We weten dat Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa  ons geschapen heeft om Hem te aanbidden. Dit wordt meestal als hoofddoel van de moslim gezien, echter is het een hoofdmiddel waarmee wij ons doel kunnen bereiken. Het hoofddoel is de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa  verkrijgen en dit moet de ambitie zijn van elke moslim, eigenlijk van ieder mens op aarde. Zoals Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt in de Qur’aan, nadat Hij de mensen het paradijs heeft laten binnentreden en zij de gunsten van het paradijs hebben ontvangen:

“En de tevredenheid van Allaah is groter en dat is de geweldige redding” at-Tauwbah 72


Het hoofddoel is het verkrijgen van de tevredenheid van Allaah 
subhaanahu wa-ta3aalaa, middels de aanbidding , het hoofdmiddel.

Jezelf leren besturen

Om dit doel in ons leven de hoofdplaats te geven moeten wij weten op welke wijze wij onszelf moeten besturen. Ik vraag de broeders en zusters zoveel mogelijk op te schrijven en zoveel mogelijk te begrijpen, omdat je deze les niet alleen nodig hebt voor de rest van je opleiding, maar ook voor de rest van je leven. Je leert jezelf meer begrijpen en je leert hoe je jezelf kan overhalen om het goede te verrichten en het slechte te verlaten. Hasan al-Basri was een grote geleerde uit de tijd van de volgelingen (taabi3ien), hij zei: “Hij is geslaagd, degene die zichzelf weet te besturen.”
Wanneer kan je jezelf besturen? Is dat wanneer je eigen keuzes kan maken, of wanneer je een vrije keuze kan maken naargelang jouw idee van goed en slecht? Wanneer ben jij eigen baas en bestuur je jezelf? We gaan een vergelijking maken tussen het besturingssysteem van een auto en het lichaam van de mens. Hoe wordt een auto bestuurd en hoe kan je jezelf besturen? Het is belangrijk hier aandacht aan te besteden zodat we weten wat de invloedfactoren zijn waar we voor moeten uitkijken. Zo kunnen we leren wat de zaken kunnen zijn die jou laten denken dat jij jezelf bestuurt, terwijl iets anders jou bestuurt.

Een praktische vergelijking: het besturingssysteem van de auto & mens

De motor

Een auto heeft een belangrijke machine, deze is de belangrijkste machine en laat de rest van de auto draaien en dat is de motor. Zonder motor heb je geen auto, kun je de auto niet laten draaien en niets ermee doen. De motor is de kern van de rest van alle andere apparaten in de auto, hij bepaalt of de dynamo, de accu etc. werken. Wat is het belangrijkste orgaan van de mens, wat is de koning der organen? Dat is het hart, wanneer het hart goed is, dan is de rest van de ledematen goed. Wanneer het hart niet goed is,  is de rest van de ledematen niet goed. A-Nnu3maan ibn Bashier radiya-llaahu 3anhumaa heeft verhaald, hij zei: “Ik heb de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam horen zeggen: (…)Voorzeker, in het lichaam bevindt zich een mudghah (vleesklomp). Als het rechtschapen is, wordt het gehele lichaam rechtschapen, en als het bedorven is wordt het gehele lichaam bedorven, voorzeker, het is het hart.”1

Uitleg hadieth

Eerder in dezelfde hadieth zegt de profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam:
“Voorzeker, al-halaal (het toegestane) is duidelijk en al-haraam (het verbodene) is duidelijk”
Er zijn dus duidelijke toegestane zaken, zoals het eten van vlees, het happen van lucht, het lopen naar toegestane zaken en ga zo maar door. Maar er zijn ook duidelijke niet toegestane zaken, zoals ontucht, rentenieren, slechtheid tegen de ouders. De profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam maakt dus duidelijk dat er duidelijke zaken zijn en hij zegt verder:  “en daartussen zijn er twijfelachtige zaken, waarover velen onder de mensen geen weet hebben.”
Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat er ook bepaalde onduidelijke zaken zijn. Zoals bijvoorbeeld de vraag ‘is het toegestaan om iets te eten waar 1% varkensgelatine in zit?’ Er zijn mensen die Allaah kennis heeft gegeven en het antwoord op deze vraag wel weten. Dan is het voor hun geen onduidelijkheid meer. Maar wanneer iemand iets tegenkomt wat voor hem onduidelijk is en hij doet het toch, dan bestaat er een kans van 50% dat het haraam is. Dat betekent dat je het risico wil nemen om in de verboden zaken te vallen. Jouw hart is dan niet 100% goed meer.

