De hoedanigheden van al-Wahy (de openbaring)

Wetenschap | 0 comments

Het eerste vraagstuk

Al-Wahy kwam tot de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in verschillende hoedanigheden:

Ten eerste: de ware droom (a-Rru’yaa) in zijn slaap.

3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald, zij zei: “Het eerste waarmee de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam is begonnen aan openbaring is de ware droom in zijn slaap. Elke droom die hij zag, kwam tot hem als de splijting van de ochtendschemering1 …”2 

Ook heeft Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa gezegd:

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) ﴾ (الصافات: 102-105)

-102- Toen hij de leeftijd had bereikt waarop hij hem (Ibraahiem) kon helpen, zei hij: “O mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren, zeg mij hoe jij daarover denkt.” Hij zei: “O mijn vader, doe wat u is bevolen, u zult vinden dat ik, als Allaah het wil, tot de geduldigen behoor.” -103- Toen zij zich (aan Allaah) hadden overgegeven en hij hem op zijn slaap had gelegd (om te offeren). -104- Toen riepen Wij tot hem: “O Ibraahiem! -105- Waarlijk, jij hebt de droom in waarheid vervuld. Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.” (Aayah: 37/102-105).

En dit is één van de algemene bewijzen betreffende al-Wahy in a-Rru’yaa. En onder hetgeen wat van al-Qur’aan over de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam neergezonden is in zijn slaap, is Soerah al-Kawthar.

Anas ibn Maalik radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “Terwijl de Boodschapper van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa tussen ons was deed hij een dutje. Vervolgens hief hij glimlachend zijn hoofd op, waarop wij zeiden: “Wat heeft jou doen lachen, o Boodschapper van Allaah?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Zojuist is over mij een Soerah neergezonden.” Vervolgens las hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam Soerah al-Kawthar.

بسم الله الرحمن الرحيم﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)﴾ (سورة الكوثر)

“In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. -1- Waarlijk, Wij hebben jou de overvloed geschonken. -2- Verricht daarom de Salaah voor jouw Heer en slacht offerdieren. -3- Voorwaar, jouw hater, hij is het die afgesneden is.”

(Aayah: 108/1-3).”3

Hieruit blijkt dat de aanvang van het profeetschap en de openbaring naar de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam middels de ware Ru’yaa in de slaap was, en dat de profeten de bevelen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa in hun slaap kregen zoals zij die kregen terwijl zij wakker waren, en dat er wat van al-Qur’aan over de Boodschapper salla-llaahu 3alayhi wa-sallam neergezonden is in zijn slaap.

Ten tweede: dat hij tot hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam komt zoals het gerinkel van de bel.

3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa de vrouw van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft verhaald dat al-Haarith ibn Hishaam de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vroeg: “O Boodschapper van Allaah, hoe komt al-Wahy tot jou?” De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Soms komt het als het gerinkel van de bel, en dat is de meest zware voor mij, vervolgens verlaat het mij terwijl ik bewust ben van hetgeen hij zei…” 3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa zei: “En ik zag hem over hem neerdalen op een zeer koude winterdag, waarna hij hem verliet, terwijl zweet van zijn voorhoofd afstroomde.” 4

A-Ssalsalah is zoals de geleerden hebben gezegd: Het geluid van het ketsen van ijzer tegen ijzer. Zo wordt ook wel het gerinkel genoemd. In deze toestand verliet de engel hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam niet, totdat het zweet van hem afstroomde. Het was de meest zware toestand en hoedanigheid van de openbaring over de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

Ten derde: dat de engel in de gedaante van een man naar hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam toe komt.

Zoals blijkt uit de hadieth van al-Haarith ibn Hishaam waarin de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “…En soms verschijnt de engel als een man en praat met mij, en ben ik bewust van hetgeen hij zegt…”5 

Ten vierde: dat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa met hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam praat terwijl hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam wakker is.

