De liefde van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa

Algemeen | 0 comments

Door Imaam ibnul Qayyim rahimahu-llaah

Ibn al Qayyim noemde tien oorzaken die leiden tot de liefde van Allaah voor Zijn dienaar en de liefde van de dienaar voor zijn Heer. Deze tien zijn:

1. Het reciteren van de Qur’aan terwijl men de betekenis en bedoeling overdenkt.

2. Dichter bij Allaah komen door het verrichten van vrijwillige daden na het verrichten van de verplichte daden. Dit is zoals staat vermeldt in een hadieth qudsi: “Mijn dienaar komt steeds dichter bij Mij door vrijwillige daden te verrichten totdat Ik van hem hou.” ((al-Bukhaari.))

3. Het continu gedenken van Allaah onder alle omstandigheden, met je tong, hart en ledematen. De grootte van jouw liefde voor Allaah wordt hierdoor bepaald.

4. Prioriteit geven aan waar Hij van houdt boven hetgeen waar jij van houdt wanneer je door begeerten wordt overspoeld.

5. Begeren naar de Namen en Eigenschappen van Allaah en het rondwandelen in deze geweldige tuin van kennis.

6. Het erkennen van Allaah’s mildheid, goedheid en gunsten, zowel de zaken die verborgen zijn alsook de zaken die zichtbaar zijn.

7. Dit is het meest wonderbaarlijke; dat het hart week, zachtmoedig en onderdanig is tegenover Allaah.

8. Alleen zijn met Allaah gedurende het laatste deel van de nacht, terwijl je Zijn boek leest en dat beëindigt met het vragen van vergiffenis en het tonen van berouw (tawbah).

9. Zitten met de geliefden van Allaah en de oprechten, terwijl je profiteert van hun woorden. Het niet spreken tenzij het spreken profijterlijker is en je weet dat het je toestand zal verbeteren en het voor anderen van nut zal zijn.

10. Wegblijven van iedere oorzaak die tussen het hart en Allaah kan komen.

Deze tien oorzaken doen de geliefden het niveau van ware liefde bereiken en begeleiden hen richting hun Geliefde (Allaah).

Categorieën