Depressie bij jongeren

Artikels | 0 comments

Vertaling van een lezing gegeven door Said Amrani.

Depressie bij jongeren door het gedrag van de ouders.

Een van de ziektes die zich tegenwoordig snel verspreidt is depressie. Depressie kan verschillende vormen hebben, maar wat wij nu gaan beschrijven is de depressie die zich voordoet bij vele jongeren. Deze depressie wordt veroorzaakt door de omgang van ouders met hun kind, d.w.z. als de ouders hun kind vernederen, geen aandacht geven, niet meetellen, ze niks waard vinden en dat ook duidelijk laten blijken, en nog andere slechte omgangsvormen die ouders vandaag de dag vertonen. De omgang van ouders wordt veroorzaakt door het gebrek aan kennis van de ouders en doordat ze niet weten hoe ze kinderen moeten opvoeden.

Depressie waarover we het hebben wordt omschreven als een staat van sterke verdriet, alsof de persoon in kwestie in rouw is. Hij voelt zich alsof hij een grote zonde heeft begaan en dat hij daardoor wordt gestraft. Deze toestand kan ertoe leiden dat een persoon zichzelf kwaad kan doen en in het ergste geval het plegen van zelfmoord.

Met deze preek willen we de ouders aanspreken en ze duidelijk maken dat het gebruik van de harde hand, het geen aandacht geven aan je kinderen, het vernederen, schelden, etc. kan leiden tot een dergelijke depressie. We hebben als imaam dagelijks te maken met zulke gevallen, doordat velen contact opnemen en klagen over het feit dat hun ouders hun slecht behandelen. Een voorbeeld hiervan is een jongen die pas geleden in een depressie verkeerde, waardoor hij zich afsloot van mensen en bang voor ze werd. De oorzaak hiervan waren zijn ouders die zich van hem afstootten doordat ze hem vernederden, hem het idee gaven dat hij toch niks kon en nergens goed voor was en dat als hij zijn mening gaf dat ze hem uitlachten en hem zelfs negeerden. Ze betrokken hem ook niet bij familieaangelegenheden. Zelfs sommige vrienden van hem behandelden hem slecht. Al deze zaken hebben ertoe geleidt  dat deze jongen depressief werd en mensen zoveel mogelijk ontweek.

Vandaag wil ik de moeders en vaders er dus op attenderen dat ze hun kinderen goed moeten behandelen, dat ze dicht bij hun moeten staan, veel met ze moeten praten, lief tegen ze te zijn en bevriend met hun raken. Al deze zaken zullen ervoor zorgen dat jullie kinderen van jullie zullen houden, dicht bij jullie willen zijn en naar jullie zullen luisteren. En indien jullie ze een keer terecht wijzen of boos op ze worden, dan heeft het geen effect op jullie relatie omdat deze relatie sterk en gezond is.

Het goed omgaan met je kinderen, zal uitwerking hebben op hun hele leven, bijvoorbeeld op school, op werk, met vrienden, etc. Het zal ze weghouden van criminaliteit, depressie en andere slechte zaken.

Nu zal ik een aantal voorbeelden geven over de manier van opvoeding en omgang van de Profeet:

Overgeleverd door Tirmidhi en Ibn Majah, van Aisha, moge Allaah tevreden over haar zijn, dat ze zei dat de Profeet heeft gezegd: ”De beste onder jullie is degene die het beste is voor zijn gezin en ik ben de beste van jullie die goed is met zijn gezin.”

Al-Bukhari heeft een deur in zijn boek uitgeweid over goede bijnamen die je ook aan kinderen kunt geven. In dit hoofdstuk vinden we een mooie hadith over het spelen met kinderen en het goed omgaan met ze.

Overgeleverd door Anas, moge Allaah tevreden met hem zei, hij zei: ” Voorwaar de Profeet ging met ons om en hij zei op een dag tegen mijn broertje: ”Oh Abu Umayr, wat heeft de Nughayr gedaan?” ( De Nughayr is een vogeltje dat de kleine jongen had die dood was gegaan en de Profeet steunde hem hier op een aardige manier).

Hier zien we de manier waarop de Profeet omging met kleine kinderen. Ook is gebleken in de authentieke sunnah dat onze Profeet vaak praatte met kinderen. Ibn Abbaas was een kleine jongen en onze Profeet praatte vaak met hem en gaf hem tijd. In een van de overleveringen zei hij een keer tegen hem: ”Oh jongeling, voorwaar ik leer je wat woorden; doe wat Allaah van je vraagt en Hij zal je beschermen, doe wat Hij van je vraagt en je zult Hem voor je vinden […..].”

Een van de metgezellen zei: ”Speel zeven jaar lang met je kinderen, voed hem zeven jaar op en raak zeven jaar met hem bevriend.”

Deze preek willen we beeindigen met de woorden van Allaah:

”Oh jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft waarover strenge en hard optredende engelen zijn aangesteld die Allaah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hun beveelt en die uitvoeren wat hun is bevolen.” at-Tahriem 6

Categorieën