De omgang met de buurvrouwen

De moslima en haar omgeving, Moslima | 0 comments

De buurvrouw heeft een aanzienlijk recht dat de Islaam hem heeft toegekend, en dat bijna zo belangrijk is als dat van bloedverwantschap en familie.

De Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

“Djibriel hield maar niet op mij zaken aan te bevelen in verband met de buur, in die mate dat ik dacht dat hij hem het erfrecht ging toekennen.”1

De Profeet  Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft ons in zijn bekende Sunnah aangetoond welke zaken de moslim moet respecteren ten opzichte van zijn buur, en vooral de vrouwen.

Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd: 
“O aboe Dharr! Als je een soep klaarmaakt, vermeerder het water daarin en geef ervan aan je buren.”2

Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei ook:
“O moslimvrouwen! Dat geen van jullie haar buurvrouw verwaarloost, al was het maar met een hoef van een geit.”3

Dit betekent dat geen enkele vrouw zich mag inhouden om een aalmoes of een geschenk te geven aan haar buurvrouw, omdat ze denkt dat deze aalmoes of dit geschenk te klein is of te weinig waarde heeft. Zelfs al was het maar een geitenhoef, wat het kleinste deel is van de geit.

In een andere versie zegt hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem:
“O gelovige vrouwen! Dat geen van jullie haar buurvrouw verwaarloost, al was het maar met de verbrande poot van een geit.”4

Dit is het grootste bewijs van de aansporing om de buren goed te behandelen, zeker voor de vrouwen, aangezien er zich bij hen vaak scheidingen en breuken voordoen.


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim, imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie en imaam ibn Maadjah. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam Muslim, imaam a-Ttirmidhie en imaam ibn Maadjah. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarieen imaam Muslim. []
  4. Da3ief, deze hadieth is overgeleverd en da3ief verklaard door imaam Maalik en imaam Ahmad. []

Categorieën