De Wudoe’

De Basis | 0 comments

De belangrijkste praktische aanbidding die Allaah Geprezen en Verheven zij Hij Zijn gelovige dienaren verplicht heeft is de Salaah.

De Salaah heeft (een aantal) voorwaarden. Als (één van) deze voorwaarden niet nagekomen wordt, zal het gebed niet geaccepteerd worden.

De belangrijkste voorwaarde is: de Wudoe’1
 (ablutie).

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“O jullie die geloven! Wanneer jullie voorbereiden op de Salaah, wast dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels.”
(vers: 5/6).

Dus: wie de Salaah wil verrichten, moet eerst de Wudoe’ verrichten.

De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: “Allaah accepteert geen Salaah zonder reiniging2“.

En hij heeft gezegd: “Geen Salaah voor degene die geen Wudoe’ heeft”.

De Wudoe’ heeft ook een alomvattend en geweldig voordeel.

De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: “Als een moslimdienaar de Wudoe’ verricht, treden zijn zonden uit zijn oren, ogen, handen en voeten en als hij gaat zitten is hij al vergeven”.

Hij Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft ook gezegd:

“Wie zijn Wudoe’ perfect verricht, zijn zonden zullen uit zijn lichaam treden, totdat ze onder zijn nagels uittreden”.

Voordat we leren hoe wij Wudoe’ moeten verrichten, moeten we een belangrijke zaak behandelen die we voor het verrichten van de Wudoe’ soms doen, en dat is: onze “behoefte doen”3
.

Voor het doen van de behoefte heeft de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem ons bepaalde gedragsregels geleerd.

Wie zijn behoefte wil doen, moet:

 • Ten eerste: het toilet met zijn linkervoet -voor de rechtervoet- binnentreden en terwijl hij binnentreedt het volgende zeggen:
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ واَلخَبَائِثِ
“Allaahumma innie açoedhu bika mina-l-khubuthi wa-l-khabaa’ith”
“O Allaah, bij U zoek ik mijn toevlucht van de mannelijke en vrouwelijke satans”
 • Ten tweede: vermijden dat hij iets heiligs mee heeft (naar binnen neemt), bijvoorbeeld: een Qur’aan.
 • Ten derde: vermijden dat zijn kleren met zijn urine of met spatten urine geraakt worden.
 • Ten vierde: als hij met zijn behoefte klaar is, controleren of zijn urine daadwerkelijk gestopt is.
 • Ten vijfde: het onreine -wat betreft urine en ontlasting4
  – met water, of met papier, of met iets gelijksoortigs verwijderen.
 • Ten zesde: als hij het onreine met papier wil verwijderen, moet hij eerst zeker weten dat dat papier geen heilige woorden, verzen uit de Qur’aan of uitspraken van de Profeet bevat. indien dat wel het geval is, mag hij daarmee zijn onreinheid niet verwijderen. Echter moet hij beschreven papier vermijden.
 • Ten zevende: moet hij zeker weten dat de urine en de ontlasting totaal verwijderd zijn.
 • Ten achtste: het vermijden van het gebruik van zijn rechterhand om zijn onrein te verwijderen. Daarvoor moet hij namelijk zijn linkerhand gebruiken. Zijn rechterhand mag hij gebruiken om bijvoorbeeld het water te gieten.
 • Ten negende: als hij klaar is met zijn behoefte, treedt hij het toilet uit beginnend met zijn rechtervoet. En terwijl hij naar buiten treedt, zegt hij het volgende:
 غُفْرَانَكَ
Ghufraanak
“Uw vergeving”

De manier van de Wudoe’

Als hij klaar is met zijn behoefte en daarna de Wudoe’ wil verrichten, moet hij het als volgt doen:

01 Eén: de intentie om Wudoe’ te verrichten in zijn hart opwekken, zonder het uit te spreken.

De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft namelijk gezegd:

“Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties5“.

02 Twee: als hij met zijn Wudoe’ begint, moet hij Allaah de Heilige gedenken en het volgende zeggen:

 بِسْمِ الله
Bismi-llaah
“In de naam van Allaah”6

03 Drie: zijn handen drie keer tot de pols wassen.


04 Vier: zijn mond drie keer spoelen.
Het spoelen is als volgt: de mond wassen, en het water erin bewegen.


05 Vijf: met zijn rechterhand drie keer water zijn neus insnuiven. Het insnuiven is als volgt: het water in de neus brengen door middel van inademing.


06 Zes: na elke insnuiving uitsnuiven … tot drie keer toe.
Het uitsnuiven is als volgt: het water uit de neus halen na het insnuiven.