“Voorwaar, al wie zich van de twijfelachtigheden weert, hij heeft (zeker) zijn godsdienst en zijn eer veilig laten stellen. En al wie in de twijfelachtigheden valt, hij valt (zeker) in al-haraam.(…)”
Met het veilig stellen van de eer wordt bedoeld dat mensen niet over hem roddelen en twijfels plaatsen. En ook stelt iemand zijn godsdienst onveilig, omdat degene die het niet uitmaakt of hij in verboden of toegestane zaken valt, het na een tijdje niet meer uitmaakt of hij sowieso in het verbodene valt, zijn hart is ziek. Door het wegblijven van de twijfelachtige zaken stelt hij zijn geloof en hart veilig.
Zoals de boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zegt: “(…)Voorzeker, in het lichaam bevindt zich een mudghah (vleesklomp). Als het rechtschapen is, wordt het gehele lichaam rechtschapen, en als het bedorven is wordt het gehele lichaam bedorven, voorzeker, het is het hart.” Dus de profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam stelt duidelijk dat het hart de rest van de ledematen bepaalt, wanneer het hart goed is dan is de rest van de ledematen goed en wanneer het hart niet goed is, dan is de rest van de ledematen niet goed. Zo is het ook met de motor, als hij het niet goed doet, zal de rest van de auto het ook niet zo goed doen. Dus het hart is de koning van het lichaam.

De distributieriem
In de motor van de auto heb je een belangrijke riem, de distributieriem Als deze niet goed werkt of kapot is, zal de motor niet draaien. Dat is ook zo met je hart, deze heeft ook een distributieriem en dat is de wil. Elk mens zet zijn leven voort middels de wil. Zonder wil kan men niet leven. Als je aan ongelovige ouderen – die euthanasie willen plegen – vraagt waarom ze een einde aan hun leven maken, dan zeggen ze dat ze niet meer willen, ze hebben geen doel. Dat betekent niet dat er nergens voor te leven valt, maar zij hebben de wil niet. Het behoort tot de eigenschap van de mens dat je altijd zaken onderneemt, de boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Twee namen zijn de meest oprechte namen voor de kinderen van (banie) Aadam. Al-Haarith en Hamaam (de persoon die altijd zaken onderneemt en dingen wil doen).”

Al Haarith is iemand die oogst. Zo is ook de mens, hij doet iets om er iets beters voor terug te krijgen, Hij aanbidt Allaah om er veel beloning voor terug te krijgen. Hij gaat werken om er geld voor terug te krijgen. Maar het hangt af waarvoor je iets doet. Bijv. de ene geeft een arme E10,- en de ander ook. De ene wil de beloning van Allaah en de ander wil dat de mensen hem gaan prijzen vanwege zijn vrijgevigheid. Iedereen krijgt terug wat hij aan het oogsten is. Allaah zegt:

“Wie de oogst van het hiernamaals wenst, wij zullen voor hem de beloning vermeerderen en wie de oogst van het wereldse wenst, wij zullen hem wat ervan geven. Maar hij zal in het hiernamaals geen aandeel hebben” As-Shura 20


Hamaam is iemand die onderneemt, het komt van al-himma en betekent stappen ondernemen.
Het is in de natuurlijke aanleg van de mens dat je zaken wil ondernemen en de wil is datgene waarmee men het hart laat draaien.

