6.8. Het eten van kamelenvlees en lamsvlees

De bedervingen van al-wudoe', De Reiniging, Fiqh, Wetenschap | 0 comments

Hadieth 69

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِم.

Djaabir ibn Samurah radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald: “Een man vroeg de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam : “Moet ik de wassing verrichten wegens (het eten van) lamsvlees?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Als je wilt.” Hij zei: “Moet ik de wassing verrichten wegens (het eten van) kamelenvlees?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Ja.”[1]

Bewijsstukken:

– 3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa heeft verhaald dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Voorwaar, verricht de wassing wegens (het eten van) hetgeen dat door vuur wordt getroffen.”[2]

– Er is overgeleverd door Dhil Ghuraa radiya-llaahu 3anhu, hij zei: “Een bedoeïen naderde tot de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam terwijl hij liep: “O Boodschapper van Allaah, het gebed bereikt ons terwijl wij in de staanplaatsen van de kamelen zijn. Mogen wij erin bidden?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Nee.” Hij vroeg: “Moeten wij wegens (het eten van) haar vlees de wassing verrichten?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Ja.” Hij vroeg: “Mogen wij in de staanplaatsen van de lammen bidden?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Ja.” Hij vroeg: “Moeten wij wegens (het eten van) haar vlees wudoe’ verrichten?” Hij salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zei: “Nee.”[3]

– Djaabir ibn 3abdu-llaah radiya-llaahu 3anhu heeft gezegd: “Het laatste wat van de Boodschapper van Allaah daarover werd vernomen, is het verlaten van de wudoe’ wegens alles wat door het vuur getroffen wordt.”[4]

– Al-Baraa’ ibn 3aazib heeft verhaald: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam werd gevraagd over de wudoe’ wegens (het eten van) kamelenvlees. Hij zei: “Voorwaar, verricht de wassing wegens (het eten ervan).” Ook werd hij gevraagd over het eten van lamsvlees. Hij zei: “Verricht geen wudoe’ wegens het eten van haar (vlees).” Vervolgens werd hij gevraagd over het bidden in de zitplaatsen van de kamelen. Hij zei: “Voorwaar, verricht niet het gebed erin, voorwaar, het is van de shaytaan. Ook werd hij gevraagd over het verrichten van het gebed in de staanplaatsen van de lammen. Hij zei: “Voorwaar, verricht het gebed erin, het is een zegening.[5]

– Aboe Hurayrah radiya-llaahu 3anhu en andere metgezellen[6] hebben overgeleverd: “De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam at van een lamsschouder. Vervolgens stond hij op voor het gebed zonder de wassing te verrichten.”[7]

Oordelen:

Na de verzoening van de ahaadieth zijn de geleerden tot de volgende oordelen gekomen:

– De hadieth van 3aa’ishah radiya-llaahu 3anhaa is opgeheven door andere ahaadieth, zoals de ahaadieth van Djaabir ibn Samurah en Dhil Ghuraa radiya-llaahu 3anhum.

– De twee ahaadieth van Djaabir ibn Samrah en Dhil Ghuraa specificeren kamelenvlees betreffende de wudoe’. Zo komen we tot de volgende oordelen:

– Het is verplicht voor degene die kamelenvlees eet, de wassing opnieuw te verrichten, wil men de Salaah binnen treden. Het eten van kamelenvlees is namelijk één van de bedervers van de wudoe’.

– Degene die ander vlees eet dan kamelenvlees, is slechts mandoeb om opnieuw de wassing te verrichten, wegens de uitspraak van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam : “Als je wilt.”

– Het bidden in de staanplaatsen van de kamelen is Haraam.

– Het bidden in de staanplaatsen van de lammen is mandoeb, wegens de uitspraak van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: “Voorwaar, bid erin, het is een zegening.”

– De hadieth van Djaabir waarin hij zegt: “Het laatste wat van de Boodschapper van Allaah daarover werd vernomen, is het verlaten van de wudoe’ wegens alles wat door het vuur getroffen wordt.”, is namelijk een algemene hadieth die gespecificeerd wordt door de ahaadieth die het verplichten om wegens het eten van kamelenvlees de wudoe’ te verrichten. Dit is ook een mening van imaam a-Nnawawie, imaam ibn Taymiyyah, imaam ibn 3uthaymien en andere geleerden.

– De ahaadieth van Djaabir ibn Samurah, en al-Baraa’ ibn al-3aazib specificeren het vlees van de kameel, wat betekent dat het drinken van de melk en de urine van de kameel de wudoe’ niet doet bederven. Dit is o.a. de mening van imaam ibn 3uthaymien.


[1] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam Muslim.

[2] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Nnasaa’ie, imaam ibn Maadjah, en imaam Ahmad en is sahieh verklaard door imaam Muslim en imaam al-Albaanie.

[3] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam 3abdu-llaah ibn Ahmad en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[4] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam a-Nnasaa’ie en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

[5] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Ahmad, imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie en imaam ibn Khuzaymah, zij allen en imaam al-Albaanie hebben het sahieh verklaard.

[6] Een aantal van deze metgezellen zijn zijn vrouw Maymoenah radiya-llaahu 3anhaa, 3amr ibn umayyah a-ddamrie en 3abullaah ibn 3abbaas radiya-llaahu 3anhumaa.

[7] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim.

Categorieën