1 Structureren van het profijt van de tijd

Zorg er altijd voor dat je vóór de vermaning of het advies, degene die je toespreekt goedheid verschaft middels bijvoorbeeld het helpen van diegene, een goed woord of een blijdschap die je het hart van diegene laat bereiken. Bijgevolg zal zich zeker goedheid bevinden in jouw da3wah.

Goedheid en nobelheid voor een ander zijn de beste sleutels tot zijn hart, en de beste wijzen waarop de waarheid geaccepteerd kan worden.

2 Het goede aanbieden voordat je da3wah verricht

Zorg er altijd voor dat je vóór de vermaning of het advies, degene die je toespreekt goedheid verschaft middels bijvoorbeeld het helpen van diegene, een goed woord of een blijdschap die je het hart van diegene laat bereiken. Bijgevolg zal zich zeker goedheid bevinden in jouw da3wah.

Goedheid en nobelheid voor een ander zijn de beste sleutels tot zijn hart, en de beste wijzen waarop de waarheid geaccepteerd kan worden.

3 Het schenken van een geschikt boek

Het schenken van een geschikt boek is een goede manier om da3wah te doen. Hiermee verspil je geen tijd, vermenigvuldig je de profijten en vermijd je fouten die je had kunnen begaan.

Zorg er daarom voor dat je het boek schenkt dat geschikt is qua onderwerp, en dat makkelijk te begrijpen is. Hiermee kun je iemands behoefte aan kennis bevredigen, een oplossing voor zijn probleem gegeven hebben of vragen beantwoord hebben. Dit behoort tot de wijsheden van de da3wah.

4 Het schenken van een geschikt bandje/ cd/ dvd

Eén van de meest makkelijke manieren om da3wah te verrichten is het schenken van deze media.
Zorg er daarom voor dat de inhoud van deze media kennis betreft die betrekking heeft op de islamitische wetgeving, geloofsleer of ethieken die het hart verzachten en Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa doen gedenken. Kijk uit voor media van weerleggingen en veroordelingen.

Zoek toenadering tot Allaah middels het schenken van bloemen, en niet middels het schenken van doorns.

5 Het doen van profijtvolle suggesties

Als je een profijtvol idee krijgt, zoals het verzoenen tussen twee partijen, of het bouwen van een tehuis voor de armen, en dat niet zelf kan realiseren, geef jouw idee dan aan degene waarvan jij ziet of denkt dat hij kundig is om dat te doen, en help hem daarbij. Hierop wordt de beloning van de verwezenlijking van die daad ook voor jou geschreven.[1]


[1] Buraydah ibn al-Husayb radiya-llaahu 3anhu heeft verhaald, hij zei: “De Boodschapper van Allaah salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft tegen een man gezegd: “Degene die op het goede wijst is zoals degene die het zelf verricht.” En in een andere versie zegt de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam: “Degene die op het goede wijst, hij heeft dezelfde beloning als degene die het verricht.” Deze hadieth is o.a. overgeleverd door imaam Ahmad, imaam a-Ttahaawie en imaam aboe Daawoed, en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

6 Overleg plegen om de da3wah te dienen

Als het voor jou moeilijk wordt om iets te begrijpen dat betrekking heeft tot het steunen van de da3wah, of het lukt jou niet om de oplossing van een probleem te vinden, raadpleeg dan jouw broeders, en vraag hen hun mening, en debatteer met hen, zodat jullie samen tot de beste mening komen, en de manier van de oplossing kennen. Degene die overlegt zal niet teleurgesteld worden.[1]


[1] Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt hierover:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ الشورى: 38)

“En (zij zijn) degenen die gehoor geven aan hun Heer en de Salaah onderhouden, en hun zaken in onderling overleg (Shoeraa) beslissen, en zij geven uit van waar Wij hun mee voorzien hebben.” (Aayah: 42/38).

In deze Aayah geeft Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa een aantal eigenschappen van de gelovigen aan. Eén ervan is: onderling overleg.

7 Het vragen van hulp aan broeders en zusters

Als jij de da3wah wilt steunen, maar daar niet genoeg geld of tijd voor hebt, vraag dan jouw broeders om jou te helpen deze zaak te verwezenlijken, zoals het helpen van een arme, of het uitnodigen van een geleerde naar jouw stad, etc.

