Er mogen geen kruistekens op de kleding staan

Het kruisteken op zich, er zegening van verwachten, het vervaardigen, het dragen en het gebruiken als versiering,… Dit maakt allemaal deel uit van de gewoontes van de veelgodenaanbidders onder de christenen. Maar er werd ons gevraagd om ons van hen te onderscheiden, zoals we hiervoor gezien hebben:

”Onderscheid jullie van de veelgodenaanbidders.”

De moeder van de gelovigen, 3aa’ishah moge Allaah behaagd met haar zijn overlevert dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem in zijn huis alles waar een kruisteken op stond vernietigde.1

Difrah umm 3abdu-Rrahmaan ibn Udhaynah Moge Allaah barmhartig met haar zijn heeft verteld:
”We verrichtten de Tawaaf rond de Ka3ba in aanwezigheid van de moeder van de gelovigen 3aa’ishah, toen zij een vrouw opmerkte die een lange jurk droeg waar kruistekens op stonden. Ze zei: “Gooi de jurk weg, want als de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem iets dergelijks zag, sneed hij het in stukken.”2

Ibn Muflih Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd: ”Het is afkeurenswaardig een kledingstuk of iets anders te dragen waar een kruis op staat. Ibn Hamdaan heeft gezegd: “Het kan ook een verbod zijn.”3


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam a-Nnasaa’ie. []
  3. Zie al-Aadaab a-Shar3iyya. []

Categorieën