4.2. De voorwaarden van de wudoe’

De Reiniging, De wudoe', Fiqh, Wetenschap | 0 comments

Eén van de voorwaarden van de wudoe’ is dat het door middel van water verricht wordt. Dit onderwerp is reeds in een aparte deur uitgebreid behandeld.

Een ander voorwaarde is de intentie. De moslim hoort namelijk alvorens hij de wudoe’ verricht, de intentie in zichzelf op te wekken dat hij deze aanbidding wil gaan verrichten. Het bewijs daarvoor is de uitspraak van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam:

3umar ibn al-Khattaab radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald dat hij de Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft horen zeggen: “Voorzeker, alle daden zijn slechts naar gelang de intenties. En voorzeker, elke persoon bekomt[1] slechts hetgeen wat hij intendeert[2]. Voorwaar, al wie waarvan zijn migratie naar Allaah en Zijn Boodschapper is, voorwaar, zijn migratie is naar Allaah en Zijn boodschapper. En voorwaar, al wie waarvan zijn migratie is om het wereldse te bereiken, of een vrouw te huwen, dan is zijn migratie voor hetgeen waarvoor hij gemigreerd is.”[3]

De moslim hoort die aspecten in zijn intentie in acht te nemen, te weten:

– verschil maken tussen een algemene handeling en een aanbidding;

– verschil maken tussen de soort van de aanbidding;

– De intentie van deze aanbidding slechts naar Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa richten (zuivere intentie).

Tevens is de tasmiyah -het zeggen van: “Bismi-llaah”, in de naam van Allaah- een voorwaarde van de wudoe’. Dit onderwerp wordt in deze deur behandeld.[4]


[1] “Bekomt” betekent: krijgt.

[2] “Intendeert” betekent: beoogt, bedoelt.

[3] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim.

[4] Zie hadieth 46.

Categorieën