8 Het geven van hulp aan broeders en zusters

Ook is het van belang dat je jouw hulp aanbiedt aan jouw broeders wanneer je weet dat zij jouw hulp nodig hebben om de da3wah te steunen, zoals het vertalen van een boekje, of het meehelpen middels lichamelijke inzet, of het brengen van iemand naar een andere stad. Aarzel niet om jouw broeders te helpen met het steunen van de da3wah.

9 Het beschikbaar stellen van het bezit (voor de da3wah)

Wanneer je iets gaat kopen wat je nodig hebt, dan geeft de verkoper jou wisselgeld terug. Als je dit wisselgeld voor een maand of twee opspaart, dan wordt het een bedrag waarmee je iets waardigs kan kopen.

Het zou goed zijn als je op deze wijze geld opspaart, zodat je dat uitgeeft om de da3wah te steunen. Zodoende hoor je het klein geld niet te minachten. Dit is een goede methode om uit te geven voor de da3wah als je het niet breed hebt, want oorspronkelijk hoor je je beste geld uit te geven voor de da3wah.

10 Het verzamelen van a-ssadaqaat voor de da3wah

Sommige mensen veronachtzamen het belang van de da3wah, en het uitgeven voor de da3wah. En sommigen onder hen weten niet op welke wijze zij de da3wah kunnen steunen middels hun bezit, en sommigen behoeven een herinnering en een aanmoediging om voor de da3wah uit te geven. Het is van groot belang dat je daarom met jouw broeders de sadaqah verzamelt om deze uit te geven aan de da3wah. Bovendien is degene die op het goede wijst, zoals degene die het zelf verricht.

11 Het meehelpen aan het drukken van kleine boekjes

Sommige kleine boekjes bevatten geweldige profijten die de mensen nodig hebben. Heel vaak is het zo dat de mensen daar geen exemplaren van kunnen vinden. Het drukken van een aantal van deze boekjes, en het verspreiden hiervan, is een steun voor de da3wah. Help daarom met het drukken van deze boekjes.

12 Het meehelpen aan het opnemen van bandjes/ cd’s/ dvd’s

Er zijn veel media die een goed geslaagde inhoud bevatten, zoals invloedrijke khutab (preken), lessen, opvoeding en geloofsleer, waarmee Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa vele mensen heeft geholpen die losbandig, onbewust of misleidt waren.

Het verspreiden van dit soort media vergt niet veel moeite of geld. Help mee aan het verspreiden van deze goedheid.

13 Het bezoeken van de zieke

De zieke behoeft de gedenking van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en contact met Hem meer dan anders. Het bezoeken van de zieke, waarbij hij herinnerd wordt aan Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, vermaand wordt en hem gezelschap gehouden wordt, is één van de meest effectieve manieren van het gedenken van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, en de verbetering van de toestand van de zieke.

Ook is het een teken van liefde omwille van Allaah, die helaas vele jongeren en oproepers verlaten hebben.

14 Het bezoeken van de gevangene

De gevangene is iemand die een probleem heeft en behoefte heeft aan goede gezelschap, waarbij hij herinnerd wordt aan de oorzaken van zijn toestand en de verbetering ervan. Bovendien is de gevangene vaak onterecht in gevangenschap. In dit geval hoort hij herinnert te worden aan de rechtvaardigheid van de Islaam, opdat zijn iemaan verstevigd wordt. Vandaar de het bezoeken van de gevangene een geslaagde manier is om da3wah te doen.

15 Het aanbieden van projecten op het internet

Het internet kan gebruikt worden als een middel om da3wah activiteiten en projecten te promoten, zoals lezingen, conferenties.
Ook kun je de mensen middels deze weg de mensen aanmoedigen om een bijdrage te leveren aan deze da3wah activiteiten, zoals het geven van aalmoezen om een moskee te bouwen of het meefinancieren van een da3wah project.

Dit is tevens een middel dat de mogelijkheid tot samenwerking verbreedt.

16 Qor’aan bandjes/ cd’s

Het reciteren van de Qur’aan is een geweldig da3wah-middel, en vooral wanneer de recitator een mooie stem heeft en het reciteren goed beheerst.

Het opnemen en verspreiden van Qur’aan bandjes en of cd’s onder de mensen die verre zijn van de moskee is één van de profethische en qur’aanische manier van het verrichten van da3wah.

