Een edele vrouw

Moslima | 0 comments

Een vrouw die eerbaar is in haar gedrag en eerbaar in haar houding. De vrouw die zich laat gaan in de verboden zaken is degene die bij Allaah Geprezen en Verheven zij Hij de laagste rang heeft. Erger nog, het is niet toegestaan om met haar te trouwen.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen.”
an-Noer 3

Wat een toorn en wat een vernedering voor de vrouw die niet gehoorzaam is aan Allaah!! Het is zo erg dat Hij zelfs de gelovige verboden heeft om met haar te trouwen, en Hij heeft haar slechts toegestaan voor degene die aan haar gelijk is in de verdorvenheid en argwaan, gezien de enorme blunder die ze begaan heeft.

Al-Hasan al-Basrie Moge Allaah barmhartig met hem zijn zei:
“Zij die zich overgeeft aan wellust en de minnares zijn niet toegestaan.”1

Zij die zich overgeeft aan wellust is een ontuchtpleegster, en de minnares is iemand die een minnaar heeft.

Pas op, beste zuster, voor deze duivelse slogans die oproepen tot vriendschap tussen de verschillende geslachten, tot onschuldig kameraadschap en menselijk broederschap, want dat is een weg die zonder enige twijfel leidt naar verdorvenheid en schandelijk gedrag.

Weet ook dat die zogezegde lover slechts een vervloekte duivel is, die enkel uit is op je dierbaarste bezit, namelijk je eer en je kuisheid, je reinheid en je geloof. Daarna zal hij je weggooien als een versleten lap, en hij zal je slechts herinneren met een spoor van misprijzen en spot.

Luister niet naar die leugenachtige trouwbeloftes en schenk geen aandacht aan die droombeelden van een toekomstige familie. Want zo zullen de zaken zeker niet verlopen. Dit zijn slechts mooie verhaaltjes die al verteld werden aan andere vrouwen vóór jou. Dus help deze duivel niet om je reinheid en je kuisheid te bederven, maar wees zoals Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem je vragen om te zijn. Veracht deze duivel onmiddellijk, spuug drie keer naar je linkerkant in zijn weerzinwekkend gezicht en ellendige last en zoek je toevlucht bij Allaah Geprezen en Verheven zij Hij tegen zijn kwaad. Hij is slechts een nachtmerrie die je leven zal verbitteren.


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Sa3ied ibn Mansoer. []

Categorieën