Elkaar ontmoeten met een stralend gezicht en een glimlach

De moslima en haar omgeving, Moslima | 0 comments

Je eerste plicht tegenover je zusters is je blijdschap en geluk te tonen als je hen ontmoet. Hetgeen zich aftekent op het gezicht drukt zonder twijfel de verborgen gevoelens van het hart uit.

De basisregel is dat de vrouw een zuiver hart heeft ten opzichte van haar zusters. Ze houdt van het goede voor hen en ze wenst goede omstandigheden voor hen.

Je zusters met de glimlach ontvangen maakt deel uit van het goede waartoe de Profeet  Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem je heeft aangemoedigd. Hij heeft gezegd:

“Minacht geen enkele goede daad, zelfs niet het feit je broeder te ontvangen met een stralend gezicht.”1

In een andere hadieth, zegt hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem:

“Vrees Allaah en minacht geen enkele goede daad, al is het maar dat je (water) vanuit je emmer giet in de beker van degene die erom vraagt, en dat je jouw broeder ontmoet met een glimlachend gezicht.”2

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim en imaam a-Ttirmidhie. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam ibn Hibbaan en imaam a-Ttabaraanie. []

Categorieën