De felicitatie

Gezinskunde | 0 comments

Het is aanbevolen dat de man en vrouw gefeliciteerd worden als zij de akte hebben volbracht.

Dit mag natuurlijk niet op een niet-islamitische wijze, omdat dat dan een imitatie is. Wanneer het niet een specifieke felicitatie is van ongelovigen en ook niet verspreid is onder de zedeloze moslims, mag je het wel doen, maar het heeft weinig zin.

In de hadieth die ibn Maadjah heeft overgeleverd is verhaald dat de profeet vrede zij met hem als hij ging feliciteren zei hij: “Baraka Allahoe lakoem wa baraka allahoe 3alaykum wa djama3a lakoema fi-l-gair”“Moge Allaah deze zaak voor jullie zegenen en moge Allaah zegeningen over jullie laten neerdalen en moge Allaah tussen jullie verzoenen in het goede”.

De zegening betekent in het Arabisch vermeerdering in goedheid. Dus dat Allaah de zegeningen over jullie mag doen neerdalen, zoals vrome nakomelingschap etc.

“In het goede”: dus dat Allaah tussen hen alleen maar in het goede verzoent. Het goede wordt hier gespecificeerd, zo hoor je ook algemene du3aa’ te doen.

Categorieën