17 Het oproepen van collega’s op het werk

De band met jouw moslimcollega’s op het werk continueert, waarbij dagelijkse gesprekken voortdurend aanwezig zijn. Profiteer van jouw gesprekken met hen door liefde jegens hen te uiten en hen goed te behandelen. Help hen wanneer het nodig is, en herinner hen aan de islamitische geboden.
Vergeet ook niet om de band tussen jullie te versterken door hen uit te nodigen of hen te bezoeken. Je zult hen hierdoor als deelgenoten voor jou in jouw da3wah maken.

18 Het oproepen van medestudenten

Profiteer van de band met jouw medestudenten. Jouw studeerperiode is een gouden tijd, waarin de levendige jonge harten gedreven zijn, op zoek naar de waarheid en rechtvaardigheid, om daarmee gehoor te geven aan hun natuurlijke aanleg (de fitrah). Zodoende zullen de daden die jouw medestudenten met jou voor de da3wah zullen verrichten met de wil van Allaah stevige en geslaagde daden zijn.

19 Stimuleer je kinderen om anderen aan te sporen da3wah te verrichten

Jouw kinderen zijn jong en gedreven. Ze werken of zitten nog op school. Jouw kinderen kunnen met de wil van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa op een geslaagde wijze anderen aansporen om da3wah te verrichten, en van hen oproepers te maken, als zij profiteren van hun band met hun collega’s en of hun medestudenten. Hierin kun jij hen helpen door hen hierbij te sturen.

20 Wees een daa3iyah in jouw gezin

Eén van de meest geweldige rechten in de Islaam is het recht dat het gezin toebehoort. Zodoende hoor je een sterke band te hebben met de jongeren en de ouderen in het gezin. Bijgevolg zul jij degene zijn die de meeste kennis heeft m.b.t. de gedachtegoed van elk gezinslid, en ben jij degene die het beste weet wat hen begeert. Hiermee zal het makkelijk voor je zijn om in hun harte te dringen. zo hoor je rekening te houden met de methode waarmee je de oudere benaderd, waarbij je respect en eerbied toont, en de jonge benaderd, waarbij je barmhartig bent en het geluk in zijn hart doet treden.

wees voor hen een gids naar het goede, en bescherm hen van de verleiding, slechtheid en vernietiging.

21 Verbeter de loop van het gesprek

Wees positief als je in een zitting bent. En laat de loop van het gesprek niet gaan richting zedeloosheid, roddel, het vernissen van valsheid of het spreken over de eer van een moslim. Ver ander de loop van het gesprek, door bijvoorbeeld over een belangrijke gebeurtenis te berichten, of een vraag te stellen die de mensen aan het goede herinnert.

22 Verheug en stimuleer middels de beloning en barmhartigheid van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa

In de Quraan bevinden zich vele Aayaat die aan de barmhartigheid, de beloning en de vergevensgezindheid herinneren en daarmee verheugen. Het verheugen met goede tijdingen doet de harten mild worden, en laat de harten wedijveren om het goede te verrichten.

Noem daarom veelvuldig de Aayaat die met goede tijdingen en barmhartigheid verheugen.

23 De mensen wijzen op de tijden van de lessen

Het wijzen op de data en de tijden van de informatieve lessen die de Iemaan vergroten en waarbij men zijn godsdienst leert, is een van de makkelijke methodes om da3wah te verrichten. Zodoende is het een geweldige manier om verbetering onder de mensen te brengen om de beloning van Allaah te krijgen.

24 Het lezen uit een boek

Het is gepast om in sommige zittingen een bladzijde of meer uit een betrouwbaar boek te lezen, waarbij men een geschil op te lossen, een onduidelijke zaak te beduiden, een bewijs verschaffen, een discussie te stoppen of een misleiding recht te zetten.

25 Bijeenkomen om een aantal Aayaat te memoriseren

Het herhaaldelijk bijeenkomen om een kleine hoeveelheid Aayaat uit de Qur’aan te memoriseren, is een hulpmiddel om veel Aayaat vanuit de Qur’aan te memoriseren.
En als men het leren van de betekenissen van de woorden ervan daaraan toevoegt zal dat een hulmiddel zijn om meerbegrip van de Qur’aan te hebben en kennis van de godsdienst te vergaren.

26 Bijeenkomen om een du3aa’ van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam te memoriseren

Het bijeenkomen van broeders om een hadieth van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamte memoriseren die betrekking heeft op een Islamitische wetgeving, een smeekbede of gedragsnorm heeft, is een van de methodes om kennis te vergaren en de da3wah te verspreiden.

