8.1. De verplichting van de ghusl bij zaadlozing en gemeenschap

Al-Ghusl en het oordeel van de djunub, De Reiniging, Fiqh, Wetenschap | 0 comments

Hadieth 99

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِم وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ.

Aboe Sa3ied al-Khudrie radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Het water is wegens het water.”[1]

Uitleg:

– Het eerste water is het water waarmee men de grote wassing verricht.

– Het tweede water is het sperma.

Oordelen:

– Deze hadieth bewijst dat wanneer de moslim een zaadlozing heeft gehad -of het door gemeenschap komt of niet-, hij de ghusl moet verrichten.

– Deze hadieth bewijst ook dat de beste reiniging door middel van water is.

– Deze hadieth bewijst dat men niet al zijn ledematen moet wassen die door water getroffen moeten worden tijdens de grote wassing. Zo zullen we bij komende ahaadieth zien dat men ook slechts door middel van het gieten van water over het gehele lichaam de grote wassing kan verrichten.

– Sommige geleerden zeggen dat deze hadieth bewijst dat de grote wassing slechts waadjib is wanneer men sperma vrij laat, al heeft men geslachtsgemeenschap gehad. Deze mening hebben de metgezellen: 3alie, 3uthmaan en Ubay ibn Ka3b radiya-llaahu 3anhum. Overigens is dit oordeel nietig verklaard door de komende hadieth.

Hadieth 100

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه زَادَ مُسْلِمٌ: “وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ “.

Aboe Hurayrah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Als (de man) tussen haar vier shi3aab zit, en heftig bezig met haar is, is de ghusl (grote wassing) waadjib.” [2] Imaam Muslim heeft toegevoegd: “Ook al heeft hij niets vrij laten komen.”

Bewijsstukken:

– Aboe Hurayrah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: “Als (de man) tussen haar vier shi3aab zit en al-khitaan[3] met de (andere) khitaan heeft geplakt, wordt de ghusl (grote wassing) waadjib.”[4]

– 3aa’ishah en 3abdu-llaah ibn 3amr ibn al-3aas radiya-llaahu 3anhum hebben verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: “Voorwaar, als de twee khitaans elkaar ontmoeten, wordt de ghusl (grote wassing) waadjib.[5]

– 3amr ibn Shu3ayb radiya-llaahu 3anhu heeft van zijn vader verhaald, die van zijn opa verhaald heeft dat de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd heeft: “Voorwaar, als de twee khitaans elkaar ontmoeten en de eikel verdwijnt, wordt de ghusl (grote wassing) waadjib.”[6]

– Ubay ibn Ka3b radiya-llaahu 3anhu heeft gezegd: “Voorzeker, de Futyaa waarin ze zeiden: “Voorzeker, het water is slechts wegens het water,” is slechts een rukhsah (permissie) die de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam in de beginperiode van de Islaam heeft gegeven. Vervolgens heeft de Profeet de ghusl (grote wassing) waadjib gemaakt.”[7]

– Imaam a-Shaafi3ie heeft gezegd: “De ontmoeting van de twee khitaans betekent niet dat ze elkaar slechts aanraken. Het betekent dat de eikel van de man in de vagina moet verdwijnen.” Overigens bewijst de hadieth van 3amr ibn Shu3ayb deze uitspraak.

Uitleg:

– “Shi3aab” betekent letterlijk in het Arabisch: vertakkingen. In deze hadieth betekent het: de handen en voeten van de vrouw. Sommige geleerden zeggen ook: de benen en de dijen van de vrouw.

– “Futyaa” of “Fatwaa” betekent: een wettelijk Islamitisch oordeel.

– “Rukhsah” betekent: permissie en betekent letterlijk: verlof. Technisch (Islamitisch) betekent het: een verlof of een vergemakkelijking in een aanbidding die door Allaah of Zijn Boodschapper voorgeschreven is.

– “Al-khitaan” betekent: de besnijdenisplek. Zowel bij de man als bij de vrouw.

Oordelen:

Na de verzoening van de ahaadieth die met dit onderwerp te maken hebben zijn de geleerden tot de volgende oordelen gekomen:

– De ghusl was niet waadjib in de beginperiode van de Islaam als men geslachtsgemeenschap had en geen sperma vrijliet. Dit oordeel is daarna door de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam nietig verklaard. Dit verklaart de athar van Ubay ibn Ka3b.

– De ghusl (grote wassing) is al waadjib als de eikel in de vagina binnentreedt (geslachtsgemeenschap plaatsvindt). Zowel voor de man als voor de vrouw. De Profeet maakt in de ahaadieth geen onderscheid.

– De ghusl is niet waadjib voor degene die geen zaadlozing, en of geen gemeenschap heeft gehad.

– De ahaadieth die als bewijsstukken toegevoegd zijn bewijzen ook dat de Islaam wel degelijk vrouwenbesnijdenis kent. Tot dit oordeel zijn imaam Ahmad, imaam al-Albaanie en andere geleerden gekomen. De juiste manier van de besnijdenis wordt in een aparte deur nader in het boek in-shaa’-Allaah uitgelegd.


[1] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim.

[2] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. Ook is deze hadieth overgeleverd door imaam al-Bayhaqie, imaam a-Nnasaa’ie en imaam Ahmad.

[3] ‘Al-khitaan’ betekent: de besnijdenisplek bij zowel de man als de vrouw.

[4] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam aboe Daawoed en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[5] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam al-Bayhaqie en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[6] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam ibn Maadjah en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[7] Deze hadieth is overgeleverd door imaam aboe Daawoed en is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam ibn Khuzaymah en imaam ibn Hibbaan, en is ook sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

Categorieën