3Alie ibn Abie Taalib

Sahaaba, Sierah A-ssalaf, Wetenschap | 0 comments


“Zal het je niet tevreden stellen dat je ten opzichte van mij dezelfde positie inneemt als Haaroen van Moesa, behalve dat er geen profeetschap na mij is.”

Wie is 3Alie ibn Abie Taalib?

Hij is 3Alie ibn Abie Taalib ibn 3Abdul Moettalib ibn Haasjim ibn Qoessay ibn Kilaab ibn Murrah ibn Ka3b ibn Luayy ibn Ghaalib ibn Fihr ibn Nadzr ibn Kinaanah.

Waar is hij geboren?

Hij is in Mekkah geboren.

Wanneer is hij geboren?

3Alie is 10 jaar voor de profeetschap van Mohammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) geboren.1

Zijn bekering tot de Islaam

3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) is de eerste van de naasten van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) die in hem geloofden. Hij behoort dus tot één van de eersten die de islaam aanvaarden. 3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) stond onder het voogdijschap van de waarheidsgetrouwe betrouwbare Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Ibn Ishaaq heeft vermeld dat de leeftijd van 3Alie toen hij de islaam omarmde 10 jaar was2. Hij heeft de omstandigheden en het gedrag van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) van dichtbij mogen aanschouwen. Hij werd dus opgevoed in een omgeving dat ver verwijdert was van het aanbidden van afgoden en andere verdorven zaken. Hij heeft al in zijn jonge jaren kunnen genieten van de rechtvaardigheid, zachtaardigheid en de omgangsvormen van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Is er dan een betere omgeving dan het huis van Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem)?.

Roepnamen van 3Alie ibn Abie Taalib

3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) had onder andere als bijnaam Aboe Hasan en als roepnaam Abu Turaab. Zijn bijnaam Aboe Hasan is hem gegeven omdat zijn oudste zoon Al Hasan heet. Zijn roepnaam (Aboe Turaab) is hem door de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) gegeven. Deze naam was ook de meest geliefde bij 3Alie. Er is overgeleverd dat 3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) bij Faatimah3 (moge Allaah met haar behaagd zijn) na binnenging en vervolgens van haar wegging naar de moskee. De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) kwam toen binnen bij Faatimah en hij zei tegen haar; ”Waar is de zoon van je oom?” ((In een andere overlevering (in sahieh Muslim) wordt ons verteld dat er iets tussen hen (3Alie en Faatimah) was, waardoor hij (3Alie) haar boos had gemaakt.)) Zij zei tegen hem: ”Hij is in de moskee.” De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) ging vervolgens naar hem en zag dat zijn kledij van zijn rug was gevallen en dat zijn rug bedekt was met het zand. De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) veegde toen het zand van zijn rug en zei:

”Ga (rechtop) zitten o vader van het zand, (dit zei hij) tweemaal.”4 Zie hoe de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zijn metgezellen opvoedde en wanneer zij in een moeilijke fase zaten hen aan het lachen probeerde te maken. Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij) heeft zeker de waarheid gesproken toen Hij zei:

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

“En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter” Al Qalam 3

Kennismaking met 3Alie ibn Abie Taalib

Alle lof zij Allaah (de Verhevene) Die ons heeft begunstigd om de biografie van deze geweldige man te bestuderen. Hoe zouden we iemand moeten omschrijven die opgevoed is in de ‘school van Muhammed’?

Vanaf zijn zesde levensjaar begon zijn verhaal met de Profeet (vrede zij met hem). Hij werd door hem opgevoed en raakte in de ban van zijn welgemanierdheid, eergevoel en toewijding voor de zaak van Allaah. Hij heeft in zijn jonge jaren mogen genieten van het meemaken van de openbaringen. De Qur’aan werd hem overgebracht, zodra deze werd geopenbaard.

En aangezien 3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) opgroeide in het huis van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem), raakte hij bekend met vele interne zaken die te maken hadden met de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Op jonge leeftijd werden aan hem al de gewoontes, handelingen, gedragsmanieren en andere zaken van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) aangeleerd. Hij versierde zich in de kledij van reinheid vanaf een zeer jonge leeftijd en distantieerde zich van de afgoderij. Ook was hij begunstigd door Allaah met een sterk geheugen en een ongekende slimheid. Hij is bij ons bekend als de godsvruchtige, de asceet, de edelmoedige, de krijger, de rechtvaardige en de martelaar.

De Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft 3Alie ook genoemd bij degenen die verheugd werden met het paradijs: ”Aboe Bakr is in het Paradijs, 3Umar is in het paradijs, 3Uthmaan is in het paradijs en 3Alie is in het paradijs…..” ((Overgeleverd door imaam Ahmad en Sahieh verklaard door imaam al-Albaanie in Sahieh al Djaami3 (in deze overlevering noemt de profeet nog zes andere metgezellen).))

Toen de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) vetrok voor de slag van Taaboek liet hij 3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) achter, waarop 3Alie zei: ”laat je mij achter met de kinderen en de vrouwen?”. De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “Zal het je niet tevreden stellen dat je ten opzichte van mij dezelfde positie inneemt als Haaroen van Moesa, behalve dat er geen profeet na mij is”. ((Overgeleverd door imaam Al-Bukhaarie en imaam Muslim.)) En op de dag van de veldslag van Khaybar zei de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem): ”Ik zal deze vlag aan een man geven op wiens handen Allaah ons zal doen overwinnen. Hij houdt van Allaah en Zijn Boodschapper en Allaah en Zijn Boodschapper houden van hem.” Het feit dat een persoon van Allaah en Zijn Boodschapper houd was een gewone zaak onder de metgezellen. Echter hier geeft de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) ons te kennen dat deze liefde wederzijds is. De mensen brachten hun nacht door, terwijl zij spraken over wie de vlag wordt gegeven? Toen de mensen wakker werden gingen ze allemaal naar de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) hopende de vlag te verkrijgen. Hij (de Profeet, Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: ”Waar is 3Alie ibn Abie Taalib”?. Zij (de metgezellen) zeiden: hij ondervind last van zijn ogen. Hij zei: stuurt iemand naar hem, en hij (3Alie) werd gebracht. De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) spuugde in zijn oog en smeekte voor hem. Hij werd beter en het was zelfs alsof hij er nooit last van had en hij gaf hem de vlag.

Ook zei Sa3d ibnu Abie Waqqaas (moge Allaah met hem behaagd zijn): ”3Alie zijn drie zaken toegekomen. Elk van die drie zaken is mij geliefder dan rode kamelen. Ik heb de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) tegen hem horen zeggen: “Zal het je niet tevreden stellen dat je ten opzichte van mij dezelfde positie inneemt als Haaroen van Moesa, behalve dat er geen profeetschap na mij is” Ook heb ik de Profeet (vrede zij met hem) op de dag van Khaybar horen zeggen: ”Ik zal de vlag aan een man overdragen die van Allaah en Zijn Profeet houdt en Allaah en Zijn Profeet houden van hem” En wij hoopten op het verkrijgen van de vlag. Hij zei vervolgens: ”Laat 3Alie naar voren komen.” En hij overhandigde hem de vlag. En toen Allaah (Geprezen en Verheven zij Hij) het volgende vers openbaarde:

فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

”Zeg dan: ”Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf bij elkaar roepen, en dan gezamenlijk de vloek van Allah afroepen en deze aan de leugenaars toewensen” Aal- 3Imraan 61

riep de Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) 3Alie, Faatimah, Hasan en Hoesein bij elkaar en zei: ”O Allaah, dit is mijn familie.” ((Muslim, At-Tirmithie en Ahmad))

Ibn Kathier heeft in zijn boek al-Bidaayah wa Nihaayah de bijeenkomst tussen de Qurajsh en de shajtaan (duivel) vermeld. Zij kwamen bij elkaar om een oplossing te vinden voor de groei van de volgelingen van Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) moest gestopt worden, maar hoe?. Zij besloten de mening van Aboe Djahl te accepteren en Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) te doden. Van elke stam zou een jonge man uitgekozen worden. En een ieder van hen zou een zwaard krijgen, waarmee zij vervolgens de Profeet zouden doden. Dibrjiel stelde de Profeet hiervan echter op de hoogte en zei tegen hem: overnacht vannacht niet op de plek waar je gewend bent te overnachten. De Profeet beval vervolgens de moedige 3Alie om in zijn plaats te gaan overnachten. 3Alie gaf zonder enige twijfel gehoor aan het bevel van Muhammed (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem).Terwijl hij weet dat er mannen buiten staan die enkel en alleen het hoofd van Muhammed willen, neemt hij de plek van Muhammed in!!. Dit getuigt van de liefde van 3Alie voor de Boodschapper van Allaah. De Boodschapper van Allaah (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) ontkwam aan de dood en hij liep rustig naar buiten terwijl de mannen die van plan waren om hem te vermoorden getroffen werden door de slaap.5

