Als hij lessen gaf in Masjidul Haraam in Makkah waar ontelbaar veel mensen bij elkaar vergaderden, dan zou hij zich nooit schamen om te zeggen: “Deze kwestie is mij niet duidelijk”“

3abdul 3aziez ibn Baaz

Volledige naam geboorte datum en afkomst

3abdul 3aziez ibn 3abdullaah ibn 3abdur-Rahmaan ibn Muhammad ibn 3abdullah alee Baaz Rahimahu-llaah, is geboren in 1909 tijdens de islamitische maand Dulhija, in Rijaad. Ibn Baaz is van Saoudische afkomst. Hij kwam uit een familie die zich bezig hield met de islam. Zijn moeder stimuleerde hem zich te verdiepen in het opdoen van islamitische kennis.

Bijzondere eigenschappen

Shaykh ibn Baaz bezat een aantal bijzondere eigenschappen. Waaronder het zeer zorgvuldig omgaan met zijn tijd.  Hij probeerde elke seconde die hij had op een waardevolle manier te benutten. Zo is er een verhaal bekend waarin zijn zoon Ahmed verteld dat zijn vader (Shaykh ibn Baaz) zelfs tijdens een autorit  bezig was met kennis.  Diverse boeken werden aan hem voorgelezen. Ook hield hij zich bezig met kennis ( tijdens zijn autorit) door te dicteren.

Een andere bijzondere eigenschap van de Shaykh was dat hij zeer consistent was in het toe  passen van de Sunnah tijdens al zijn handelingen. Er is een verhaal bekend, verteld door Ibraheem ibn 3abdul 3aziez as- Shithree dat de Shaykh een telefoontje kreeg van een persoon die om een Fatwa vroeg. Tijdens het telefoontje werd de adhaan verricht. De Shaykh stopte de persoon die aan de lijn was. Nadat de adhaan voorbij was continueerde de Shaykh het telefoongesprek.

Bijzondere verhalen in zijn leven

De vader van Ibn Baaz stierf toen hij 3 jaar oud was. Hierdoor werd zijn opvoeding volledig door zijn moeder op zich genomen. Zijn moeder overleed toen hij 26 jaar was. Tegen de tijd  dat Ibn Baaz de leeftijd van 13 jaar had begon hij te werken. Hij verkocht kleding met zijn broer op de markt. Ondanks dat hij een grote bijdrage leverde in het financieel helpen van zijn gezin wist hij tijd over te houden om zich bezig te houden met het opdoen van kennis. Hij leerde de koran voor zijn pubertijd uit zijn hoofd. De Shaykh blonk uit in kennis op gebied van Qur’aan, Hadieth, Fiqh en de Arabische taal.

Op zijn 16 jarige leeftijd begon zijn zicht te verminderen na een ooginfectie. Tegen de tijd dat hij 20 jaar was verloor hij zijn totale zicht en werd blind.

Wie waren zijn leraren

In de tijd dat Shaykh Ibn Baaz leefde bestonden er nog geen echte universiteiten in Saoudie Arabie. Dit weerhield de Shaykh er niet van kennis te vergaren. Hij bestudeerde heel veel Islamitische literatuur en hij volgde les van verschillende Shoejoegh. Waaronder de volgende:

–    Mufti Mohammed ibn Ibraheem ibn Abd al-Latief. Ibn Baaz studeerde 10 jaar onder deze Shaykh. Hier leerde hij alle takken van de sharie’ah waarna hij door zijn leraar een post kreeg in het rechtershof.
–    Sa3ad Waqqaas al-Bukhaarie. In het jaar 1935 studeerde hij bij deze docent de wetenschap van Tajweed.
–    Saalih ibn 3abdul 3aziez ibn 3abdur-Rahmaan ibn Hasan ibn Shaykh Muhammad ibn 3abdul-Wahhaab. De opperrechter van Riyad.
–    Hammad ibn Farris, vice minister van financiën in Riyad. Bij deze docent bestudeerde de Shaykh het Arabische grammatica.
–    Sa3ad ibn Hamad ibn Atieq, opperrechter van Riyad.

Wie waren zijn leerlingen

Shaykh ibn Baaz had leerlingen die zich vrij hebben gemaakt voor het vergaren van kennis.  De meeste bekende rechters van Saoudie Arabie van vandaag de dag zijn student geweest bij ibn Baaz. Bekende onder de studenten zijn onder andere:

–    Shaykh 3abdullaah alkanhal.
–    Shaykh Rashed ibn Shaleh Alkhanien
–    Shaykh 3abdurrahmaan ibn Nasser Albaraak
–    Shaykh 3abdullaah ibn Hass ibn Qa’oud
–    Shaykh 3abdu-Rrahmaan ibn Jalal
–    Shaykh Saalih ibn Haleil
–    Shaykh 3abdu-llatief ibn Muhammed Ashadied en anderen.

