3Uthmaan ibnu 3Affaan

Sahaaba, Sierah A-ssalaf, Wetenschap | 0 comments


 “Moet ik mij niet schamen voor een man waar de engelen zich voor schamen.”

Wie is 3utmaan ibn 3affaan (moge Allaah behaagd met hem zijn)?

Hij is 3Uthmaan ibn Abie Al 3Aas bin Umayyah bin 3Abd Shams
bin 3Abd Manaaf bin Qusay bin Kilaab bin Murrah bin Ka3b bin Luayy bin Ghaalib.

Waar is hij geboren? Wanneer is hij geboren?

Hij is zes jaar na het jaar van de Olifant geboren.

Zijn bekering tot de Islaam

3Uthmaan ibn 3affaan behoorde in al djahiliyyah (pré-islamitische tijdperk) tot de beste mensen van zijn volk en was zeer geliefd bij hen. Hij maakte zich niet schuldig aan het aanbidden van afgoden en nam afstand van iedere vorm van verdorvenheid. 3Uthmaan ibn 3Affaan behoort tot degenen die zich in de beginperiode van de islaam bekeerden tot dit geloof. Hij had vernomen dat 3Utbah (zoon van Aboe Lahab) trouwde met Ruqayyah (dochter van de Profeet), waardoor hij spijt kreeg dat hij hem (3Utbah) niet voor was geweest. Hij kwam binnen bij zijn familie en bevond zich in een beroerde situatie. Zijn tante (Su3daa bint Kuraiz) die bij hen was stelde hem gerust en vertelde hem dat er een Profeet is verschenen die het aanbidden van afgoden verwerpt en oproept naar het aanbidden van één god. Zij wekte zijn belangstelling met haar woorden en hij verliet het huis terwijl hij bleef nadenken over hetgeen zij hem had verteld. Vervolgens kwam hij Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) tegen waarop hij hem vertelde wat hij had gehoord. Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) bevestigde hetgeen hij had gehoord en prees 3Uthmaan (moge Allaah behaagd met hem zijn) om zijn nobele karaktereigenschappen. Het licht van de islaam vestigde zich in het hart van 3Uthmaan (moge Allaah behaagd met hem zijn) en hij ging tezamen met Aboe Bakr (moge Allaah behaagd met hem zijn) naar de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) waarop hij de getuigenis aflegde en de islaam omarmde.

Bij het horen van de bekering van 3Uthmaan nam de woede van Aboe Lahab op de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) toe en hij beval zijn zoon (3Utbah) om van zijn vrouw (Ruqayyah, dochter van de Profeet) te scheiden. Toen 3Uthmaan (moge Allaah behaagd met hem zijn) vervolgens dit bericht hoorde was hij vervuld met blijdschap en haastte hij zich naar de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) om de hand van zijn dochter Ruqayyah te vragen. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) stemde in en huwde zijn dochter met 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn).

Roepnamen van 3Uthmaan

3Uthmaan (moge Allaah behaagd met hem zijn) had diverse roepnamen. Hij staat bekend als Abaa 3Abdullah en Abaa 3Amroe. Er is gezegd dat hij een zoon had die hij de naam 3Abdullah gaf. Deze zoon stierf vervolgens waarop hij een andere zoon kreeg die hij de naam 3Amroe gaf.

De naam waarmee hij toch bij iedereen bekend mee staat is Thu Noerayn1. De reden van deze benaming voor 3Uthmaan is het feit dat hij als enige persoon met twee dochters van een profeet getrouwd is geweest. Er zijn ook andere redenen door geleerden aangehaald die wellicht aanleiding kunnen zijn voor deze bijnaam van 3Uthmaan, echter is reeds genoemde het meest voor de hand liggende. Er is ook aan Abie Safrah gevraagd:”Waarom is 3Uthmaan de bijnaam Thu Noerayn gegeven?”. Hij zei: ”Omdat er niemand is die met twee dochters van een profeet getrouwd is geweest behalve hij.”

Kennismaking met Thu Noerayn

Wanneer wij de biografie van deze grote metgezel gaan doornemen dan komen wij vele karaktereigenschappen tegen die wij tegenwoordig hard kunnen gebruiken. Wij zullen met name de volgende woorden tegenkomen: schaamte, nederigheid, edelmoedigheid, vrees en voortreffelijkheid.

