De dag van 3ashoeraa’

Artikels | 0 comments

Door broeder Aboe Jouairiya.


Wat herdenken de moslims op de tiende dag van Muharram, wat doen ze op die dag en wat krijgen ze als beloning?

De dag van 3ashoeraa (10 Muharram)

Op gezag van ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa moge Allaah tevreden zijn over hem en zijn vader, hij zei: ”Toen de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam emigreerde naar Medienah merkte hij op dat de joden in Medienah de dag van Ashoera vastten. Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vroeg ze: ”Wat is dit?” Ze zeiden: ”Dit is een goede dag, dit is de dag waarop Allaah de Kinderen van Israa’iel van hun vijand heeft gered en vervolgens vastte Moesaa 3alayhi-ssalaam op deze dag.” Vervolgens zei de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: ”Ik heb meer recht op Moesaa 3alayhi-ssalaam dan jullie.” Hierop vastte hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam die dag en beval de moslims ook deze dag te vasten.”1

In een overlevering van Muslim staat: ”Dit is een goede dag waarop Allaah Moesaa 3alayhi-ssalaam en zijn volk redde en Fir3awn en zijn volgelingen verdronk.”

In een overlevering van Ahmad ibn Hanbal staat als toevoeging op dit verhaal: ”En dit is de dag waarop het schip voor anker ging bij de berg Djoedy en de Profeet Noeh 3alayhi-ssalaam vastte die dag als dank.”

Moesaa en Fir3awn

Aan de hand van deze ahaadieth vermeld ik in het kort het verhaal van Moesaa 3alayhi-ssalaam en Fir3awn.

Moesaa 3alayhi-ssalaam is een boodschapper van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en hij behoorde tot de Kinderen van Israa’iel. Het is belangrijk om te weten wie Israa’iel precies was. Israa’iel was de Profeet Ya3qoeb 3alayhi-ssalaam, de zoon van Ishaaq 3alayhi-ssalaam, de zoon van Ibraahiem 3alayhi-ssalaam. Deze drie profeten worden door de joden aartsvaders genoemd. Ya3qoeb/Israa’iel had twaalf kinderen waaronder de Profeet Yoesuf 3alayhi-ssalaam. De kinderen van Israel zijn dus deze twaalf kinderen en hun nakomelingen. Aanvankelijk woonden zij in Palestina, maar Yoesuf 3alayhi-ssalaam onderging een ander lot. Hij werd door zijn broers als kleine jongen in een put gegooid en werd later gevonden door een aantal mannen in handelskaravanen. Hij werd als slaaf verkocht in Egypte. Een tijd later bekleedde hij een belangrijke post in Egypte. Hierna haalde hij zijn broers en ouders naar Egypte en bleven zij daar ook wonen. Uit dit nageslacht werd de profeet Moesaa 3alayhi-ssalaam veel later geboren. Daarom behoort hij ook tot de Kinderen van Israel. In de tijd van Moesaa 3alayhi-ssalaam eerste een machtige koning, Fir3awn. Hij vond zichzelf zo sterk en machtig dat hij mensen beval hem te aanbidden. Op een dag droomde hij dat er een kind werd geboren uit de nakomelingen van Benie Israa’iel die zijn macht zou breken. Hierna gaf hij zijn soldaten het bevel alle pasgeboren jongens van Benie Israa’iel te doden. Uit angst besloot de moeder van Moesaa 3alayhi-ssalaam, nadat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa haar had geïnspireerd, om haar zoon in een mand te leggen en hem over de rivier weg te laten drijven. Het was voorbestemd dat deze mand in handen kwam van de vrouw van Fir3awn die haar man smeekte om de jongen te mogen houden. Uiteindelijk stemde hij hiermee in, niet wetende dat dit de jongen uit zijn droom was. Na heel veel gebeurtenissen (deze gebeurtenissen zijn duidelijk vermeld in de soera’s van de Koran en de traditie van de Profeet 3alayhi-ssalaam) werd deze jongen uitverkoren als boodschapper van Allaah. Fir3awn werd door Moesaa uitgenodigd om te geloven in Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, maar hij weigerde omdat hij vond dat hij God was. De aanhangers van Moesaa vermeerderden zich steeds meer en Fir3awn zag ze steeds meer als een serieuze bedreiging. Hij voerde de druk op en was van plan om Benie Israa’iel pijn te doen. Moesaa ontving het bevel van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa om ’s nachts samen met de Benie Israa’iel uit Egypte weg te vluchten. Fir3awn kwam hierachter en zette de achtervolging in samen met zijn leger. Ze kwamen aan bij de Rode Zee waar de vlucht moest stoppen aangezien ze niet verder konden. Hierop kreeg Moesaa 3alayhi-ssalaam het bevel van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa om met zijn stok op de zee te slaan, waarna de zee open spleet. Dit is een wonder waarmee Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa sommige van zijn dienaren voorziet. Moesaa 3alayhi-ssalaam en zijn aanhangers, de Benie Israa’iel, wisten de overkant veilig te bereiken, maar Fir3awn en zijn soldaten verdronken in de zee die weer in zijn originele staat terugkeerde nadat Moesaa had overgestoken.

