De kleding moet het volledige lichaam bedekken, behalve wat daarop een uitzondering vormt.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en over hun geslachtsorganen waken, en hun sier niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broers, of de zonen van hun broers, of de zonen van hun zussen, of hun vrouwen, of de slaven waarover zij beschikken, of mannelijke helpers die geen begeerte meer hebben, of de kinderen die nog niet op de hoogte zijn van de verborgen lichaamsdelen van de vrouwen. En laten zij niet met hun voeten stampen om hun sier die zij verbergen te laten kennen. En keert jullie allen berouwvol tot Allah, o gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen.”
an-Noer 31

“O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun gewaden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastiggevallen. En Allaah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”
al-Ahzaab 59

Ibn 3umar Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat de Boodschapper van Allaah Allaah’s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:

”Al wie zijn kleding (over de grond) laat slepen uit uiterlijk vertoon, Allaah zal op de Dag der Opstanding niet naar hem kijken. Toen vroeg umm Salamah moge Allaah behaagd met haar zijn: ”Wat moeten de vrouwen dan doen met hun sleep?” Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem antwoordde: ”Zij horen het een span te laten hangen” Ze antwoordde: ”In dat geval zullen hun voeten zichtbaar worden.” Hij Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem zei: ”dan horen ze het een el te laten hangen, en zij mogen niet langer.”1

3abdu-llaah ibn Mas3oed Moge Allaah behaagd met hem zijn heeft gezegd:
”De vrouw is naaktheid.”2

Als dat het geval is, moet haar kledij haar volledige lichaam bedekken, behalve de uitzondering die gemaakt wordt in het volgende vers:

“behalve wat daarvan zichtbaar is”

Sommige geleerden zeggen dat het hier gaat om het gezicht en de handen. De meningen zijn dus verdeeld over dit onderwerp.

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam a-Ttirmidhie en imaam a-Nnasaa’ie. []
  2. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam a-Ttabaraanie. []

Categorieën