De kleding mag geen aanleiding geven tot hoogmoed en opschepperij

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“…en loop niet trots op aarde: voorwaar, Allaah houdt van geen enkele verwaande opschepper.”
Luqmaan 18

Aboe Hurayrah Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:
“Een man wandelde heel erg verwaand rond omwille van zijn weelderige haardos en zijn tuniek. Toen werd hij door de aarde opgeslokt. Zo blijft hij onder de grond heen en weer lopen tot het Uur komt.”1

Ibn Mas3oed Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:
“Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal niet in het Paradijs binnentreden.” Een man riep toen uit: “Maar de mens heeft graag dat zijn kleren en zijn schoenen mooi zijn. En hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem antwoordde: “Voorzeker, Allaah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent minachting van het recht en neerkijken op de mensen.”2

Deze twee ahaadieth bewijzen duidelijk dat het toegestaan is om mooie kleren en schoenen te dragen, zolang dit geen hoogmoed opwekt en zolang je ze niet uit ijdelheid draagt, want anders is het verboden.
In verband met de kleding betekent dit algemene verbod ook dat je er niet meer aan mag toevoegen dan nodig is, zowel wat de lengte als de breedte van de mouwen en de onderkant betreft.

Imaam a-Nnawawie Moge Allaah barmhartig met hem zijn heeft gezegd:
“Al-Qaadie overlevert dat de geleerden gezegd hebben: “…en daarom is alles wat buiten het noodzakelijke en het gewone ligt, wat de lengte en de breedte van de kleding betreft, afkeurenswaardig.”3

Kathier ibn 3ubayd overlevert:
“Ik kwam bij 3aa’ishah binnen terwijl ze een van haar hemden aan het verstellen was. Ik zei: “O moeder van de gelovigen!! Verstel je jouw hemd terwijl je twaalfduizend (dinar) geeft?” En zij antwoordde: “Bemoei je met je eigen zaken. Degene die niet verstelt wat versleten is, zal nooit iets nieuws bezitten.”4

3urwa ibn a-Zzubayr overlevert:
“3aa’ishah deelde elke dag zeventigduizend (dinar) uit, terwijl ze haar hemd verstelde.”5

De moslim(vrouw) die wil gehoorzamen aan haar Heer, moet dus kleding kiezen die voldoet aan de religieuze voorwaarden, en die zo eenvoudig en zo goedkoop mogelijk is.


  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim en imaam a-Ttirmidhie. []
  3. Zie Sharh Sahieh Muslim. []
  4. Hasan, deze hadieth is overgeleverd en hasan verklaard door imaam Hanaad en imaam al-Bukhaarie. []
  5. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Hanaad ibn as-Sirrie , imaam Ahmad, imaam aboe Daawoed en imaam aboe Nu3aym. []

Categorieën