Effecten van de zonden

Algemeen | 0 comments


Het plegen van zonden heeft verschillende effecten. Hier worden die effecten genoemd.


1. Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa is boos, woedend en toornt op een persoon afhankelijk van de zonde.

En wanneer Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa op iemand boos is, terwijl hij de goedheid en slechtheid schept, en barmhartig en ook hard in de bestraffing is, dan betekent het ook dat diegene minder goedheid in het wereldse en in het hiernamaals zal meemaken.


2. Men wordt verhinderd in het vergaren, begrijpen en behouden van kennis.

Het is belangrijk dat wij veel istikhfaar verrichten. Wij moeten veel vergiffenis vragen aan Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa. Dit moet een gewoonte worden: elke dag 70, 80, 100 keer. Dit is belangrijk om geleid te worden tot de juiste zaken en de juiste ingevingen te krijgen.

Kennis is licht. Hoe minder kennis we hebben en hoe meer zondes we plegen, hoe meer het licht zal dimmen.

Het effect van minder kennis is dat je meer onjuiste beslissingen zal maken. Dit is een harde effect, want je zorgt ervoor dat je beslissingen maakt in de onjuiste richting waarbij jij jezelf beschadigd.


3. Het vermindert en verslechtert jouw voortgang van het leven.

Zondes hebben een lichamelijk effect. De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam heeft tegen ibn 3abbaas gezegd: “waak over Allaah dan zal Allaah over jou waken. Waak over Allaah dan zal je Allaah voor jou vinden.”

Dit betekent dat wanneer jij over jouw handen, oren, mond, tong, geslachtsorgaan en voeten waakt door er geen zaken mee te verrichten die haraam zijn, dat Allaah over al deze zaken waken.


4. Elke zonde zal een andere zonde aantrekken.

Je wordt meer ongehoorzaam voor Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa. Hiervoor krijg je ook bestraffing in het wereldse.

b. Voor je een beslissing maakt, istikhfaar verricht, Allaah om hulp vraagt of Hij jou leid, en tauwbah verricht voor jouw daden.


5. Het verzwakt je hart en als je ermee doorgaat zal het leiden tot het sterven van het hart.

Elke effect is nog erger dan de ander. Het is belangrijk dat wij niet in de grote zonden geraken, en natuurlijk ook niet de kleine zonden.


6. Ongehoorzaamheid aan Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa verkort het levensduur van de mens.

De profeet sallallaahu 3alaihi wa sallam zegt: “wanneer iemand onder jullie het lief heeft om vermeerderd te worden in zijn bezitting en om langer te leven laat hem dan zijn familiebanden aanhouden”.


7. Zondes zorgen voor labiliteit

Hoe meer je zondes begaat des te meer je gaat twijfelen, labiel wordt, verleid wordt en des te meer jouw begeerte jou gaat leiden.


8. Zondes hebben effect op jouw nakomelingen.

Hoe kan je het goede voor je kinderen hebben, terwijl je de grootste zondes begaat en hun daarmee geïnfecteerd worden? Middels haraam eten en drinken, luisteren naar viezigheden, kijken naar het verwerpelijke, etc.


9. Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa gaat de persoon verachten.

Iedereen die verafschuwt wil worden door Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa of minderwaardig gevonden wil worden pleegt een grote zonde. En Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa zal hem vernederen met deze zonde.

Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa heeft gezegd:

“En al wie Allaah veracht; voorwaar er is geen ander die hem eer kan geven” al-Hadj 18


10. Zondes hebben effect op de zaken om je heen.

Het kiezen van je vrienden, of je vrienden eerlijk met je zijn of niet.

Bijv. alles wat dienstbaar voor jou wordt gemaakt (water, eten, drinken, mensen om je heen die je helpen etc.) dit zal allemaal verminderen.

Allaah Subhaanahu wa ta3aalaa zegt :

“De bederving op aarde en in de zee is openlijk geworden middels hetgeen wat de handen van de mensen hebben begaan opdat zij proeven van hetgeen wat zij begaan hebben.” Roem 41

Bijv. je ziet dat het niet goed gaat met je kinderen en je man. Je moet jezelf hierin beschuldigen, jouw zondes etc.

De zondes van anderen komen niet op jouw weegschaal, behalve als je daarmee (met de zonde) akkoord gaat en goed vindt en niet optreed. Het eerste optreden is dat je het in je hart verafschuwd.


11. Men gaat de zonden minachten en klein zien, terwijl dat op zich een zonde is.

Het verschil tussen de hypocriet en een gelovige is dat de mu’min (de gelovige) zijn zondes ziet alsof het bergen zijn en vaak istikhfaar voor verricht en een munaafiq alsof er een vlieg op zijn neus komt en hij veegt het weg en het is dan goed.

Categorieën