07 Zeven: zijn gezicht drie keer wassen, beginnend bij de hoofdhaargroei tot en met de onderkin en tot aan de oorlellen.


08 Acht: zijn hand beginnend bij de toppen van zijn vingers tot en met zijn elleboog drie keer wassen.


09 Negen: zijn hele hoofd met zijn beide handen naar achteren en weer terug naar voren vegen.


10 Tien: zijn oren vegen. Zij zijn namelijk ook een onderdeel van het hoofd.

 
11 Elf: zijn voeten vanaf de toppen van zijn tenen tot aan de enkels wassen.

Als hij daarmee klaar is heeft hij zijn Wudoe’ voltooid.

Als hij met zijn Wudoe’ klaar is, is het aanbevolen dat hij de volgende smeekbede verricht:

 أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَد َأَنَّ مُحَمَّد اً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمُ اجعَلْنِي مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّريْنَ
“Ash-hadu allaa-ilaaha illa-llaah wahdahoe laa sharieka lah, wa ash-hadu anna muhammadan çabduhoe wa-rasoeluh, allaahumma-djçalnie mina-ttawaabiena wa-djçalnie mina-l-mutatahhirien”.
“Ik getuig dat er geen god is behalve Allaah de Enige Die geen deelgenoot heeft, en ik getuig dat Muhammed Zijn dienaar en Boodschapper is, O Allaah, maak mij één van de berouwvollen en degenen die zich reinigen”.

De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem vertelde: “Wie de Wudoe’ goed verricht en daarna het volgende zegt: “Ik getuig dat er geen god is behalve Allaah de Enige Die geen deelgenoot heeft, en ik getuig dat Muhammed Zijn dienaar en Boodschapper is. O Allaah, maak mij één van de berouwvollen en degenen die zich reinigen”, voor hem zullen de acht deuren van het paradijs geopend worden, en hij mag via één van deze deuren binnentreden”.


Hierbij wil ik op (een aantal) belangrijke zaken wijzen:

 1. Ten eerste: het is de dienaar aanbevolen om de wassing van de Wudoe’-organen te verdrievoudigen. indien hij het tot één of twee keer beperkt, is het toegestaan met de voorwaarde dat het water alle delen van het gewassen orgaan bereikt.
 2. Ten tweede: degene die de Wudoe’ verricht, wordt ook aanbevolen de “Siwaak”7 tijdens zijn wassing te gebruiken.
  De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:
  ((Waarlijk, als ik mijn volk (daarmee) geen last liet dragen, had ik ze (het gebruik van) de Siwaak bij elke Wudoe’ verplicht)).
 3. Ten derde: degene die de wassing verricht, mag bij zijn wassing niet meer water gebruiken dan nodig is. Dat is namelijk verboden verspilling.
 4. Ten vierde: het vegen van de nek behoort niet tot de wassing, zoals vele mensen dit doen.
 5. Ten vijfde: tijdens de wassing hoort men ook geen smeekbeden te verrichten, behalve na de voltooiing van de wassing, waar ook eerder op gewezen is.

De Wudoe’ wordt door de volgende zaken bedorven:

 • Als men zijn behoefte doet en urine of ontlasting uitscheidt;
 • Als men een wind laat;
 • Als men slaapt;
 • Als men kamelenvlees eet.
  De Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:
  “Al wie kamelenvlees op heeft, laat hem dan Wudoe’ verrichten”.

Opmerking:
Sommige mensen denken dat bloeding de Wudoe’ bederft. Dat klopt niet; bloeding is namelijk geen bederver van de Wudoe’.

Lieve jonge moslim!

Met hetgeen dat we behandeld hebben, heb je kennis genomen van de manier waarop je de Wudoe’ moet verrichten, en weet je welke zaken jouw Wudoe’ bederven.

Tevens heb je ook kennis genomen van de islamitische gedragscodes van het doen van de behoefte die de Profeet Allaah’s gebeden en vrede zij met hem ons geleerd heeft.

Al deze zaken zijn zoals je ziet erg belangrijk. Je moet ze zelf snel leren en bijbrengen aan degenen die er geen kennis van hebben.

Moge Allaah jou leiden tot het goede, Hij is de Alhorende de Verhorende.


 1. “Wudoe” betekent: ablutie, een rituele wassing die vóór het gebed verricht moet worden. []
 2. Rituele wassing. []
 3. Hiermee wordt bedoeld: uitscheiding en urinering. []
 4. Uitwerpsel. []
 5. Hiermee wordt bedoeld: de daden worden óók naar intenties beoordeeld. []
 6. Als men deze gedenking niet verricht wordt zijn Wudoe’ niet geaccepteerd. []
 7. “Siwaak” is een soort tak die als tandenborstel gebruikt wordt. []

Categorieën