8.7. Het slapen in geval van djanaabah

Al-Ghusl en het oordeel van de djunub, De Reiniging, Fiqh, Wetenschap | 0 comments

Hadieth 108

وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً». وَهُوَ مَعْلُول.

3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald, zij zei: “De Boodschapper van Allaah sliep terwijl hij djunub was, zonder dat hij het water aanraakte.”[1]

Bewijsstukken:

– 3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald, zij zei: “Als de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam wilde slapen terwijl hij djunub was, verrichtte hij zijn wudoe’ die hij voor de Salaah verrichtte. ”[2]

– 3abdu-llaah ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam trad uit het toilet. Vervolgens werd hem eten aangeboden. (De metgezellen) vroegen: “Moeten we u geen water brengen?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Voorzeker, ik ben slechts verplicht de wudoe’ te verrichten, wanneer ik mezelf voor de Salaah voorbereid.”[3]

– 3umar ibn al-Khattaab radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “Ik vroeg de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam : “Mag iemand onder ons slapen terwijl hij djunub is?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Ja, en als hij wil (mag hij ook) de wudoe’ verrichten.”[4]

– 3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald, zij zei: “Als de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam wilde slapen terwijl hij djunub was, verrichtte hij zijn wudoe’ die hij voor de Salaah verrichtte, en als hij wilde eten of drinken terwijl hij djunub was, waste hij zijn handen en at en of dronk daarna.”[5]

– 3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald, zij zei: “Wanneer de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam met enkelen van zijn vrouwen (geslachtsgemeenschap) had, en hij lui werd om op te staan, sloeg hij met zijn hand tegen de muur en verrichtte de Tayammum.”[6]

Oordelen:

Als de ahaadieth met elkaar verzoend worden, komen de geleerden tot de volgende oordelen:

– Het is voor de djunub mandoeb om alvorens te gaan slapen zich te reinigen, al is het door middel van de tayammum, zoals de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gedaan heeft.

– Het is toegestaan voor de djunub te slapen zonder de wudoe’ of de ghusl te verrichten.

– Het is mandoeb voor de djunub de wudoe’ te verrichten, maar het is nog beter de ghusl te verrichten.

– Het is mandoeb voor de djunub de handen te wassen alvorens te eten of drinken.


[1] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie, imaam ibn Maadjah en imaam aboe shaybah en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie en sheikh Ahmad Shaakir.

[2] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam aboe Daawoed, imaam a-Nnasaa’ie en imaam ibn Maadjah en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[3] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam aboe Daawoed, imaam a-Nnasaa’ie en imaam a-Ttirmidhie en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[4] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam ibn Khuzaymah, imaam ibn Hibbaan en imaam Muslim en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[5] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad en imaam a-Nnasaa’ie en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[6] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Ttabaraanie en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

Categorieën