27 Het meehelpen aan het oplossen van een ruzie

Ruzie onder de moslims is de grootste rampspoed na ongeloof die de moslims kan treffen. Vandaar dat het meehelpen aan het oplossen van een ruzie één van de meest geweldige zaken is die betrekking hebben op de da3wah.
Helaas worden vaak kleine geschillen minacht terwijl de oplossing ervan een simpele zaak is. Dit leidt ertoe dat de zaak escaleert totdat het een groot probleem wordt.

Help daarom mee aan het oplossen van een ruzie tussen twee partijen, zolang je daartoe in staat bent, en vraag daarbij hulp indien nodig aan een wijze persoon.

28 Het meehelpen aan het bouwen van een moskee

Het meehelpen aan de bouw van de moskeeën behoort tot het verwezenlijken van de gewijde tekenen van de Islaam, en een geweldige steun aan de da3wah. Help daarom mee aan de bouw van de moskeeën, zolang en zover je daartoe instaat bent, middels het geld, de daad of het woord.

29 Het meehelpen aan werk in de moskee

De moskee wordt gevestigd middels de gelovigen die het onderhouden, reinigen, verzorgen en besturen. Er zijn vele moskeeën die geperfectioneerd zijn als het gaat om de bouw van de muren ervan, echter zijn die verwoest wegens achterstallig onderhoud en gebrek aan verzorging.

Wat nog gevaarlijker is: is dat men het woord van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en de oproep ertoe daarin verbiedt.

30 Het meehelpen bij stichtingen van goede doelen

De armen, behoeftigen en onwetenden behoeven liefdadigheidsinstellingen die hen voorzien van de primaire behoeften wat betreft medicijnen, onderwijs en de verzorging van hun jongeren.

Voor al deze zaken zijn er mensen nodig die hun bijdrage leveren en hun zorg, financiële steun, werkervaring en bestuur.

31 Het aanmoedigen van goede eigenschappen

Als je iemand tegenkomt die graag voor verbetering wil zorgen en goede daden wil verrichten, maar diegene tegelijkertijd een zwakke wilskracht heeft, zijn doelen niet duidelijk kan stellen, en niet weet hoe hij daden dient te verrichten, probeer dan jouw relatie met hem te versterken, bied hem hulp en zet hem op het goede spoor.

32 Het herinneren aan de oorzaken van rechtleiding

In de Qur’aan staan veel verhalen beschreven over de mensen die berouw hebben getoond, mensen die rechtleiding hebben ontvangen en de verbeteraars. Als mensen aan deze verhalen herinnerd worden, dan worden de oorzaken van de leiding van de harten aangetoond, en wordt het imiteren van de verbeteraars aangemoedigd. Dit behoort tot de methodes om voor verbetering te zorgen en tot het steunen bij het tonen van berouw.

33 Het herinneren aan de zorgen van moslims

De kennis over ziekten herinnert men aan de noodzaak voor therapie. De belangen van de moslims worden niet behartigd wanneer men onwetend over hun benodigdheden is. Veel van de moslims zijn onachtzaam omtrent hun broeders en zusters en hun rampen, maar wanneer zij herinnerd worden aan de omstandigheden van de moslims, dan kunnen zij zich de rampen meer voorstellen, oplossingen ervoor bedenken en anderen oproepen om mee te helpen aan het verwijderen ervan.

34 Het herinneren van de zieke om genezing te vragen

Mensen die ziek zijn in hun harten en slechte daden verrichten, mensen die hun hele dag in cafés doorbrengen en wiens zonden hun overwonnen hebben, als jij hen zou kunnen bezoeken, waarschuwen en helpen bij het kwijtraken van hun zonden, doe het dan zonder dat jij door hen beïnvloed wordt en zelf zonden begaat die je naar de hel zullen leiden.

35 Het herinneren van een onbedachtzame aan de gehoorzaamheid aan Allaah subhaanahu wa ta3aalaa

Je komt vaak jongeren tegen op de weg, treinstations en in openbare plekken, maar die niet het gebed onderhouden of er niet eens aan denken. Probeer hen uit hun onbedachtzaamheid te halen, op het goede spoor te zetten en hen weer verbonden te laten raken met het gebed.

