Gedicht: Bismi-llaahi-Rrahmaani-Rrahiem

Gedichten, Tawhied, Wetenschap | 0 comments

Alle lof zij Allaah, de Enige Die alle volmaakte dank en lofprijzing verdient,

Hij is alwetend over alle zaken, Hij is Alhorend, Alziend. 

Gebeden en vrede zij met Zijn edele dienaar en Boodschapper

Muhammed, de barmhartigheid voor de werelden, de onderwijzende wetenschapper. 

Een waarschuwer en een verkondiger van verheugende tijden,

om de moslim in het wereldse en het hiernamaals te behoeden van het lijden. 

Met de wil van Allaah is deze gedichtenbundel geschreven,

opdat het de moslim kennis over zijn geloofsleer zal geven. 

Moge Allaah de Heilige en Verhevene dit werk van ons accepteren,

en ons hiermee belonen en van het hellevuur weren.

Categorieën