3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) heeft alle slagvelden met de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) meegemaakt op één na: de slag van Badr. De reden voor de afwezigheid van 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) is omdat de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) hem bevolen heeft bij zijn zieke vrouw (Ruqayyah) te blijven. 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) volgde dit bevel op en bleef bij zijn zieke vrouw. Toen de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) terugkeerde van de slagveld wist hij dat de dood zijn dochter (Ruqayyah) getroffen heeft en treurde hij om de dood van zijn dochter Ruqayyah. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) huwde toen zijn andere dochter (Um Kalthoem) aan 3Utmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) en hij zei: ”Als ik een derde (dochter) zou hebben dan zou ik haar huwen met 3Uthmaan.” ((In de overlevering staat: tahtash. Imaam An-Nawwawie zegt hierover: ”het tonen van een verblijde gezicht en het verwelkomen op een perfecte manier.” طلاقة الوجه وحسن اللقاء)) De geleerden zeiden: ”Het is van niemand bekend dat deze met twee dochters van een profeet getrouwd is geweest behalve van hem (3Uthmaan)” en daarom heeft hij de bijnaam Thu Noerayn. Hij is ook één van de tien die verheugd zijn met het paradijs en één van de metgezellen die de Qur’aan verzameld hebben.”

3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) was een zeer vrome metgezel en een man van een hoogstaand karakter. Er is overgeleverd van de moeder der gelovigen 3Aa’ishah (moge Allaah met haar behaagd zijn) dat zij gezegd heeft:”De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) lag in mijn huis terwijl zijn dijen of scheenbenen ontbloot waren, waarop Aboe Bakr om toestemming vroeg en hij (de Profeet) gaf hem toestemming en hij (de Profeet) verkeerde in dezelfde toestand. Zij spraken en vervolgens vroeg 3Umar om toestemming en hij gaf hem toestemming en hij (verkeerde) in hetzelfde en zij spraken. Vervolgens vroeg 3Uthmaan om toestemming waarop de Boodschapper van Allaah ging zitten en zijn kleding recht maakte en hij (3Uthmaan) kwam binnen en zij spraken. Toen hij wegging zei 3Aishah: “Aboe Bakr kwam binnen en je verwelkomde hem op een gewone manier2 en je veranderde niets aan je situatie. Vervolgens kwam 3Umar binnen en je verwelkomde hem op een gewone manier en je veranderde niets aan je situatie. Vervolgens kwam 3Uthmaan binnen en ging je zitten en trok je jou kleren recht! Hij (de Profeet) zei: “Moet ik mij niet schamen voor een man waar de engelen zich voor schamen”. (( Sahieh, overgeleverd door imaam Muslim))

En de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: ”3Uthmaan is degene met het meeste schaamtegevoel van mijn gemeenschap.”3

Het is een geweldige karaktereigenschap waarvoor 3Uthmaan door de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) geprezen is. Vraag jezelf af hoe geweldig deze man wel niet moet zijn als zelfs de engelen zich voor hem schamen!!.

Het is een karaktereigenschap die de moslimgemeenschap vandaag ontzettend mist. Er bestaat nauwelijks schaamtegevoel onder de jongeren meer. Zijn zij niet bekend met de volgende overlevering van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem):

Aboe Hurayrah (moge Allaah met hem behaagd zijn) heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: ”Al-Iemaan heeft meer dan tweeënzeventig vertakkingen. De meest hoge vertakking is de uitspraak ‘laa-ilaaaha illa-llaah’ en de meest lage is het oprapen van het kwade uit de weg. En schaamte is één van de vertakkingen van al-Iemaan”.4

Naast dat deze overlevering bewijst dat tot al-Iemaan het verrichten van daden valt, bewijst deze overlevering ook dat schaamte een grote rol speelt binnen de islaam. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) noemt namelijk niet zomaar schaamte als één van de vertakkingen. Schaamte tegenover Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij) zorgt ervoor dat een persoon zich zal inspannen om meer goede daden te verrichten en afstand zal nemen van de zonden. Schaamte tegenover de mensen drijft een persoon tot het hebben van een goede omgang jegens hen. Laten wij dan leerstellingen trekken uit de biografie van 3Uthmaan.

