categorieën