Een goede keuze op deugdzaamheid en de praktisering van de godsdienst

De moslima en het kiezen van een geschikte partner, Moslima | 0 comments

De goede keuze van een echtgenoot, zoals Allaah en Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem het willen, rust vooral op de deugdzaamheid van de man en zijn praktisering van de godsdienst.

Als de man deugdzaam is en als hij zijn godsdienst goed praktiseert, dan zal hij Allaah Geprezen en Verheven zij Hij vrezen in verband met zijn echtgenote. Als hij van haar houdt, zal hij haar eren, en als hij een afkeer van haar heeft, zal hij haar niet beledigen en zal hij haar niet onrechtvaardig behandelen.

Sahl ibn Sa3d Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat een man langs de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem voorbijkwam.

“De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem vroeg: “Wat zeggen jullie over deze man?” En zij antwoordden: “Als hij je ten huwelijk vraagt, is het goed om met hem te trouwen, als hij bemiddelt, is het goed zijn bemiddeling te aanvaarden en als hij praat is het goed om naar hem te luisteren.” Toen zweeg hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem. Vervolgens kwam er een man van de arme moslims voorbij, en hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem vroeg: “Wat zeggen jullie over deze man?” “Als hij je ten huwelijk vraagt, is het beter om niet met hem te trouwen, als hij bemiddelt, is het beter zijn bemiddeling niet te aanvaarden en als hij praat is het beter om niet naar hem te luisteren.” De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei toen: “Deze man is beter dan een hele wereld vol mensen die op de eerste lijken.”1

Faatimah bint Qays werd tot drie maal toe door haar man verstoten en ze begon aan haar rouwtijd. De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei haar:
“Als je rouwtijd voorbij is, laat het mij dan weten” en dat deed ze. Vervolgens vroegen Mu‘aawiyah ibn abie Sufyaan, aboe al-Djahm en Usaamah ibn Zayd haar om haar hand, en de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gaf haar de volgende raad: “Mu3aawiyah is een arme man die geen enkele bezitting heeft. Aboe Djahm is een man die de vrouwen steeds slaat, maar Usaamah ibn Zayd…” Toen wees ze met haar hand: “Usaamah!! Usaamah!!” De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei haar toen: “Gehoorzaamheid aan Allaah en gehoorzaamheid aan Zijn Boodschapper zijn beter voor jou.” Toen verklaarde ze: “Ik trouwde met hem en ik was er heel gelukkig mee.”2

De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem vergeleek zijn metgezellen, hoewel zij allen bekend stonden om hun nobelheid, aanbidding, gehoorzaamheid en gulheid. Hij raadde haar de meest deugdzame en de beste onder hen aan: Usaamah ibn Zayd Moge Allaah behaagd met hem zijn, ook al was hij een arme, zwarte dienaar.

Je moet dus zeker geen waarde hechten aan de sociale klasse van de huwelijkskandidaat als hij geen geloof heeft, en ook niet aan zijn schoonheid, als hij geen enkele deugdzame eigenschap heeft, en zelfs niet aan zijn fortuin als hij geen goed begripsvermogen heeft en zich niet vastklampt aan de godsdienst.

Zo werd imaam Ahmad Moge Allaah barmhartig met hem zijn de volgende vraag gesteld:

“Een vrome arme man en een rijke man die niet deugdzaam is vragen aan een andere man om met zijn dochter te trouwen. Met wie laat hij haar volgens jou beter trouwen?” Hij antwoordde Moge Allaah barmhartig met hem zijn: “Hij moet haar met de arme maar deugdzame man laten trouwen. Dat is beter voor haar en ik verkies dat, want niets is gelijkwaardig aan de deugd.”3


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam ibn Maadjah. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
  3. Masaa’il Ahmad volgens de versie van Ishaaq ibn Ibraahiem ibn Haani’. []

Categorieën