3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) is door de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) -die niet uit zijn eigen begeerte spreekt- in diverse overleveringen verheugd met het paradijs; Aboe Moesaa overlevert dat de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) een tuin binnenging en hij beval mij om te bewaken bij de deur van de tuin. Toen kwam er een man en vroeg toestemming (om binnen te komen). Waarop hij (de Profeet) zei: ”Geef hem toestemming (om binnen te komen) en verheug hem met het paradijs.” Het bleek Aboe Bakr te zijn. Toen kwam er een ander en vroeg toestemming (om binnen te komen). Waarop hij (de Profeet) zei: ”Laat hem binnenkomen en verheug hem met het paradijs.” Het bleek 3Umar te zijn. Toen kwam er een ander aan en vroeg toestemming om binnen te komen. Waarop hij (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) even stil was en zei: ”Laat hem binnenkomen en verheug hem met het paradijs nadat hij getroffen zal worden door een beproeving.” Het bleek 3Uthmaan ibn 3Affaan te zijn.5

En de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd toen de berg Uhud begon te bewegen: ”Wees standvastig Uhud, want niemand anders dan een Profeet, een waarheidsgetrouwe en twee martelaren staan op jou.”6

3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) was iemand wiens hart verbonden was met de Qur’aan. Het is van hem bekend dat hij zijn nachten pleegde te vullen met het reciteren van de verzen van Allaah. Het is overgeleverd van ibnu 3Umar (moge Allaah met hem behaagd zijn) dat hij het volgende heeft gezegd over dit vers:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

“Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht, zich nierknielend en staand (in de salaat doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de Barmhartigheid van Zijn Heer beter (..of degene die dit niet verricht?). Zeg: ”Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben? Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken.” Azzumar 9

”degene die hier bedoelt wordt is 3Uthmaan.”

Allaah (de Verhevene) zegt:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

“Voorwaar, degenen aan wie het goede van Ons voorafgegaan is: zij zijn degenen die daar (het hellevuur) ver van gehouden worden.” Al Anbiyaa 101

Er is onder andere door imaam al Qurtubie het volgende gezegd over dit vers: Mohammed ibn Haatib heeft gezegd: ”Ik heb 3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) dit vers (“Voorwaar, degenen aan wie het goede van Ons voorafgegaan is”) op de minbar7

horen reciteren en hij zei”: ”Ik heb de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) horen zeggen: 3Uthmaan behoort tot hen.”8

Er is overgeleverd van al-Hasan dat hij zei dat 3Uthmaan heeft gezegd: ”Als onze harten gereinigd waren dan zouden wij geen genoegen krijgen van de woorden van onze Heer, en ik verafschuw het dat er een dag aan mij voorbij gaat zonder dat ik heb gekeken in de mushaf (de Qur’aan).”9

3Uthmaan was ook iemand die ontzettend gul was. Toen de slag van Taboek naderde vermaande de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) de metgezellen om liefdadigheid uit te geven. Er is overgeleverd van 3Abdurrahmaan bin Samurah (moge Allaah met hem behaagd zijn) dat 3Uthmaan ibn 3Affaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) na de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) kwam met duizend dinaar. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) accepteerde dit bedrag en zei tegen hem: ”Niets zal 3Uthmaan schaden wat hij na vandaag verricht, niets zal 3Uthmaan schaden wat hij na vandaag verricht.” ((At-tirmithie, Ahmad, Ibn Abie 3Aasim en al-Haakim en authentiek verklaard door Athahabie.))

Er zijn tal van andere overleveringen die ons laten zien wat 3Uthmaan aan liefdadigheid heeft uitgegeven voor de slag van Taboek en hoe hij het leger hiervan uitrustte met alle benodigdheden. Niemand onder ons zal de gulheid van 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) vergeten toen de moslims in hevige nood aan water waren en de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) toen te kennen gaf dat degene die de bron van Roemah zou graven verzekerd zal zijn met het paradijs. 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn)

-degene die zich haast naar het goede- gaf hier gehoor aan en groef de bron van Roemah. Uiteindelijk zal 3Uthmaan de beloning ontvangen voor een ieder die uit deze bron drinkt of de wassing met het water van deze bron verricht. Ook is in andere overleveringen verhaald dat 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) met zijn bezittingen heeft gezorgd voor de uitbreiding van de moskee van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem).