De natuurlijke aanleg (al-Fitrah)

Waar wij het nu over gaan hebben, is hoe de mens is geschapen in zijn natuurlijke aanleg. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft de mens in de natuurlijke aanleg geschapen en de godsdienst aangepast aan de natuurlijke aanleg. Allaah zegt hierover:

“Richt jouw aangezicht richting/jegens de godsdienst als zuivere monotheïst. Het is de natuurlijke aanleg waarin Allaah de mensen heeft geschapen. Er is geen verandering voor de schepping van Allaah.” ar-Roem 30


Dit betekent dat je altijd de godsdienst beoogt of doelt, waarbij je ook zuiver Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa aanbidt. Met ‘de natuurlijke aanleg’ wordt in dit vers de Islaam bedoeld, want dit past bij jouw instinct als mens. Er zijn mensen die zeggen dat het vandaag de dag anders is dan vroeger en dat we dus met andere principes moeten gaan beredeneren omdat de mensen veranderen. Maar Allaah zegt duidelijk in de Qur’aan:

“Er is geen verandering in de schepping van Allaah.”

Wat de mens 1400 of 10.000 jaar geleden heeft verleid, verleidt hem nu. Wat hem toen afleidde leidt hem nu af. Dus de mens in zijn natuurlijke aanleg (fitrah) – zoals de behoefte aan eten en drinken, seksuele gevoelens, reinheid, goedheid – is nooit veranderd. Men kan zich wel ontwikkelen waarbij hij meer kennis heeft of meer kennis denkt te hebben. Allaah maakt dus duidelijk dat de fitrah niet verandert en Hij zegt dan verder:

“Dat is de rechtlijnige godsdienst.”


Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa maakt hierin duidelijk dat de Islaam en de natuurlijke aanleg bij elkaar passen, zoals puzzelstukjes. Het één kan niet zonder het andere en het andere niet zonder het ene. Als wij niet als mensen, maar als koeien geschapen zouden zijn, zouden we heel moeilijk de roekoe3 en soejoed kunnen verrichten. Als wij als paarden zouden zijn geschapen zouden wij geen verstand hebben om Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa te kunnen aanbidden. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft ons bepaalde eigenschappen en een natuurlijke aanleg gegeven zodat wij de godsdienst kunnen volgen. Daarom dienen wij deze eigenschappen te kennen en gebruiken zodat wij Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa tevreden kunnen maken.

De brandstof
Wat heeft de auto nog meer nodig om tot rijden te komen? Hoe kan de motor tot leven komen? Dit gebeurd door de brandstof. Maar het moet wel de juiste brandstof zijn, als je een benzinemotor hebt en je vult de tank met diesel, dan gaat de motor stuk. Zo werkt ook de motor van de mens. Allaah heeft deze motor één soort van brandstof gegeven, zolang je deze brandstof geeft aan deze motor, zal de motor tot leven komen. Wanneer deze niet bijgetankt wordt of met een ander soort brandstof, dan zal de motor stuk gaan of stoppen.
Wat is de brandstof van onze motor? Dat is al-iemaan, het geloof. Allaah zegt hierover:

“O jullie die geloven, geef gehoor aan Allaah en zijn boodschapper, indien hij jullie oproept tot hetgeen wat jullie levendigt.” Anfaal 24

Wat is hetgeen waartoe Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en zijn boodschapper ons naartoe oproepen? Zij roepen ons op tot het geloof en dit houdt ons in leven. En je ziet telkens wanneer je meer iemaan hebt dat je door kan. Wanneer je minder bidt, dan daalt de brandstof en ben je bijna dood. Wanneer je verplichte daden niet verricht daalt de brandstof ook. Wanneer je verplichte daden verricht heb je voldoende brandstof om jezelf in leven te houden. Dit betekent dat je dan bewust bent. Wat is het verschil tussen ons moslims en niet-moslims en de dieren? Het verschil is dat moslims hun verstand gebruiken en de niet-moslims hun verstand niet gebruiken, Allaah zegt over hen:

“Mensen die niet verstandig zijn.”