Dit is dus de gebeurtenis die heeft plaatsgevonden en waarna de dag van Ashoera ontstond. Uit dankbaarheid voor zijn Schepper, vastte Moesaa deze dag.

Wat stelt deze dag voor?

In de pre-islamitische periode vastten de Arabieren op deze dag. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vastte deze dag toen hij nog in Mekka woonde. Na de emigratie naar Medina ondervond hij dat ook de joden deze dag vastten. Omdat hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam vond dat de moslims meer recht hadden op de profeet Moesaa, beval hij ook de rest van de moslims om deze dag te vasten.

Overgeleverd door ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa die zei: Toen de profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam op deze dag vastte, beval hij de moslims ook te vasten. Hierop zeiden ze: ”Oh Boodschapper van Allaah, dit is een heilige dag voor de joden en christenen.” Hierop antwoordde hij: ”Het volgende jaar, als Allaah het wil, vasten we de negende dag (naast de tiende dag).”2

De beloning van het vasten op Ashoera

Het vasten op de dag van Ashoera scheldt de zondes kwijt van een heel jaar, met uitzondering van de grote zondes. Op gezag van aboe Qataadah die zei: De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei toen hij werd gevraagd naar het vasten op de dag van Ashoera (10 Muharram): ”Daarmee worden de zondes van het voorgaande jaar kwijtgescholden.”

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam beval zijn metgezellen op deze dag te vasten en zond de metgezellen om iedereen te vertellen over deze dag. Degenen die al vastten, moesten hun vasten afmaken en degenen die niet vastten, konden toch op dat moment beginnen met vasten tot zonsondergang. Zelfs de kinderen werden gestimuleerd om deze dag te vasten. Ter aanmoediging werden speeltjes voor ze gekocht en ze werden meegebracht naar de moskee.

Imaam a-Nnawawie rahimahu-llaah zei:

”Het vasten van de dag van 3arafah geldt als boetedoening voor alle kleine zonden. Met andere woorden: Het geldt voor het laten uitwissen van alle zonden, behalve de grote.” Dan zei hij:

‘Het vasten van de dag van 3arafah geldt als boetedoening voor twee jaar en het vasten van de dag van cAashuraa geldt als boetedoening voor een jaar en als een persoon zijn “aamien” samen valt met de “aamien” van de engelen (in het gebed), zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden… Elk van de genoemde dingen kan gelden als boetedoening. Als hij iets doet wat geldt als boetedoening voor zijn kleine zonden, dan zal hij daarvoor vergeven worden en als er geen kleine of grote zonden zijn, zal het voor hem als goede daad zijn en zal hij daardoor in status stijgen… Als er een of meerdere grote zonden zijn en geen kleine zonden, hopen we dat het zijn grote zonden zal verminderen.’ (Al-Majmoe3 Sharhu-l-Muhadhab, deel 6)

Conclusie

Ashoera is een goede dag geweest voor Moesaa 3alayhi-ssalaam en ter nagedachtenis aan deze belangrijke dag vasten de moslims in navolging van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. Hierbij wil ik ook mijn broeders en zusters adviseren om deze dag te vasten en hun kinderen ook te stimuleren deze dag te vasten. Hierbij zou men het verhaal en de achterliggende gedachte kunnen vertellen zodat ze weten wat precies de reden is van het vasten.


  1. Overgeleverd door al-Bukhaarie. []
  2. Overgeleverd door Muslim. []

Categorieën