Gedicht: De aanbidding (al-3ibaadah)

Gedichten, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

De aanbidding is al waarvan Allaah houdt en waarmee Hij behaagd is

Uitspraken, daden, en het distantiëren van al daarmee in strijd is  

Al hetgeen waarvan Hij houdt en Hem behaagt, in Zijn Boek en de Sunnah beschreven

De uitspraken en daden waarvan de Almachtige houdt en die ons toenadering tot Hem geven  

De uitspraak van de twee geloofsgetuigenissen is de meest geweldige uitspraak

Smeekbedes in de Qur’aan en de Sunnah volgen, zo ook het gebieden van elke goede zaak  

Het geloven in het hart is ook een aanbidding, de uitspraak van het hart van de dienaar

In smeekbedes richt hij hart, ziel en tong naar Allaah; de werkelijke overgave van de dienaar  

De dienaar vraagt Allaah om hulp en bescherming; Hij is Degene naar Wie hij zich richt

Zijn bestraffing vrezend en Zijn barmhartigheid begerend; opdat hij niet voor Shirk zwicht 

De daden betreffen alle daden die de Meest Barmhartige ons voorgeschreven heeft

De verplichte en aanbevolen daden waarmee Hij ons de weg naar het paradijs geeft  

Voor eenieder zijn de daden van de ledematen en de tong van de dienaar zichtbaar

De daden van het hart zijn echter slechts voor de Alziende waarneembaar 

Zonder de daden van het hart zal de Almachtige de waarneembare daden niet accepteren

Allaah heeft het goede voorgeschreven, zo ook horen we het verbodene te mijden en weren  

Eenieder hoort zich te distantiëren van alles in strijd met hetgeen waarvan Allaah houdt

Het eerste waar we afstand van moeten nemen is Shirk, opdat Hij ons van het Vuur weerhoudt  

Al wie een slechte daad verlaat omwille van de Erbarmer; Hij zal hem daarvoor belonen

De dienaar die slechts Allaah aanbidt; hij zal voor eeuwig het Paradijs bewonen 

Categorieën