Als het gebeurt dat zusters (of één van hen) een fout begaan – wat zonder twijfel zal gebeuren – laat je hart zich dan openstellen voor vergeving en zachtmoedigheid.

Mogen deze verzen een leidraad voor je zijn:

“Geef daarom een passende kwijtschelding.”
al-Hijr 85

“En als jullie kwijtschelden en het niet aanrekenen en vergeven, dan is Allaah waarlijk Vergevensgezind en Meest Barmhartig.”
(a-Ttaghaabun: 14)

De Profeet  Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

“Al wie een moslim zijn misstap vergeeft, Allaah zal zijn misstap vergeven op de Dag van de Opstanding.”1

De beloning is van dezelfde aard als de daad. Voor de vrouw die de misstappen van haar zuster vergeeft, haar vergissingen vergeet en de spons veegt over haar zonden, zal Allaah Geprezen en Verheven zij Hij haar fouten vergeven op de Dag van de Opstanding en haar zonden uitwissen.


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam aboe Daawoed, imaam ibn Hibbaan en imaam al-Haakim. []

Categorieën