De dochters goed behandelen en niet achterstellen

De moslima en haar echtgenoot, Moslima | 0 comments

Sommige moeders gaan tegen hun zuivere en gezonde natuurlijke aard in, en gaan zo net als de vaders de jongens in alles bevoordelen tegenover de meisjes. Zo beantwoorden ze niet meer aan de eisen en de behoeften van de meisjes. Erger nog, het kan zijn dat het meisje vanwege de jongen als minderwaardig gezien wordt. Vervolgens, als ze ouder wordt en de leeftijd bereikt om te trouwen, wordt ze een stuk koopwaar waarvoor ze een prijs betaald krijgen. Ze wordt ten huwelijk gegeven aan iemand die zelfs niet in staat is om voor haar te zorgen en die zij zelf niet aanvaardt.

Dergelijke afschuwelijkheden vormen ernstige hinderpalen voor de natuurlijke aanleg ten opzichte van de kinderen. Het is eerder een plicht om het meisje te eren en haar een speciale rang te geven die overeenkomt met haar aard, die verschilt van die van de jongen.

In verband hiermee werden er ahaadieth overgeleverd van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem die ertoe aansporen om veel belang te hechten aan de opvoeding van de meisjes in het bijzonder, en om geduldig te zijn met hen.

3aa’ishah moge Allaah behaagd met haar zijn overlevert:

”Een vrouw kwam me opzoeken met twee van haar dochters en ze vroeg me (te eten). Maar ik had thuis niets anders dan een dadel, die ik haar gaf. Ze nam de dadel en sneed het in twee stukken. Zelf at ze er niet van, en daarna stond ze op en vertrok ze met haar kinderen. Toen kwam de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem binnen en ik vertelde hem het verhaal. Hij zei: ”Voor degene die beproefd wordt met het feit dochters te hebben, en die hen vervolgens goed behandelt, zullen zij een bescherming tegen de Hel zijn.”1

Djaabir Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:

”Degene die verantwoordelijk is voor drie dochters, hen te eten geeft, en hen zachtmoedig en goed behandelt, zal in het Paradijs zijn” – ofwel heeft hij gezegd: ”zal met mij in het Paradijs zijn.”2

Ibn 3abbaas Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem gezegd heeft:

”Voor al wie een dochter heeft, en haar niet slecht behandelt, haar niet vernedert en zijn zoon niet bevoordeelt ten opzichte van haar, zal Allaah Geprezen en Verheven zij Hij hem dankzij haar laten binnentreden in het Paradijs.”3

3uqbah ibn 3aamir al-Djuhanie Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert dat hij de Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft horen zeggen:

”Voor al wie drie dochters heeft, geduldig is met hen en hen kleedt met zijn bezittingen, zullen zij voor hem een sluier zijn tegen de Hel.”4

Deze en andere gelijkaardige ahaadieth tonen de verdienste aan van het feit bijzondere aandacht te schenken aan de meisjes, hen goed te behandelen, hen goed op te voeden en hen edele waarden bij te brengen die gebaseerd zijn op een goed gedrag, eervolle karaktereigenschappen, gelijkheid tussen hen en hun broers en gelijkheid in het gedrag tegenover hen.

  1. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam a-Ttirmidhie. []
  2. Hasan, deze hadieth is overgeleverd en hasan verklaard door imaam ibn abie Shaybah en imaam aboe Ya‘laa. []
  3. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn abie Shaybah, imaam Ahmad, imaam aboe Daawoed en imaam al-Haakim. []
  4. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Ahmad, imaam al-Bukhaarie en imaam ibn Maadjah. []

Categorieën