En in een ander vers zegt Hij:

“Mensen die geen begrip hebben.”

Allaah zegt verder over hen:

“En wij hebben voor de hel velen van de djinn en de mensen geschapen. Die harten bezitten waarmee zij niet begrijpen en ogen bezitten waarmee zij niet zien en oren bezitten waarmee zij niet luisteren. Deze zijn als het vee, sterker nog zij zijn nog meer in dwaling.” A3raaf 179

Laten we als voorbeeld van vee een koe nemen, een koe heeft wel hersenen, maar geen verstand. Ondanks dat doet ze toch waarvoor ze geschapen is, ze aanbidt Allaah, ze geeft melk, ze graast en is ten dienste van de mens. De ongelovige heeft wel een verstand, maar gebruikt dit niet en doet niet waarvoor hij geschapen is. Hiermee wordt duidelijk dat Allaah deze mensen zaken heeft gegeven, zoals een verstand en oren etc., waarbij ze geen excuus op de dag des oordeels kunnen gebruiken.  Allaah heeft ze zaken gegeven om het makkelijk te maken om het wel te begrijpen en niet te kunnen zeggen dat ze niet wisten dat ze Hem moesten aanbidden.

Het gaspedaal en de rem
We hebben ook een gaspedaal en rem nodig om de motor te drijven. Dat is nodig om de auto naar voren of naar achteren te laten gaan, of te remmen wanneer het nodig is. Precies hetzelfde heeft de mens ook. Wat remt, drijft of beïnvloedt hem?
Hetgeen dat de persoon in beweging houdt is liefde. Ibn Taymiyyah zegt hierover: “Het gehele universum beweegt middels liefde, wanneer de ene zaak de andere zaak lief heeft zoekt deze ene zaak toenadering tot de andere zaak.” Een voorbeeld hiervan zijn de bomen, zij buigen en neigen naar elkaar toe en dat allemaal wegens liefde.

Wanneer iemand jou een glas drinken aanreikt en zegt dat er wat thee, zout, peper, na3na3 en harira in zit, dan zul je het niet aanpakken om op te drinken. Waarom, omdat je het niet lekker vindt, je verafschuwt het. Dat betekent dat afschuw van een zaak onze rem is, gezien dat hetgeen is dat jou doet remmen om een zaak te verrichten. Liefde is onze gaspedaal, gezien dat hetgeen is dat ons toenadering laat zoeken tot een bepaalde zaak. Liefde bepaalt of jij iets gaat doen of niet. Als je een bepaalde zaak minder lief hebt dan een andere zaak, ga je naar de zaak die meer geliefd is. Afschuw remt jou en doet jou de zaak niet verrichten. Omdat je weet dat deze zaak jou kwaad berokkent. Wat jouw liefde en afschuw beïnvloedt gaan we leren als we meer kennis maken met onszelf.

Het stuur
Wanneer je dus een motor hebt, dan heb je ook een stuur nodig om naar rechts of links te gaan. Het stuur van jouw lichaam is jouw verstand. Wanneer jij jezelf wilt besturen, dan is jouw verstand jouw stuur.

De verlichting
Nu heb je een stuur, een gaspedaal en een rem, maar het is donker buiten, kan je dan rijden? Allaah heeft ons geschapen in duisternis. 3abdu-llaah ibn 3amr radiya-llaahu 3anhumaa heeft gezegd dat hij de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft horen zeggen: “Voorzeker, Allaah heeft Zijn schepselen in duisternis geschapen. Vervolgens strooide Hij wat van Zijn licht over hen. Voorwaar, al wie wat wordt getroffen door dat licht, voorwaar, hij wordt geleid, maar al wie niet wordt getroffen door het (licht), voorwaar, hij wordt misleid.”2
Allaah heeft dus de mensen in duisternis geschapen, dat betekent dat wij niet zomaar kunnen zeggen dat wij de weg weten. Dat betekent dus ook dat wij op zoek moeten gaan naar het licht, om onze weg te kunnen bewandelen. Ondanks het feit dat we kunnen sturen weten we niet hoe we naar voren kunnen gaan zonder licht. Denk maar aan een auto die in het holst van de nacht wil rijden zonder lichten of verlichting om de auto heen. Hoe weet je dan waar de weg is en welke obstakels er op de weg zijn?
Wij weten niet hoe wij moeten leven, zonder dat Allaah ons dat heeft geleerd. Allaah zegt:

