Degene die mij het meeste een dienst heeft bewezen met zijn gezelschap en zijn geld is Aboe Bakr”

Wie is Aboe Bakr (moge Allaah met hem behaagd zijn)?

Hij is 3Abdullaah bin 3uthmaan bin 3Amroe bin Ka3b bin Sa3d bin Tayim bin Murrah bin Ka3b bin Lu’ayy Al Qurasjie Attayimie 3Abdullaah (Aboe Bakr Assidieq) bin Abie Quhaafah.

Waar is hij geboren?

Hij is geboren in Minaa.

Wanneer is hij geboren?

Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) is twee jaar en zes maanden na het Jaar van de Olifant geboren.

Zijn bekering tot de islaam

Hij is de eerste onder de mannen die de islaam accepteerden. Zijn acceptatie ging niet gepaard met enige twijfel of enige moeite. Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) is tevens aanleiding geweest van de bekering van tientallen metgezellen waaronder 3Uthmaan ibnu 3affaan, Az Zubair ibnu 3Awwaam, Abdurrahmaan ibnu 3Awf en Sa3d ibnu Waqqaas.

Roepnamen van Aboe Bakr moge Allaah met hem behaagd zijn

Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) kreeg van de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) de naam Al 3atieq (De verloste). In een overlevering zegt de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem): “Wees verheugd, jij bent immers Allaah’s verloste van het hellevuur.”1

Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) staat ook bekend als Assidieq (de waarachtige). Dit omdat hij altijd hetgeen accepteert dat van Allaah en Zijn Boodschapper afkomstig is. Toen de veelgodenaanbidders van Qurajsh hoorden van de opstijging van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) naar de hemel vonden zij dit absurd en ongeloofwaardig. Zelfs een enkeling onder de moslims twijfelden hieraan. Echter toen Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) werd gevraagd over deze gebeurtenis zei hij ; “Als hij (de Boodschapper van Allaah) het zegt dan is hij waarachtig.” Vanaf die dag ging hij door het leven als Assiddieq (De Waarachtige).2

Kennismaking met Assidieq (moge Allaah behaagd met hem zijn)

Voordat hij de islaam accepteerde maakte hij zich in tegenstelling tot de veelgodenaanbidders niet schuldig aan het drinken van alcohol noch aan het aanbidden van afgoden. Hij was ook een geleerde op het gebied van de Arabische afstammelingen. Hij trouwde in de pré-islamitische tijd (al djahiliyah) met twee vrouwen. En na zijn bekering trouwde hij ook met twee vrouwen.

Hij is zonder twijfel de beste volgeling van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Hij is de meest geliefde persoon bij de Boodschapper van Allaah. Door zijn oprechtheid, zachtaardigheid, vastberadenheid, houding, goede karaktereigenschappen en liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper werd hij zelfs vernoemd in de Qur’aan. Hij was vriendelijk en bemind, gemakkelijk en edelmoedig, vrijgevig en hooggeplaatst. Als zijn imaan gewogen zou worden met de imaan van de moslimgemeenschap zou zijn imaan overwinnen.

Hij is de eerste die de Qur’aan liet verzamelen na de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Hij is degene van wie de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) hoopt dat hij alle acht poorten van het paradijs naar binnen treed. Hij is degene die de waarheid accepteerde en waarover Allaah (de Verhevene) zegt;

وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“En degene die met de Waarheid is gekomen, en deze bevestigt hij is degene die tot de Moettaqoen behoort. “ Az Zoemmar 33

Degene die met de waarheid is gekomen dat is Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Degene die vervolgens deze waarheid heeft bevestigd dat is Aboe Bakr.

Allaah (de Verhevene) prijst deze geweldige metgezel ook in het volgende vers :

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى {17} الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى {18} وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى {19} إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى {20} وَلَسَوْفَ يَرْضَى {21}‏

“Maar degenen die (Allaah) vrezen zal daar ver van gehouden worden. Degene die van zijn bezit geeft om zich te reinigen. En niet om voor een gunst aan iemand beloond te worden. Maar om het welbehagen van zijn Heer, de Verhevene te zoeken. Hij zal zeker tevreden zijn. “ Al-layl 17-21

3Amr ibnul 3Aas (moge Allaah met hem behaagd zijn) overlevert dat de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) hem tot bevelhebber benoemde van het leger (die de strijd) van Dhaat as-Salaasil (zou gaan uitvechten). Ik kwam bij hem en vroeg hem: “Wie van de mensen is jou het meest geliefd?” Hij antwoordde: “3Aaishah.” Hij (3Amr ibnul 3Aas) zei: “(Ik bedoel) van de mannen.” Hij antwoordde: “Haar vader (Aboe Bakr).”Ik zei vervolgens: “En wie daarna?” Hij antwoordde: “Daarna 3Umar ibnul Khattaab.” En daarna noemde hij nog andere mannen.”3

