De kleding mag niet doorzichtig zijn, of de lichaamsvormen zichtbaar laten en de rondingen duidelijk aftekenen

De Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

”Er zijn twee categorieën mensen van de Hel die ik nog niet gezien heb: mensen die zwepen als koeienstaarten bij zich hebben, waarmee ze de mensen slaan. En vrouwen die gekleed zijn en (toch) naakt zijn, die al heupwiegend heen en weer schommelen (en zo de mannen verleiden). Hun hoofd lijkt op de gebogen bulten van kamelen met lange nekken. Ze zullen het Paradijs niet betreden en ze zullen haar geur niet ruiken, alhoewel haar geur kan geroken worden van op zo’n en zo’n loopafstand. ”1

Ibn 3abdu-lBarr heeft gezegd: ”Met “gekleed en toch naakt” bedoelt hij de vrouwen die lichte kleding dragen, die hun vormen aftekenen en ze niet bedekken. Ze zijn in feite gekleed, maar in werkelijkheid zijn ze naakt.”

Usaamah ibn Zayd al-Kalbie Moge Allaah behaagd met hem zijn overlevert:

”De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem liet me een dik Koptisch kledingstuk dragen. Het was een geschenk van Dahiyah al-Kalbie. Ik gaf het toen aan mijn vrouw. De Boodschapper van Allaah Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem vroeg me: “Waarom draag je de Koptische kledij niet?” Ik antwoordde hem: “O Boodschapper van Allaah! Ik heb het mijn vrouw laten dragen.” Toen zei de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem me: “Beveel haar om er een Ghilaala2 onder te dragen, want ik vrees dat het haar vormen zichtbaar maakt.”3

Dit bewijst dus duidelijk dat het verboden is om kleding te dragen die haar lichaamsvormen zichtbaar maakt en haar rondingen duidelijk aftekent. De Koptische kledij is een fijn en licht Egyptisch kledingstuk.

Als ze er geen kledingstuk onder draagt, zullen de lichaamsvormen van de vrouw en ook haar charmes zichtbaar worden. Het kan zelfs zijn dat je de kleur van haar huid kan zien.

Umm 3alqamah ibn abie 3alqamah overlevert: ”Hafsah bint 3abdu-Rrahmaan kwam binnen bij 3aa’ishah, de echtgenote van de Profeet Allaah’ s gebeden en vrede zij met hem. Hafsah droeg een lichte sluier. 3aa’ishah verscheurde deze toen en gaf haar een dikke sluier.”4

  1. Overgeleverd door imaam Muslim, volgens aboe Hurayrah. []
  2. Kledingstuk dat gedragen wordt onder andere kledij of onder een tuniek (N.V.D.V.). []
  3. Hasan, deze hadieth is overgeleverd en hasan verklaard door imaam Ahmad. []
  4. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Maalik in al-Muwatta’. []

Categorieën