“Bij de tijd. Alle mensen bevinden zich in verlies. Behalve degenen die geloven en degenen die goede daden verrichten. En degenen die elkaar aansporen tot de waarheid en degenen die elkaar aansporen tot geduld.” 3asr 1 – 4

Allaah zegt ook in de Qur’aan:

“En wij hebben de mens in de beste vorm van de schepping gemaakt. Vervolgens hebben wij hem tot de laagste der laagsten gemaakt. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten(…)”  At-Tien 4 -6

Dus kennis is het licht, zonder deze kennis zul je geen licht hebben. Imaan is de brandstof en levendigt de personen en kennis richt de persoon, laat jou weten waar jij moet gaan. Hoe groter, hoe wijder het licht is van de koplampen van de auto of het licht eromheen (de zon), des te meer je kan zien. En hoe minder licht des te minder je kan zien en des te gevaarlijker het voor jou wordt onderweg.
Maar sommige mensen vinden het logisch om in de duisternis 180 km/pu te rijden. Zij zeggen dan dat het ‘hun’ leven is en dat zij vrij zijn. Ondertussen rijden zij op volle toeren in de duisternis met het gevaar ieder moment te crashen. Het is dus niet logisch om te zeggen dat je geen kennis, leiding of geloof nodig hebt of dat het nog wel komt. Zo heb je mensen die zeggen dat ze pas als ze een bepaalde leeftijd bereiken goede daden gaan verrichten. Dat is niet logisch, want deze mensen hebben of zwakke koplampen of koplampen die defect zijn. Dan dienen zij niet alvast te gaan rijden in de duisternis, maar hun zwakke koplampen te vervangen. Zo is het ook met het opdoen van kennis. Wil je zoveel mogelijk licht in jouw leven, dan moet je zoveel mogelijk bezighouden met de kennis om Allaah tevreden te maken en om het pad naar het paradijs te kennen. We hebben volop licht in de vorm van kennis en de bron van dit licht is de heilige Qur’aan en de soennah van de profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam.