Abu Sa3ied Al Khudhri (moge Allaah met hem behaagd zijn) heeft verhaald, hij zei; “De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd” : “Degene die mij het meeste een dienst heeft bewezen met zijn gezelschap en zijn geld is Aboe Bakr, en als ik een boezemvriend zou moeten nemen buiten mijn Heer dan zou ik Aboe Bakr als boezemvriend nemen. Echter de broederschap van de islaam en haar liefde (verbind ons). Laat er geen deur zijn of hij wordt gesloten, behalve de deur van Aboe Bakr.”4

Middels het geld van Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) zijn er vele slaven vrij gekocht en hebben zij de islaam aanvaard. Een van deze slaven is de geweldige metgezel Bilaal (moge Allaah behaagd met hem zijn). Daarom pleegde 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) te zeggen; “Aboe Bakr is onze meester en hij heeft onze meester vrijgekocht.”

Ook zei 3Umar (moge Allaah behaagd met hem zijn) ; “Aboe Bakr is onze meester en de beste onder ons en de meest geliefde bij de Boodschapper van Allaah.” Ibnu 3Umar overlevert: “In de tijd van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) spraken wij (regelmatig) over wie de beste onder de mensen waren. Wij kwamen dan (altijd) uit op Aboe Bakr, daarna 3Umar ibnul Khattaab en daarna 3Uthmaan ibnu 3Uffaan (moge Allaah tevreden met hen allen zijn).”5

Aboe Hurairah (moge Allaah met hem behaagd zijn) heeft gezegd; “De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zei” ; “Wie onder jullie is vandaag in de ochtend als vastende ontwaakt?” Aboe Bakr zei :“Ik”. Hij (de Boodschapper van Allaah) zei : “Wie onder jullie heeft vandaag een begrafenisstoet gevolgd?”. Aboe Bakr zei : “Ik”. Hij (de Boodschapper van Allaah) zei : “Wie onder jullie heeft vandaag een behoeftige te eten gegeven”. Aboe Bakr zei : “Ik”. Hij (de Boodschapper van Allaah) zei : “Wie onder jullie heeft vandaag een zieke bezocht.” Aboe Bakr zei : “Ik”. De Boodschapper van Allaah zei : “Wanneer deze (deugden) zich in een persoon verzamelen. Voorzeker hij treed het paradijs binnen.”6

De vier gebeurtenissen

Het is onmogelijk om alle deugden van deze man te benoemen, omdat hij zich na zijn bekering volledig heeft toegewijd aan het geloof. We zullen daarom slechts vier bekende gebeurtenissen uit het leven van Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) kort samenvatten.

 1. Yawmul Ghaar (de dag van de grot)

Yawmul Ghaar is de dag waarop de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zich samen met zijn metgezel in een grot in de berg van Thawr verborgen nadat zij uit Mekka verdreven waren.

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

” Als jullie hem (de Profeet) niet helpen, waarlijk Allah heeft hem reeds geholpen, toen degenen die ongelovig waren hen (uit Mekkah) hadden verdreven, (en) hij de tweede van twee was toen zij zich in de grot bevonden. “ Attawbah 40

Eenmaal in de grot vreesde Aboe Bakr voor het leven van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Op het moment dat Aboe Bakr stemmen hoorde nam zijn angst toe en zei hij tegen de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem): “Als één van hun nu bukt om onder zijn voeten te kijken dan zal hij ons zeker zien.” De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) stelde Aboe Bakr gerust en zei : “O Aboe Bakr! Wat denk je van twee personen waarvan Allaah de derde is? “.7

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا

“…. (en) toen hij tot zijn metgezel (Aboe Bakr) zei : ” Wees niet bedroefd. Waarlijk Allaah is met ons. “ Attawbah 40

 1. Yawmul Hidjrah (de dag van de emigratie)

Wat betreft Yawmul Hidjrah dit is de dag waarop de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) samen met zijn metgezel zijn geboortestad verliet en de migratie naar Al Medinah verrichte. Toen de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem zijn) metgezel op de hoogte bracht en hem vroeg om hem te vergezellen aarzelde Aboe Bakr niet en huilde hij uit vreugde omdat hem deze eer is toegekomen.