Verder zegt de grote geleerde imaam Ahmad ibn Hanbal het volgende: ”De deugden van geen enkele metgezel van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem) zijn meer genoemd dan die van 3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn).”6

3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) is iemand die gestreden heeft op de weg van Allaah. Hij zocht het sterven op de weg van Allaah op en hunkerde naar een dood gedurende de strijd omwille van Allaah. Net zoals iemand op zoek is naar koud water in een hete sahara zo was 3Alie op zoek naar de geloofsgetuigenis. Hij heeft tijdens de slag van Badr, Al Khandaq, Khaybar en andere slagvelden omwille van het geloof gestreden, waardoor Allaah en Zijn Boodschapper behaagt over hem zijn.

3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) stond bekend om zijn leergierigheid. Door zijn leergierigheid is hij iemand die gekenmerkt wordt door een sterke geheugen en vele wijze uitspraken. Imaam al 3Uthaymeen (moge Allaah met hem genadig zijn) is, in zijn boek Usoel Attafseer, bij het opsommen van de beroemde onder de metgezellen betreffende de uitleg van de Qur’aan begonnen met 3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn). Imaam Al 3Uthaymeen zegt het volgende: ”Vele van de metgezellen zijn bekend met de uitleg van de Qur’aan. Assuyoetie heeft de vier khulafaa’ (Aboe Bakr, 3Umar, 3Utmaan en 3Alie) opgenoemd. Echter is het zo dat de overleveringen betreffende de eerste drie niet veel zijn, omdat zij het druk hadden met de khilaafah.”

Er is overgeleverd van 3Alie dat hij heeft gezegd: ”Vraagt mij, vraagt mij, vraagt mij over het Boek van Allaah. Bij Allaah er is geen vers of ik weet of het in de nacht of overdag is geopenbaard.” En er is overgeleverd van Ibnu 3Abbaas dat hij heeft gezegd: ”Wat ik van de uitleg van de Qur’aan heb genomen, heb ik van 3Alie ibn Abie Taalib.”

3Alie (moge Allaah met hem behaagd zijn) is één van de sterren van de hemel die voor de mensen in dit wereldse licht afgeeft opdat zij hun weg vinden naar Allaah. Een ster die een voorbeeld is voor onze jongeren. Een ster die de werkelijkheid van dit wereldse heeft gekend en er daarom geen waarde aan heeft gehecht. Een ster die zijn kennis als erfenis voor ons heeft achtergelaten. Zijn erfenis die hij ons heeft achtergelaten zijn geweldige uitspraken die onze harten sneller doen kloppen en onze ogen doen huilen. Laten we een kijkje nemen in een aantal van zijn gedane uitspraken.

3Alie heeft gezegd: ”Laat een dienaar naar niemand anders verlangen dan naar zijn Heer. Laat hem nergens bang voor zijn, behalve voor zijn zonden. En laat een onwetende zich niet schamen om te vragen over hetgeen hij niet weet. En laat een geleerde zich niet schamen als hij wordt gevraagd over hetgeen hij niet weet om te zeggen Allahoe a3lam (Allah weet het het best). En geduld ten opzichte van al-iemaan is als het hoofd ten opzichte van het lichaam. En er is geen iemaan, voor degene die geen geduld heeft.”7

De wereld trilt van zijn woorden.  1. ‘Usoel At-Tafseer’ van imaam Al 3Uthaymeen []
  2. Er zijn anderen die een andere leeftijd hebben vermeld. []
  3. Zijn vrouw en tevens de dochter van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). []
  4. Sahieh, overgeleverd door imaam Al Bukhaarie. []
  5. De gehele gebeurtenis is terug te vinden in boeken van de biografie van de Profeet (Allaah’s gebeden en vrede zij met hem). Zie bijvoorbeeld: Arrahiequ-l-Makhtoem, Sierat Ibnu Hishaam of Qissatu Rrisaalah van 3Aidh al Qarni. []
  6. Al Haakim. []
  7. Sifatu Safwah, 1/ 130. []


Facebook


Twitter


Youtube


Linkedin

Categorieën