De kleding mag geen reden van verspilling zijn

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En eet en drinkt, maar overdrijft niet.”
al-A‘raaf 31

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij verbiedt buitensporigheden en dit beperkt zich niet enkel tot voedsel en drank, maar het geldt wel degelijk voor alles. Het bewijs hiervoor vinden we in de volgende hadieth:

3abdu-llaah ibn 3amr ibn al-3aas overlevert dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:

“Eet en drinkt en geeft aalmoezen en draagt, zolang het niet met verspilling of verwaandheid gepaard gaat.”1

Met verwaandheid bedoelt hij verspilling en overdrijving zonder reden of in ongehoorzaamheid.2

En in zijn Sunan heeft ibn Maadjah er een hoofdstuk aan gewijd, getiteld: “Draag wat je wil, maar vermijd buitensporigheden of ijdelheid.”


  1. Hasan, deze hadieth is overgeleverd en hasan verklaard door imaam Ahmad, , imaam a-Nnasaa’ie en imaam ibn Maadjah. []
  2. Zie a-Nnihaaya fie gharieb al-Hadieth. []

Categorieën