Aboe Bakr liep terwijl hij zich enorm veel zorgen maakte om het leven van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) soms links van hem en dan weer rechts, dan weer voor hem en dan weer achter hem. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) vroeg hem waarom hij dit deed. Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) zei toen: “Als ik achter je loop dan vrees ik dat zij jou van voren zullen aanvallen, en als ik voor jou loop dan vrees ik dat ze jou van achteren zullen aanvallen.”

Zie hier de liefde van Aboe Bakr voor de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Aboe Bakr nam het altijd voor hem op, stond voor hem klaar, stelde hem in bepaalde situaties gerust en verdedigde hem op een ongelooflijke wijze.

3Ali ibn Abie Taalib (moge Allaah met hem behaagd zijn) verteld op een dag over deze moedige man en zegt : “Ik zag de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) terwijl hij omringd werd door Qurajsh, waarvan enkele hem verasten (door hem te slaan) en andere hem op een hevige manier heen en weer schudden en zij zeiden: “Ben jij degene die de goden tot één God heeft gemaakt?”. 3Ali zei ;Bij Allaah, niemand van ons kwam dichterbij behalve Aboe Bakr, hij sloeg de ene, en veraste de andere en duwde anderen aan de kant terwijl hij zei :” Wee jullie !!”Zullen jullie een man doden, omdat hij zegt : “Mijn Heer is Allaah?”

Vervolgens legde 3Ali (moge Allaah met hem behaagd zijn) een mantel die hij droeg weg en hij huilde totdat zijn hele baard nat werd en hij zei : “Ik vraag jullie bij Allaah, wie is beter de gelovige onder de mensen van Fir3aun of Aboe Bakr? De mensen waren stil waarop 3Ali zei: “Antwoorden jullie mij niet? Bij Allaah één enkel uur van Aboe Bakr is beter dan duizend uren van de gelovige onder de mensen van Fir3aun. Dat was een man die zijn geloof geheim hield, terwijl dit (Aboe Bakr) een man is die zijn geloof openbaar maakte !. ”8

 1. Yawmul 3ariesh (de dag van de zonbeschutting)

Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) is een metgezel die alle slagvelden heeft bijgewoond en de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) altijd bijgestaan heeft tijdens deze slagvelden. Zijn geld heeft hij in dienst van het geloof gesteld. 3Umar ibnul Khattaab (moge Allaah behaagd met hem zijn) verteld dat de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) hen vroeg om aalmoezen te geven voor de zaak van Allaah. 3Umar vond dat het tijd werd om Aboe Bakr voorbij te streven, immers Aboe Bakr is altijd en overal de eerste. 3Umar kwam bij de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) en bood de helft van zijn bezit aan. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) vroeg hem: “heb je iets voor je familie nagelaten?”. 3Umar zei ; ”Eenzelfde hoeveelheid -de helft dus-.” En waarop Aboe Bakr vervolgens kwam met al zijn bezit. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zei tegen hem: ”Wat heb je voor je familie overgelaten?”. Hij zei: ”Ik heb hen Allaah en Zijn Boodschapper achtergelaten”. 3Umar die zei toen in zichzelf; ”Ik zal jou nooit in iets voorbijstreven”.9

Yawmoe el 3ariesh; Er werd op de slag van Badr -de dag dat de partijen elkaar ontmoetten- een zonbeschutting voor de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) gemaakt. Voordat de slag van Badr begon bevond de Profeet zich samen met Aboe Bakr in deze beschutting waarop de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) Allaah vurig begon te vragen en te smeken. Hij begon zo vurig Allaah te vragen dat zijn mantel van zijn schouder viel. Abou Bakr legde de mantel terug op de schouder van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) en zei: “Verminder de last voor u zelf O Boodschapper van Allaah”. Aboe Bakr hield zoveel van de Profeet dat hij hem niet in een toestand wou zien waarin hij het zichzelf moeilijk maakt en huilt, terwijl de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zich omtrent alle zaken richtte tot Zijn Schepper.

 1. Yawmu Ssaqiefah (De dag dat Aboe Bakr als khaliefah wordt aangesteld)

De meest treurige gebeurtenis die de mensheid ooit heeft getroffen is de dood van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). In een overlevering die terug te vinden is in Sahieh Al Bukhaarie die overgeleverd is door Abu Sa3ied a Khudri (moge Allaah behaagd met hem zijn) zegt hij : ”De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) sprak ons toe en hij zei: ”Waarlijk, Allaah heeft een dienaar de keuze laten maken tussen het wereldse en hetgeen zich bij Hem bevindt, vervolgens heeft hij (de dienaar) gekozen voor hetgeen zich bij Allaah bevindt”. Abu Sa3ied zegt : ”Vervolgens huilde Aboe Bakr. Waarop wij ons verbaasden wegens zijn gehuil om hetgeen wat de Boodschapper van Allaah vertelde over een dienaar die ter keuze werd gesteld. Het was echter de Boodschapper van Allaah die een keuze moest maken, en Aboe Bakr beschikt over de meeste kennis onder ons.’10