37 Het bezoeken van jongerenstichtingen

Veel van onze vrienden en buren houden zichzelf bezig met het wereldse leven en hebben zichzelf verwaarloosd. Zo is het bezoeken van deze mensen het bezoeken omwille van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en het liefhebben omwille van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa. Het hebben van geduld om hen te herinneren aan Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa en tot de Islaam op te roepen, is een dienst voor het geloof en zorgt voor standvastigheid in het geloof.

38 Het vergaren van kennis bij de bezitters ervan

De basis bevindt zich in het vergaren van kennis bij de geleerden en de bezitters ervan uit hun lessen, kringen, boeken, het inspannen hierin en het besteden van tijd en geld hieraan. Een voorbeeld hiervan is de vraagstelling van Djibriel 3alayhi-ssalaam in de zitting van de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam die omringd was door zijn metgezellen. Hij stelde vragen aan de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam, zodat de aanwezigen het antwoord konden horen en daarmee kennis vergaren.

Op deze wijze vergaarden de aanwezigen kennis waarvan ze niet wisten dat ze die niet hadden.

De vraag kan een tafsier van een Aayah inhouden of een uitleg van een hadieth of een verzoek voor een fatwaa.

39 Het meenemen van een kind of een leergierige

Het bijwonen van da3wah bijenkomsten en visites door een zoon of leerling, vormt een soort van beginsel en voorbereiding voor hen om in de toekomst deel te nemen aan het steunen van de da3wah. Dus neem uw zoon of degene in wiens voorbereiding u zich interesseert naar enkele da3wah bezoeken en bijeenkomsten, opdat zij zich kunnen voorbereiden op dit werk en zich eraan gaan hechten.

40 Het aanmoedigen van de binding van de moslim met de moskee

De binding met de moskee doet het geloof behouden en versterkt het. Je helpt jezelf met het vormen van een dergelijke binding, door ook anderen hierin te helpen. En de binding met de moskee middels de gewenning van het verrichten van de gebeden erin. Het oproepen tot en het herinneren aan het gezamenlijk gebed in de moskee, en het vergezellen van anderen ertoe, is de methode om de binding van de moslims met de moskee te versterken.

41 Het aanmoedigen van de binding van de moslim met de geleerde

De binding met de geleerden door hen te bezoeken, hun bijeenkomsten bij te wonen, hen om raad te vragen en hen te steunen, is de methode om de Islaam te leren kennen. Tevens is het de methode van ahlu-ssunnah wa-l-djamaa3ah.

Het vormen van een binding met de geleerden, is een verbintenis met kennis, het geloof, de Sunnah en de djamaa3ah. Dus steun de vorming van een dergelijke binding zover je daartoe in staat bent.

42 Het vergemakkelijken van het Islamitische huwelijk

Het huwelijk is de weg van eerbied, het voorplanten van de moslims en het ontwikkelen van de juiste Islamitische grondslag. Het helpen met het trouwen kan op vele manieren, en is een dienst voor de Islamitische da3wah.

43 Het meehelpen aan daden in de da3wah

Dit kan door het meehelpen aan het organiseren van da3wah bijeenkomsten, congressen en conferenties. Tevens het verzorgen van lessen, gastvrijheid- en schoonmaakdiensten, en het verspreiden van boeken.

44 Het aanmoedigen van de jongeren en degenen die daartoe in staat zijn om kennis te vergaren

Het bestaan van geleerden in de ummah wordt gerealiseerd middels het vergaren van kennis, en zet zich voort door het bestaan van mensen die hun tijd en inspanning geven aan het onderwijs, en het aanleren van de regels van de 3aqiedah en de Sharie3ah. Om het vergaren van kennis voort te kunnen zetten, zijn er mensen nodig die jongeren en degenen die daartoe in staat zijn hierbij helpen met hun adviezen, geld en het bieden van diensten. Dit is de rol die elke vader, broer, vriend en naaste op zich moet nemen.

45 Het aanmoedigen van studenten van kennis om da3wah te verrichten

Dit kan door hun adviezen te accepteren, hun werken te respecteren en hun weg te vergemakkelijken middels hen op te roepen mensen om hen heen te verzamelen, en hun fouten op een zachte manier te corrigeren.

46 Mogelijkheden creëren voor schoon vermaak

De meeste bedorven manieren zijn ontwikkeld door de vrije tijd, en de bedorven middelen die hiervoor gebruikt worden. De aanwezigheid van de toegestane vermaakmiddelen stopt de behoefte voor de verboden vermaakmiddelen. Voorzie jouw huis van de bruikbare middelen, zoek naar deze en leidt ernaar toe, waardoor oorzaken die voor kwaadaardigheid zorgen verminderd worden en de oproep tot het goede zal overwinnen.