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

“Degenen die hun eigendommen op de Weg van Allaah uitgeven en dan hun vrijgevigheid noch met opscheppen, noch met kwetsen laten volgen, voor hen is hun beloning bij hun Heer, en er is voor hen geen angst en zij zullen niet treuren.”   Al Baqarah 262

Er is verteld dat bovenstaand vers na aanleiding van 3uthmaan en 3Abdurrahmaan ibn 3Auf (moge Allaah met hen behaagd zijn) is geopenbaard.10

Imaam al-Qurtubie heeft onder andere het volgende vermeld bij de uitleg van dit vers; Aboe Sa3ied Al Khudhrie (moge Allaah met hem behaagd zijn) heeft gezegd: ”Ik heb gezien dat de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zijn handen ophief en de smeekbede verrichte voor 3Uthmaan zeggende: ”O Mijn Heer ik ben behaagd over 3Uthmaan, weest dan behaagd over hem.” Hij (de Profeet) bleef maar smeken tot al-fadjr, toen werd (aan hem) geopenbaard: “Degenen die hun eigendommen op de Weg van Allaah….t/m niet treuren.”

3Uthmaan is een ware voorbeeld voor ons allen. In plaats dat men zijn tijd verspilt in het lezen van biografieën van mensen die ver verwijdert zijn van Allaah en Zijn Boodschapper kan men zich beter bezig houden met het doornemen van de biografieën van dit soort mannen die de openbaring hebben meegemaakt en zijn uitgekozen door Allaah om de beste der mensen

-Mohammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem)- te vergezellen. Zij zijn degenen die welgeslaagd zijn. Allaah (de Verhevene) prijst hen onder andere in het volgende vers:

لَـكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَـئِكَ هُم الْمُفْلِحُون{89} أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Maar de Boodschapper en degenen die met hem geloven, zij strijden met hun bezittingen en hun levens. En zij zijn degenen voor wie er goede dingen zijn, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn. Allaah heeft voor hen een Tuin (het paradijs) bereid waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.” Attawbah 88 & 89

3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) was iemand met een enorme vrees voor Allaah. Hij vulde zijn nacht met het reciteren van de Qur’aan en huilde vaak bij de verzen die hij reciteerde. Hij zou enorm huilen als hij dacht aan het graf en er zou dan tegen hem gezegd worden: ”O 3Uthmaan je gedenkt het paradijs en het hellevuur en je huilt niet, (maar) je gedenkt het graf en je huilt? Hij zou dan zeggen: “Ik heb de Boodschapper van Allaah horen zeggen; ”Het graf is de eerste bestemming van de bestemmingen van het Hiernamaals, als men er aan ontkomt, dan is al hetgeen er na makkelijker. En als men er niet aan ontkomt, dan is al hetgeen er na moeilijker.” En hij (3Uthmaan) zei; Ik heb de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) horen zeggen: ”Ik heb geen verschijning gezien of die van het graf was slechter dan deze (verschijning van het graf).”11

Toen 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zjn) naar Makkah ging, voorafgaand aan de eed van ar-Ridwaan ”stak de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zijn rechter hand uit terwijl hij zei: ”Dit is 3Uthmaan’s hand”. Hij streek zijn (andere) hand ermee terwijl hij zei: ”Deze (eed van trouw) is namens 3Uthmaan.” ((Sahieh, overgeleverd door imaam Al Bukhaarie.))

3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) heeft middels zijn geweldige daden een geweldige positie bereikt. Is er iets beters dan het feit dat Allaah en Zijn Boodschapper behaagd over iemand zijn? Allaah en Zijn Boodschapper zijn zeker behaagd over deze man die zijn bezit heeft opgeofferd ten behoeve van deze godsdienst.

