De moslima die wil trouwen

Moslima | 0 comments

Als de verleiding aanwezig is en als ze graag wil trouwen1 , weet dan dat de Sunnah dit gevoelige punt in het leven van de moslimvrouw niet over het hoofd gezien heeft. Ze geeft haar namelijk de volgende gepaste oplossing:

Als een vrouw graag wil trouwen, is het voor haar toegestaan om zichzelf kandidaat te stellen voor een huwelijk met een van de deugdzamen, zij die bezorgd zijn om hun geloof, en degenen waarvan ze weet dat hun gedrag, hun vroomheid en hun godsdienst onberispelijk zijn. Zij vindt hiervan voorbeelden bij de vrouwen van de metgezellen.

Sahl ibn Sa3d overlevert dat een vrouw bij de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem kwam en zei:

“Ik bied mezelf aan.” Ze bleef lang rechtop staan. Toen stond een man op en zei: “Laat mij met haar trouwen.”2

In een andere versie: Een vrouw bood zichzelf aan aan de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem, toen een man uitriep:

“O Boodschapper van Allaah!! Laat mij met haar trouwen.”3

Anas ibn Maalik Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert:
“Een vrouw kwam naar de Boodschapper van Allaah om zichzelf aan hem aan te bieden. Ze zei: “O Boodschapper van Allaah!! Zie je in mij enige behoefte?” Toen zei de dochter van Anas: “Hoe schaamteloos, hoe gruwelijk, hoe gruwelijk!!” En hij antwoordde: “Ze is beter dan jou, zij heeft de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem verlangd en heeft zichzelf aan hem aangeboden.”4

Ook heeft Imaam al-Bukhaarie Moge Allaah barmhartig met hem zijn aan deze twee ahaadieth een hoofdstuk gewijd onder de titel: “Over het feit dat de vrouw zichzelf aanbiedt aan de deugdzame man.”

Dit toont duidelijk aan dat het wettelijk is en dat de vrouw hiervoor niet mag berispt worden. Integendeel, het is zelfs aangeraden, als het gaat om een gelovige en deugdzame man, en als ze bang is dat ze hem zal mislopen.

Een dergelijke edele houding maakte deel uit van het gedrag van de kuise en intelligente vrouwen vóór de Islaam. Zo deed ook Khadiedjah bint Khuwaylid moge Allaah behaagd met haar zijn dit, toen ze zelf vroeg om met de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem te trouwen, omdat ze besefte hoe eerlijk hij was en omdat ze veel gehoord had over zijn goed gedrag en zijn edele karaktereigenschappen.


  1. Veel andere redenen dan de verleiding (en het seksueel verlangen) kunnen de moslimvrouw ertoe aanzetten om te willen trouwen. Moge Allaah Geprezen en Verheven zij Hij hulp bieden aan al die mannen en vrouwen met een goede en oprechte intentie, die willen trouwen om een moslimgezin te stichten (N.V.D.V.). []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie en imaam a-Nnasaa’ie. []
  3. Dit is een versie overgeleverd door al-Bukhaarie, v. 3, p. 367. []
  4. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie, imaam a-Nnasaa’ie en imaam ibn Maadjah. []

Categorieën