De bestuurder
Nu hebben we een bestuurder nodig om de auto te besturen. Bij het lichaam is dat de ziel. Dit lichaam hebben wij in dit leven gekregen om ons leven voort te zetten. Voor dit leven hadden we een ander lichaam, na dit leven krijgen we een ander lichaam.
Hishaam ibn Hakiem radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: “Voorwaar, Allaah nam uit de rug van Aadam zijn nageslachten. Vervolgens liet Hij hun over henzelf getuigen: “Ben Ik niet jullie Heer?” Zij zeiden: “Jawel.(…)”3
En in een andere hadieth verhaald door 3abdu-llaah ibn 3amr radiya-llaahu 3anhu waarin hij zegt dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “(…)Hij nam uit zijn rug zoals men met de kam over het haar gaat en liet hen over henzelf getuigen.”4
Dit herinneren wij niet, maar het is een feit dat in de bovenstaande ahadieth en de Qoeraan in het volgende vers wordt vermeld:
“En gedenkt toen jouw Heer de zonen van Adam uit zijn rug heeft gehaald. En hen over zichzelf heeft laten getuigen. Ben ik niet jullie Heer? En zij zeiden: Jawel u bent onze heer.”  A3raaf 172
Wij weten niet wat voor lichaam het was en wij mogen daar niet over speculeren. Wij hebben dus eerder een lichaam gehad, nu hebben wij dit lichaam en in het hiernamaals zullen we een ander lichaam hebben. Toch blijf je dezelfde persoon. Degenen die naar het paradijs gaan zullen lichamen krijgen die muskus zweten, lichamen die geen pijn en vermoeidheid voelen. Ook zal het lichaam in het paradijs niet verouderen, zoals de profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam tegen een oudere vrouwelijke metgezel zei: “Allaah laat alleen maar jonge vrouwen het paradijs binnen.” Dit was een grapje van de profeet waarna hij de vrouw leerde dat iedereen jong zal zijn en blijven in het paradijs. Uiteindelijk zullen we andere lichamen krijgen maar we zullen altijd één ziel behouden en deze is de bestuurder van dit lichaam.De navigator
De bestuurder heeft ook een navigator of navigatiesysteem nodig die hem de weg kan wijzen. Iemand die, nadat de bestuurder het doel heeft bepaald, tegen hem zegt: ‘ga links, dan rechts en dan rechtdoor om je doel te bereiken. Als een persoon zijn navigatie dan niet volgt zal hij niet bij de eindbestemming komen.
Deze navigatoren zijn de geleerden en de mensen met kennis die ons wijzen: ‘als je rechtdoor gaat, dan kom je in een fitnah terecht en duurt het nog langer om naar het paradijs te komen.’ Wij hebben dit hele systeem nodig en moeten het kennen en weten hoe wij dit systeem kunnen gebruiken.Invloed factoren
Een van de belangrijkste zaken die wij vinden in dit systeem is dat waarvan onze daden afhangen; liefde en afschuw. Maar wat beïnvloedt deze zaken?
Sommige mensen denken dat geluk rijkdom is, terwijl heel veel andere mensen hun geluk zoeken in armoede. Sommige mensen denken dat geluk gezondheid is, sommige mensen zoeken hun geluk in ziekte. Dus wat bepaalt wat jij lief hebt? Dat bepaalt de vorm of soort kennis die jij hebt. Heb jij genoeg kennis van de Islaam om te weten wat het verschil is tussen het goede of slechte, dan zal jouw liefde en afschuw hierop gebaseerd zijn. Heb jij seculiere kennis dan zal jouw afweging van het goede en slechte hierop gebaseerd zijn. Is een persoon opgevoed door de straat of christen, dan is dat het principe waarmee hij de zaken overweegt. Kortom, wat beïnvloedt hetgeen waarvan wij denken te weten: dit is een voordeel of een nadeel? Hetgeen wat wij zien, denken, horen, voelen en hetgeen wat wij in harten hebben; onze begeerte en lust, beïnvloedt dit.