Niemand onder de metgezellen begreep de woorden van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) behalve zijn vriend Aboe Bakr (moge Allaah met hem behaagd zijn). Hij begreep de woorden van de Profeet en wist dat hij zijn metgezellen zal verlaten omdat hij zijn boodschap volbracht had. Toen hij (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) stierf waren alle metgezellen met verbijstering geslagen. Sommigen onder hen huilden hevig, anderen waren sprakeloos, sommigen geloofden het nieuws van de dood van de Profeet niet. Totdat Assidieq kwam en hij liep naar de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) die hij gedurende zijn leven heeft vergezeld en gesteund. Nadat hij het kleed van de Profeet afdeed en hem kuste liep hij naar buiten naar de metgezellen die allen in de war waren en Aboe Bakr sprak hen op een geweldige wijze toe. Aboe Bakr zei : ”Al wie Muhammed aanbad, voorzeker Muhammed is gestorven. En al wie Allah aanbad, voorzeker Allah is de Allevende en sterft niet.” En hij reciteerde het volgende vers;

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

”En Muhammad is niet meer dan een Boodschapper, voor Hem zijn de Boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden zouden jullie dan op jullie hielen omdraaien? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien, het zal Allaah niets schaden. En Allah zal de dankbaren belonen.” Al 3Imraan 144

Op de dag dat de Ansaar voorstelden om twee leiders te nemen, één van hen en één van de Muhadjiroen werd er uiteindelijk besloten om Aboe Bakr als khaliefah aan te stellen. Bij één van zijn eerste toespraken als khaliefah sprak Aboe Bakr prachtige woorden. Hetgeen hij onder andere zei was het volgende : “O mensen, ik ben verkozen over jullie, maar ik ben niet de beste van jullie. Als ik het goede doe steun mij (daarin) en als ik iets verkeerds doe verbeter mij (daarin). De waarheid is trouw en het liegen is bedriegerij. De zwakke onder jullie is sterk bij mij totdat ik zijn rechten teruggeef als Allaah het wil. En de sterke onder jullie is zwak bij mij totdat ik de rechten van hem terugneem als Allaah het wil.”

Aboe Bakr heeft als opvolger van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) een grote rol gespeeld in het bestrijden van degenen die weigerden om de zakaah te geven. Onder de woorden die hij sprak zijn deze onvergetelijke woorden: ”Bij Allaah, als zij mij zelfs een touw weigeren te geven die zij de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) gaven, zou ik hen wegens het onthouden ervan bevechten.”11

Aboe Bakr op zijn sterfbed

Toen Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) op zijn sterfbed lag reciteerde hij het volgende vers ;

وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيد

“En de doodstrijd is werkelijk aangebroken. Dit is waarvoor jij pleegde te vluchten.” Qaaf 19

Hij zei tegen 3Aaishah (moge Allaah behaagd met haar zijn): ”Neem deze twee gewaden die ik aan heb, was ze en gebruik ze als lijkengewaad voor mij. En koop geen nieuwe want een levende heeft meer recht op nieuwe kleding dan een stervende.”

Zo verliet hij evenals de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) op zijn 63ste dit wereldse leven en werd hij naast zijn grote voorbeeld Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) begraven.

Moge Allaah behaagd met hem zijn en onze liefde voor hem doen toenemen middels deze beknopte biografie.

 1. At Tirmithi. [↩]
 2. Vermeld in “Al Bidaayah Wa Nihaayah” van Ibnu Kathier. [↩]
 3. Al Bukhaari [↩]
 4. Al Bukhaari & Muslim [↩]
 5. Al Bukhaarie. [↩]
 6. Muslim. [↩]
 7. Bukhaarie & Muslim. [↩]
 8. “De geschiedenis van de Khulafaa” (Taariechul Khulafaa’), soortgelijke overlevering staat ook in sahieh al Bukhaarie. [↩]
 9. Aboe Dawoed, Attirmithie, Sheikh Al Albaanie heeft deze overlevering hasan verklaard. [↩]
 10. Al Bukhaarie. [↩]
 11. Imaam Aboe Dawoed & imaam a-Nnasaa’ie en is sahieh verklaard door imaam Al Albaanie. [↩]

Categorieën