Zijn Khilaafah

Na het overlijden van 3Umar ibnu-l-Khattaab werd 3Uthmaan door de meerderheid van de mensen gekozen als leider van de gelovigen. Door middel van raadgevingen en overwegingen die door 3Abdurrahmaan ibnu 3Auf ondernomen werden werd hij aangesteld als de nieuwe khaliefah van de moslims. De meerderheid van de mensen had de wens om 3Uthmaan als leider te zien en hij werd ook gekozen door 3Ali, Sa3d en Az-Zubair (moge Allaah met hen allen behaagd zijn). Gedurende de periode dat 3Uthmaaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) regeerde werden onder andere Armenië, Garjastan, Khoerasaan, Tabrastan, Cyprus een deel van Noord Afrika en andere delen van Klein Azië veroverd. De mensen werden gedurende de leiderschap van 3Uthmaan ook voorzien van vele gunsten en voorzieningen.

Tot de grote verdiensten van 3Uthmaan, tijdens zijn leiderschap, behoort het beschermen van de Qur’aan. Er ontstond namelijk een verschil in de manier van recitatie van de Qur’aan waardoor 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) het -uit angst voor meningsverschillen die zouden kunnen ontstaan- nodig achtte om de recitatie van het Boek dat bij Hafsah (moge Allaah met haar behaagd zijn) lag te kopiëren en deze aan te houden. Daarna beval hij om alle andere kopieën te verbranden.

Tijdens zijn leiderschap bleef 3Uthmaan dezelfde 3Uthmaan als voor zijn leiderschap. Hij was voor een ieder barmhartig, zachtaardig en was zeker rechtvaardig. In tegenstelling tot 3Umar was 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) iets milder zoals vaak vermeld wordt. Vooralsnog waren enkele mensen ontevreden met de manier waarop 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) te werk ging. Zij verspreiden hun gedachtegoed in andere landen zoals Irak en Syrië. Degene die aan het hoofd stond van deze groep was de jood: 3Abdullah ibn Saba’. Zijn doel was onrust en verdeeldheid onder de moslims verspreiden. Hij haalde diverse onderwerpen bij de mensen aan. Zo zei hij tegen de mensen: ”Jullie moeten in opstand komen, want 3Alie is degene die door de Profeet benoemd werd, dus kom in opstand tegen de leiders en doe alsof men het goede beveelt en het slechte verbied.” Hij ging door met het verspreiden met zijn gedachtegoed en kreeg telkens meer mensen achter zich. Hun verwerping werd langzaam luider en het werd door de mensen in het openbaar besproken. Het nieuws bereikte vervolgens 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn). Deze besloot om hen op een vredelievende manier aan te sporen afstand te doen nemen van deze onwaarheden en verdorven zaken. Zij beraamden echter al grootse plannen. Zij waren van plan om 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) te doden. Zie hoe de gedachten van één persoon zich heeft weten rond te verspreiden en hoe ondankbaar de mensen waren voor al hetgeen 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) voor hen gedaan had.

Er is overgeleverd van 3Aa’ishah (moge Allaah met haar behaagd zijn) dat zij heeft gezegd: De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: ”O 3Uthmaan, voorwaar Allaah doet jou een hemd dragen, als de huichelaars deze van jou willen uittrekken, voorwaar, trek hem dan niet uit totdat je mij treft.”12

De hemd die door de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) genoemd wordt in de overlevering staat voor de khilaafah. En de volgende woorden van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) verwijzen na de beproeving die 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) te wachten staat:….”Laat hem (3Uthmaan) binnenkomen en verheug hem met het paradijs nadat hij getroffen zal worden door een beproeving.” Het bleek 3Uthmaan ibn 3Affaan te zijn.13

3Uthmaan op zijn sterfbed

De mensen die jarenlang onrust hadden gezaaid bij de mensen kwamen uit diverse landen om de jaarlijkse Hadj (bedevaart) te verrichten. Zij raakten met de leider der gelovigen over bepaalde zaken in discussie en zij belegerden zijn huis. Zij weerhielden hem ervan naar buiten te gaan en hij kon zelfs de mensen niet in het gebed leiden. Zij verboden hem zelfs het water uit de bron van Roemah -dat hij met zijn eigen geld gefinancierd heeft- te drinken. Het is van hem overgeleverd dat hij zei: ”Weten jullie niet dat de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) gezegd heeft: “Wie de (bron van) Roemah graaft voor hem is het paradijs”, en ik heb het gegraven. Weten jullie niet dat hij (de Profeet) gezegd heeft: “Wie het leger van Al 3Usrah uitrust voor hem is het paradijs”, en ik heb het uitgerust. Hij (de overleveraar) zei: ”Zij waren het eens met wat hij zei.”14

