De aanbidding

De Basis | 0 comments

ls wij weten dat wij niet nutteloos in dit leven aanwezig zijn, en dat Allaah Geprezen en Verheven zij Hij onze Geweldige Schepper is, en dat Hij Zijn profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem voor alle schepselen gestuurd heeft om ze op te roepen tot de godsdienst: de Islaam, dan weten we dat wij deze geweldige Heer zodanig moeten aanbidden waardoor Hij met ons behaagd zal zijn, zodat wij het paradijs winnen en van de hel verwijderd worden.

De aanbidding is dus: overgave aan de bevelen van Allaah, uitvoeren wat Allaah ons verplicht heeft en ons onthouden van wat Hij ons verboden heeft.

Enkele soorten aanbiddingen die Allaah ons verplicht heeft zijn: aSsalaah, het Vasten, vroomheid1 jegens de ouders en goedheid jegens de mensen.

Allaah heeft ons ook de lelijke en slechte dingen verboden, zoals: schelden, de ouders toornen2, stelen en anderen slecht behandelen.

Je kunt jezelf eens afvragen:

Waarom aanbidden wij alleen Allaah Geprezen en Verheven zij Hij?

Het enige antwoord is:

Omdat Allaah de enige Schepper is van dit heelal dat we zien met zijn aarde, hemel, bergen, rivieren, mensheid en dieren.

Hij Geprezen en Verheven zij Hij is de bezitter van elk schepsel, de Voortbrenger van alle zaken en scheppingen vanuit het niets en het loze.

Ook:

Aanbidden we alleen Allaah, omdat Hij –na ons geschapen te hebben- ons vele gunsten heeft gegeven, en dienstbaar3 voor ons heeft gemaakt wat Hij ons toegestaan heeft van Zijn scheppingen op deze aarde.

Hij is dus Degene Die alles van ons en hetgeen waarmee we genieten bezit.

Bekijk jezelf eens:

  • Bezit jij je handen?
  • Bezit jij je voeten?
  • Bezit jij één van de onderdelen van je lichaam?

Het enige antwoord is: Nee, ik bezit niets van dat.

Waarom bezit je niets van de onderdelen van je lichaam, terwijl als je iets wilt vastpakken, je het met jouw handen vastpakt!

En als je ergens naartoe gaat, loop je op jouw voeten!

En als je ergens naar wilt kijken, kijk je met jouw ogen!

Waarom is het van jou, terwijl jij het niet bezit?

Omdat jij de schepping van Allaah bent.

Allaah is namelijk Degene Die jou met jouw handen, voeten, ogen en de rest van je lichaamsdelen heeft geschapen.

Jij hebt niets van jouw lichaam geschapen!

En jij hebt niets van wat jij voor je ziet geschapen!

En niemand heeft zichzelf of iets anders geschapen.

Dus is de Schepper: Allaah Geprezen en Verheven zij Hij.

Alles wat je voor je ziet, wat betreft een mens, een dier, het levenloze, alles waarmee je geniet en je werken, behoort niet tot jouw bezit, maar is het bezit van zijn Schepper en Heer.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“En aan Allaah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde.”
(vers: 45/27).

En Hij heeft gezegd:

“En aan Allaah behoort alles in de hemelen en op de aarde en alle zaken worden tot Allaah teruggekeerd.”
(vers: 3/109)

En Hij heeft gezegd:

“Voorwaar, aan Allaah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde, Hij doet leven en Hij doet sterven.”
(Vers: 9/116)

Degene die ons in Zijn bezit heeft en alles wat zich in de aanwezigheid bevindt, is Degene Die wij moeten gehoorzamen. Ook is het onze plicht om alleen Hem zonder iemand anders te aanbidden.

Daarvoor aanbidden wij Allaah.

Ook aanbidden we Allaah de Heilige uit liefde.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Zeg (O Muhammed): “Als jullie van Allaah houden, volgt mij dan: Allaah zal van jullie houden.”
(vers: 3/31).

Wij aanbidden Allaah de Heilige ook uit hebberigheid voor Zijn paradijs.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“terwijl Allaah tot het paradijs en tot vergeving uitnodigt, met Zijn verlof.”
(vers: 2/221).

Ook aanbidden wij Allaah ter verbanning van en uit vrees voor Zijn hel.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd:

“Onze Heer, voorwaar, U bent Degene Die iemand de hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd.”
(vers: 3/192).

Dus wie is nu de winnaar in dit leven?

En wie is de verliezer?

De winnaar is degene die de opdrachten van Allaah en Zijn verplichtingen uitvoert.

De winnaar is degene die Allaah de Heilige op de juiste manier aanbidt.

En de verliezer is degene die Allaah niet gehoorzaamt en die Zijn bevelen en verplichtingen niet nakomt.

De verliezer is degene die de aanbidding van Allaah de Heilige niet uitvoert.

De verliezer is degene die het verbodene en de ongehoorzaam-heden bedrijft en de zaken begaat die onze Heilige Heer en Schepper ons verboden heeft.

Dit is de werkelijke verliezer.

En dat was de werkelijke winnaar.

Allaah Geprezen en Verheven zij Hij zegt:

“en wie van de hel weggehouden wordt en het paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes.”
(vers: 3/185).

En één van de belangrijke soorten van aanbidding waar vele mensen fouten in maken is:

  • De Smeekbede.

Allaah de Verhevene heeft gezegd:

“En jullie Heer zei: “Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de hel binnengaan als vernederden.”
(vers: 40/60).

De Profeet Muhammed Allaah’s gebeden en vrede zij met hem heeft gezegd:

“De Smeekbede is de aanbidding”.

Dus als je wilt dat Allaah jou iets geeft, roep je Hem aan en zeg je:

  • “O mijn Heer, laat mij het paradijs binnentreden”;
  • “O mijn Heer, redt mij van het Vuur”;
  • “O mijn Heer, vergeeft mijn beide ouders”.

En zo in alle zaken betreffende het wereldse en het hiernamaals.

Als jij Allaah de Heilige aanroept, geloof je met zekerheid dat Hij alleen jouw Schepper en Bezitter is, en de enige is Die jouw smeekbede kan verhoren.

Dus is jouw smeekbede aan Allaah de Heilige, de vrucht van je aanbidding en je zuivere geloof in Allaah de Heilige.

Daarom roep je alleen Allaah toe, roep je niemand van Zijn schepselen aan, smeek je niemand van Zijn schepselen en zoek je bij geen van Zijn schepselen je toevlucht.


  1. “Vroomheid” betekent: oprechte respect en liefdadigheid jegens de ouders. []
  2. “Toornen” betekent: boos maken. []
  3. “Dienstbaar” betekent: ondergeschikt. []

Categorieën