De middelen aanwenden om het onheil te doen verdwijnen

De moslima bij tegenspoed, Moslima | 0 comments

Dit geldt altijd, als het onheil nu een ziekte of een onrechtvaardigheid is, of een kind dat verdwenen is of het verlies van bezittingen …

Dit wordt ondersteund door de woorden van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem:

“Elke ziekte heeft zijn medicijn. Als het medicijn van de ziekte verkregen is, zal het genezing brengen met de toestemming van Allaah, Verheven is Hij.”1

Deze hadieth, zelfs als het specifiek gaat over ziektes en hun medicijnen, bewijst dat het nodig is om je toevlucht te zoeken tot bepaalde middelen om het onheil te doen verdwijnen.

Shaykhu-l-Islaam ibn al-Qayyim Moge Allaah barmhartig met hem zijn zei:

“Deze ahaadieth bevatten de bevestiging van het verband tussen oorzaak en gevolg, en de vergissing van degenen die dit ontkennen.”

Hij zei ook:

“De werkelijkheid van het monotheïsme wordt slechts bereikt als je jouw toevlucht zoekt bij de doeltreffende en godsdienstige oorzaken die Allaah heeft toegekend aan de gevolgen.”2

Zodra de moslimvrouw deze regels respecteert, zal ze handelen zoals Allaah Geprezen en Verheven zij Hij en Zijn Boodschapper Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem willen dat ze handelt bij tegenspoed en drama’s.

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmaden imaam Muslim. []
  2. Zie Zaad al-Ma3aad. []

Categorieën