Dit heeft plaatsgevonden tijdens de gebeurtenis van al-Mi3raadj6  toen Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zijn gemeenschap vijftig gebeden heeft verplicht, waarop hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam een aantal keren naar Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa terugkeerde om dat aantal te laten reduceren, totdat het aantal is gereduceerd tot slechts vijf gebeden, gelijk aan vijftig gebeden in beloning.

Ten vijfde: dat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa met hem salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in zijn slaap praat.

Zoals dit overgeleverd is in de hadieth van 3abdu-llaah ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa waarin de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “In deze nacht is mijn Heer, de Gezegende tot mij gekomen in het meest perfecte beeld, en zei: “O Muhammed, weet jij waarover de verheven menigte redetwist?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Nee.”…7  8 

Ten zesde: dat Djibriel in hem (zijn ziel) blaast

Aboe Umaamah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: Voorzeker, Roehu-l-qudus9  blies in mijn ziel, dat geen ziel zal sterven, totdat zij haar gehele leeftijd voltooit, en haar voorziening omvat, voorwaar, hebt taqwaa jegens Allaah, en weest alomvattend in het vragen, en laat niemand onder jullie, de vertraging van zijn voorziening, hem ertoe drijven de voorziening middels ongehoorzaamheid aan Allaah te behalen, voorzeker, hetgeen dat zich bij Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa bevindt, wordt slechts behaald middels gehoorzaamheid aan Hem subhaanahu wa-ta3aalaa.”10   1. Hiermee wordt bedoeld: het licht van de ochtend. Dit wordt gebruikt als synoniem voor iets dat overduidelijk is. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim, ook is deze hadieth overgeleverd door imaam Ahmad. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim. []
  4. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
  5. De vorige bron. []
  6. “De gebeurtenis van al-Mi3raadj” is de gebeurtenis waarbij Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa Zijn Boodschapper Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallamnaar de zevende hemel heeft verheven. []
  7.  De voltooiing van de hadieth is: “Vervolgens legde Hij subhaanahu wa-ta3aalaa Zijn hand tussen mijn schouders, totdat ik de koudheid ervan tussen mijn borsten ondervond, en vervolgens wist wat zich bevond in de hemelen en op aarde. Vervolgens zei Hij subhaanahu wa-ta3aalaa: “O Muhammed, weet jij waarover de verheven menigte redetwist?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Ja: over de kaffaaraat (boetedoeningen) en a-ddaradjaat (posities); (wat betreft) al-kaffaaraat (het zijn) het blijven in de moskeeën na de gebeden, en het lopen op de voeten naar de gezamenlijke (gebeden), en het goed verrichten van al-wudoe’ op de ongewenste plekken.” Hij subhaanahu wa-ta3aalaa zei: “Je hebt gelijk o Muhammed, en al wie dat verricht, leeft in goedheid en sterft in goedheid, en met betrekking tot zijn zonden: hij zal zijn zoals op de dag waarop zijn moeder hem heeft gebaard.” En Hij subhaanahu wa-ta3aalaa zei: “O Muhammed, als jij a-Ssalaah hebt verricht, zeg dan: “O Allaah, ik vraag U dat ik de goede zaken verricht, en de verwerpelijke verlaat, en dat ik de armen liefheb, en dat U mij vergeeft en barmhartig met mij bent, en mijn berouw aanvaardt, en als U voor Uw dienaren een fitnah hebt gewild, ontneem mij dan tot U, zonder dat ik in die fitnah beland.” (En wat betreft) a-ddaradjaat: het zijn het verrichten van a-Ssalaam en het geven van voedsel en het bidden in de nacht terwijl de mensen slapen.” []
  8.  Sahieh, deze hadieth is o.a. overgeleverd door imaam Ahmad en imaam a-Ttirmidhie, en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie. []
  9. “Roehu-l-qudus” is één van de benamingen van Djibriel 3alayhi-ssalaam. []
  10. Sahieh, deze hadieth is o.a. overgeleverd door imaam al-Bayhaqie, en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie. []

Categorieën