Daarom is het van belang goede vrienden te hebben. De profeet heeft gezegd: “De persoon is naargelang de godsdienst van zijn boezemvriend.”  Is jouw vriend gelovig dan ben jij ook zo, omgekeerd ook. Alle zonden die wij iedere dag zien en horen – zoals ontucht, homoseksualiteit etc.- zien we als doodnormaal. De kuffaar (ongelovigen) zeggen tegenwoordig: ‘wij willen taboes verbreken, totdat het een normale zaak wordt.’ Dat is een van de listen van de shayaatien van onder de mensen, om ons bepaalde zeer grote zonden als een normale zaak te laten zien. Doordat we deze zaken zo ontzettend vaak zien, horen etc., beinvloedt dit het hart en beschouwen we het als normaal. Daarom is één van de belangrijkste kunsten in het leven dat jij jezelf gaat besturen, dat jij jouw begeerten gaat besturen en niet dat jouw begeerten jou gaan besturen. Dat jij bepaalt wat jouw lust krijgt en niet dat zij bepaalt wat jij krijgt. Sommige mensen zeggen: ‘het is mijn gevoel, ik kan er niets aan doen.’ Maar wie bestuurt de ander? Jouw gevoel is zelfs door het weer beïnvloedbaar, door hetgeen wat je ziet en hoort. Dus zorg ervoor dat jij jouw gevoel bestuurt!
Allaah zegt:“Heb jij degene gezien die zijn begeerten als zijn god heeft genomen en Allaah hem misleidt heeft nadat hij kennis had.” Al-Foerqaan 43De volgende smoezen zijn welbekend: ‘zo ben ik nou eenmaal, ik kan niet veranderen, je moet mij nemen zoals ik ben, ik wil niet veranderen, ik wil mezelf zijn’. Dit betekent allemaal dat je je wil laten regeren door je begeerten en dat je niet wil veranderen om de tevredenheid van Allaah te verkrijgen. Als je jouw begeerten tot god neemt, dan ben je de grootste slaaf van iets wat zeer laag is en op dat moment ben jij een slaaf en ben jij niet de bestuurder. Daarom zei Hasan Al-Basri: “Degene die zichzelf weet te beheren is degene die slaagt.” Wanneer ben jij degene die de baas is van zichzelf? Dat is wanneer jij objectieve goddelijke kennis tot jou neemt van Degene Die jou geschapen heeft en vervolgens naargelang deze kennis keuzes maakt, tijd indeelt en prioriteiten stelt. Wanneer jij weet hoe jij in elkaar zit, dan weet je hoe je je leven kunt inrichten. Als jij weet wat jouw stuur is dan zul je het als stuur gebruiken en niet als koplamp. Zo leer je jezelf kennen en goed gebruiken om de tevredenheid van Allaah te verkrijgen.
Ook is het belangrijk om zelf de bestuurder te zijn en niet de slaaf van iets anders dat jou bestuurt. Sommigen zijn de slaven van de mode, van vrienden, van hun echtgenoten etc. De persoon die zichzelf opstelt als slaaf en dienaar van Allaah is degene die bestuurt. Wanneer je dus denkt ‘ik ga naar de bar’ en je wil jezelf daar heen sturen, wordt dan de bestuurder en zeg ‘nee, ik stuur mijzelf niet over de grens van Allaah.’Soorten zielenEr zijn 3 soorten zielen: een slechte ziel, een gerustgestelde ziel en een zelfverwijtende ziel. De zelfverwijtende ziel is de ziel waarover we het hebben, die tegen zichzelf zegt ‘waarom heb je dat gedaan, dit moest je niet doen, volgende keer dit en dit doen.’ Deze ziel gaat richting de gerustgestelde ziel.
Jij moet dus kennis hebben van het goede en het slechte, maar ook kennis van wat het voordeel of het nadeel daarvan is. Want dat bepaalt jouw liefde en afschuw voor iets. Als je iemand vermaant en zegt dat hij moet gaan bidden dan wil je dat iemand stuurt zonder dat zijn motor aan is. Eerst de motor draaien en deze in leven houden en dan pas op het gaspedaal drukken. Dus wanneer jij ziet dat een persoon niet bidt, ga jij de voordelen en nadelen van resp. bidden en niet bidden vertellen. Daarmee start je beetje bij beetje zijn hart op. Dan zorg je ervoor dat hij liefde heeft voor het gebed en als hij liefde heeft voor het gebed heeft hij jou niet nodig om te gaan bidden, misschien een enkele keer een herinnering. Dan weet hij zelf dat hij staat voor de Almachtige, de Koning der koningen, Degene Die hem alles kan schenken etc. Dus wanneer zo’n persoon liefde aanleert voor een zaak, dan gaat hij die zaak vanzelf verrichten. Daarom is het belangrijk om te weten hoe wij beïnvloed kunnen worden en anderen kunnen beïnvloeden. Dit is het besturingssysteem van de mens.

  1. Al-Bukhaarie en Muslim. []
  2. Imaam Ahmad. []
  3. At-Tabarani. []
  4. At-Tabari. []

Categorieën