Er zijn verschillende uitspraken over het aantal dagen dat 3Uthmaan belegerd is in zijn huis. Er wordt gezegd 40 dagen en anderen zeggen 49 dagen, Allaah weet het beste. De jonge mensen zoals al-Hasan en Al Husain, ibnu 3Umar, 3Abdullah bin Az-Zoebair haastten zich om 3Uthmaan te beschermen en onnodige escalatie te voorkomen. Er kwam ook meer steun voor 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) toen de periode van de bedevaart voorbij was, maar dit was des te meer een reden voor de opstandelingen om hun missie (het doden van 3Uthmaan) sneller uit te voeren. Zij deden er alles aan om het huis van 3Uthmaan binnen te gaan, maar de verdedigers van 3Uthmaan boden hen voldoende weerstand. Het lukte hen toch om het huis van 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) binnen te dringen. De beproeving waar de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) over heeft gesproken treft de leider der gelovigen. Hij wordt de dag van zijn overlijden wakker en verteld de mensen dat hij de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gedroomd en tegen hem zei: ”O 3Uthmaan, eet bij ons.” Hij vaste dan ook op deze dag.15

Zij vielen hem aan, terwijl hij de Qur’aan aan het reciteren was, en hij werd met een bijl geslagen en door een zwaard meerdere malen gestoken. Zijn vrouw, Naa3ilah, probeerde hem te beschermen, maar zij kreeg ook te lijden onder één van de zwaarden van de opstandelingen. Eén van de opstandelingen maakte meteen een einde aan het leven van 3Uthmaan en zijn bloed kwam op de volgende woorden van Allaah terecht:

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Allaah zal jou dan beschermen tegen hen. En hij is de Alhorende, de Alwetende.” Al Baqarah 137

Er was een einde gekomen aan het leven van 3Uthmaan. Hij gaf zich over aan de wil van Allaah en hoopte op de ontmoeting met Allaah en Zijn Boodschapper. 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) heeft zijn beproeving achter de rug en heeft de martelaarschap behaald. Er staat hem een ontmoeting met de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) en zijn metgezellen te wachten. Wij zullen zolang wij ademen 3Uthmaan (moge Allaah met hem behaagd zijn) niet vergeten en wij zullen zijn nobele daden blijven verkondigen!.

Moge Allaah behaagd met hem zijn en onze liefde voor hem doen toenemen middels deze beknopte biografie. 1. bezitter van twee lichten. []
 2. In de overlevering staat: tahtash. Imaam An-Nawwawie zegt hierover: ,,het tonen van een verblijde gezicht en het verwelkomen op een perfecte manier.” طلاقة الوجه وحسن اللقاء []
 3. Overgeleverd door Aboe Na3iem in Al Hilyah, en sahieh verklaard door imaam al-Albaanie in Sahieh Al Djaami3. []
 4. Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim. []
 5. Sahieh, overgeleverd door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam At-Tirmithie. []
 6. Al Bukhaarie en Aboe Dawoed. []
 7. ‘Minbar’; preekstoel van de imaam. []
 8. Ook vermeld door imaam Attabarie in ‘Arriyaad Annadirah fie Manaaqibi-l-3Asharah []
 9. Al Bidaayah wa Nnihaayah. []
 10. Vermeld door Al Waahidie, zie ‘Arriyaad Annadirah fie Manaaqibi-l-3Asharah’ van imaam Ahmad Attabarie blz. 62/ deel 2. []
 11. At-Tirmithie, ibn Maadjah en hasan verklaard door imaam al-Albaanie in Sahieh ibn Maadjah. []
 12. Sahieh, overgeleverd door Ahmad, At-Tirmithie, ibn Maadjah, Al Haakim en authentiek verklaard door imaam Al Albaanie in Sahieh al Djaami3. []
 13. Sahieh, overgeleverd door imaam al-Bukhaarie, imaam Muslim en imaam At-Tirmithie. []
 14. Sahieh, overgeleverd door imaam al-Bukhaarie. []
 15. Overgeleverd van Naafi3 van Ibnu 3Umar. []

Categorieën