Zijn werken

Ibn Baaz heeft ongeveer 60 boeken geschreven. De onderwerpen gingen onder andere over: Hadith, Tafsir, Fara’ed,Tawheed, Fiqh. Ook heeft hij een aantal boeken geschreven over: Salaah, Zakaah, Da3wah, Hadj en 3umrah.

Een aantal van zijn bekendste Nederlands vertaalde boeken zijn onder andere:

–    Bestrijding van de onwetendheid van vele mensen betreffende de aanbidding van anderen naast Allaah
–    De correcte Islaamitische geloofsbelijdenis en wat daar tegenstrijdig aan is.
–    De Authentieke 3aqiedah
–    Advies aan de moslimgemeenschap
–    Riba
–    Fatwa’s over het gebed en oproep tot het gebed

Zijn functies

Ibn Baaz werkte 58 jaar zonder ook maar 1 vakantiedag te nemen. Hij sliep nooit meer dan 4 of 5 uur per dag. Hij bekleedde verschillende functies tijdens zijn loopbaan. Zoals:

–    Rechter in al- Kharaj. Dit deed hij voor een periode van 14 jaar.
–    Leraar in Riyad aan al-Ma’had al- ílmie
–    Hij onderwees 9 jaar Fiqh,Tawheed en Hadith
–    Adjunct directeur aan Islamitisch universiteit in Medina daarna werd hij aangesteld als hoofd van de Universiteit.
–    Lid en oprichter van diverse islamitische comités.

Wanneer gestorven

Shaykh ibn Baaz stierf op donderdag 13 mei 1999 na de leeftijd van 90 jaar te hebben bereikt aan een hartaanval. Gemiddeld 50.000 mensen droegen zijn grafkist en 1.500.000 mensen baden zijn Janazah.

Wat hebben de geleerden over hem gezegd

–    Shaykh Saalih Al Munajjid zegt:

“Hij zou Allaah heel vaak gedenken, zelfs tijdens het eten en tussen de happen die hij nam”.

“Als hij lessen gaf in Masjudul Haraam in Makkah waar ontelbaar veel mensen bij elkaar vergaderden, dan zou hij zich nooit schamen om te zeggen: “Deze kwestie is mij niet duidelijk”.

“Toen een vloed kwam in de stad Al Dalam in het jaar 1360 AH, kwam hij naar buiten om mensen aan te moedigen om dijken te bouwen. Hij bracht ook dadels en koffie uit zijn eigen huis om het aan de mensen te geven die werkten. Toen de stad getroffen werd door een plaag van sprinkhanen, kwam de Shaykh naar buiten om de insecten te slaan met palmboom bladeren”.
Shaykh Ibn Baaz klaagde niet over zijn ziekte toen hij op sterfbed lag. Als de pijn sterker werd, zou men dat aan zijn gezicht kunnen zien en hij zou alleen maar zijn hand op de plaats zetten waar het pijn deed.

“Twee soorten vijanden van Allaah zullen blij worden met het nieuws over zijn dood: (1). De Munaafiqien (huichelaars) die Islaam uit het leven van de mensen willen laten verdwijnen en (2). De afgedwaalde volgelingen van innovaties en hun begeerten!”

–    Shaykh 3abdullaah Azzam zei tegen Ibn Baaz:

“U weet dat dat ik van “Al Ikhwaan Al Muslimien” ben, maar bij Allaah! U bent niet te vergelijken met een Muraaqib en ook niet tot een Murshid. Waarlijk, u bent mij meer geliefd dan de Murshid van “Al Ikhwaan Al Muslimien” en de Muraqib van “Al Ikhwan Al Muslimien”, omdat ik denk dat u meer voor Islaam hebt gedaan dan hun.

Toen zei ik tegen hem: “Waarlijk, u bent mij meer geliefd dan mijn eigen vader en moeder”. En hij is mij ook geliefder dan mijn eigen vader en moeder! Waarom? Omdat ik denk dat goedheid in hem zit, en in hem is eerlijkheid en voordeel voor de Moslims. Dit is hoe wij over hem denken, en wij verheffen hem niet boven zijn positie bij Allah. De hele mensheid trekt zijn voordelen uit hem.Bron:
–    Mawaaqif madhie’ah fi hayaat al-Imaam Abd al-Aziez ibnoe Baaz
–    “Fi Dhilaal Surat Tawbah”, Deel 1, Blz 117
–    http://www.islamicawakening.com/viewarticle.php?articleID=805
–    http://abdurrahman.org/scholars/IbnBaaz.html
–    http://www.islam-qa.com/en
–    http://www.binbaz.org.sa/

Categorieën