De kleding mag niet lijken op de kleding van de mannen en de ongelovige vrouwen

Het imiteren van de mannen en de niet-moslimvrouwen is strikt verboden. Imaam a-Dhahabie Moge Allaah barmhartig met hem zijn vermeldt dit in zijn boek “al-Kabaa’ir”:

“De Achtentwintigste grote zonde: ”Manachtige vrouwen en verwijfde mannen.”

De Moeder van de gelovigen 3aa’ishah moge Allaah behaagd met haar zijn overlevert:

”De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft de vrouw die de man imiteert vervloekt.”1

Aboe Hurayrah Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert:

”De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem vervloekte de man die vrouwenkleding draagt en de vrouw die mannenkleding draagt.”2

Ibn 3abbaas Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert:

”De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft de verwijfde mannen en de manachtige vrouwen vervloekt.”3

Kijk maar naar de vreemde modeslogans en de kleding die in dat opzicht gemaakt wordt, de aansluitende broeken en de korte, aansluitende en doorzichte blouses die de charmes van de vrouw duidelijk zichtbaar maken. En daarbij draagt ze dan een hoofddeksel of een sluier op haar hoofd. In werkelijkheid is dit eigenlijk een vervormde sluier… Vervormd door het Westen, verspreid via de modeshows met decadente zeden, die de dag van vandaag een belangrijke plaats innemen in het hart van veel moslimvrouwen. Wat een ramp, deze nieuwe vervorming!!

De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

”Onderscheid jullie van de veelgodenaanbidders.”4

In een andere hadieth zegt hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem:

”Onderscheid jullie van de mazdeïeten5.”6

Shaykhu-l-Islaam ibn Taymiyyah Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd:

”Zich onderscheiden van hen in het uiterlijk gedrag brengt een voordeel en is een gunst voor de gelovige aanbidders van Allaah. In dat onderscheid schuilt namelijk het verschil dat ervoor zorgt dat de mens zich verre houdt van de daden van de mensen van de Hel.”7

Ibn al-Qayyim Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd:

”Het werd meerdere malen verboden om de lieden van de Schrift en andere ongelovigen te imiteren, want het uiterlijk nabootsen is een deur die leidt naar de gelijkenis tussen de harten. Als het gedrag hetzelfde is, zal het hart dat namelijk ook zijn.”8


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam aboe Daawoed. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam abu Daawoed en imaam a-Nnasaa’ie. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam aboe Daawoed,imaam a-Ttirmidhie en imaam a-Nnasaa’ie. []
  4. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
  5. “Mazdeïeten” zijn de Perzische vuuraanbidders (N.V.D.V.). []
  6. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim. []
  7. Zie Iqtidaa’ as-Siraat al-Mustaqiem. []
  8. Zie Ighaathat al-Lahfaan. []

Categorieën