47 Het vergaren van kennis

Het vergaren van kennis en het verwijzen ernaar, is het middel om steun te bieden aan dit geloof. Hoe meer kennis je tot je beschikking hebt, des te meer bekwaam je bent om de da3wah te verkondigen en het geloof te steunen. Bijgevolg zul je kennis vergaren van hetgeen jou helpt met het verkondigen van jou da3wah en het corrigeren ervan.

48 Het aanmoedigen van vertalingen

Dankzij vertalingen kunnen mensen binnen de da3wah die geen Arabisch spreken benaderd worden. Om vertalingen te verzorgen, zijn er natuurlijk vertalers, drukkers, geld en meerdere diensten nodig. Deze vertalingen dienen vervolgens ook verspreid te worden zodat er goede resultaten en voordelen opgeleverd kunnen worden. Zoek dus met volharding naar een rol waarin jij zou kunnen spelen in het leveren van deze dienst.

49 Het uitlenen van een boek

Het uitlenen van boeken is nuttiger dan het weggeven ervan, want op die manier zal men er voor zorgen dat hij het boek daadwerkelijk uitgelezen zal hebben voordat de uitleentermijn verlopen is en het boek aan de eigenaar teruggegeven moet worden. Tevens worden uitleenbare boeken meer gelezen dan boeken die gekocht worden, vergeet dus niet om een aantal boeken klaar te zetten voor de uitleen.

50 Het uitlenen van een cd/ bandje/ dvd

Hierbij geldt hetzelfde verhaal als bij het uitlenen van boeken, met betrekking tot de nuttigheid ervan en waarbij er minder geld wordt uitgegeven. Het is dus van belang dat de uitleen van boeken, cd’s, bandjes en dvd’s beschikbaar gesteld worden, en dat deze op tijd teruggegeven worden.

51 Het oproepen in de huizen

Als het niet mogelijk is om binnen de moskee de da3wah te verrichten, dan is het mogelijk om dit thuis te doen en plekken beschikbaar te stellen waarin lessen gegeven kunnen worden. Een groep zou deze lessen kunnen verzorgen waarbij plekken gereserveerd kunnen worden voor het gebed, en het onderwijs voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt.

52 Het uitnodigen naar een etentje

Een dergelijke uitnodig vindt plaats op bepaalde tijden, en zorgt ervoor dat men van elkaar zal profiteren met betrekking tot de da3wah, kennismaking en samenwerking.

53 Het levendig maken van de Islamitische gelegenheden

Islamitische gelegenheden net als 3iedu-l-Fitr en 3iedu-l-Adhaa, de bruiloft en de 3aqieqah kunnen levendig gemaakt worden door ze te vieren, hun betekenissen te verduidelijken, mensen er naar uit te nodigen, er plekken voor te creëren, en door er voordelen uit te trekken voor de da3wah en het steunen ervan.

54 da3wah middels het geven van een goede voorbeeld

Eén van de manieren om de da3wah te steunen, is door een goed voorbeeld te zijn wat betreft manieren, uitspraken, Islamitisch (representatief) uiterlijk, vasthoudendheid aan beloftes, en nakoming van verplichtingen en afspraken.

55 Het verkondigen van de gematigdheid van de Islaam

Het is mogelijk om deel te nemen aan het verkondigen van de Islamitische gematigdheid waar geen extremisme noch losbandigheid in voorkomt, middels het laten voeren van gesprekken tussen moslims in westerse landen en hun buren, zodat misverstanden over de Islaam en moslims verwijderd worden.

56 Aandacht geven aan het onderwijzen van de vrouw

Het is een taak van elke man om de vrouw haar geloof te onderwijzen, en haar bewust te maken van haar rol en verantwoordelijkheid zodat zij deel kan nemen aan het stichten van een gezin, het opvoeden van de kinderen, en het oplossen van haar familieproblemen. Het zou ook mogelijk zijn voor mensen die er niet gespecialiseerd in zijn, om deel te nemen aan het beschikbaar stellen van kansen voor het onderwijzen van de vrouw, en ertoe op te roepen.

57 Het subsidiëren van Islamitische scholen

Een Islamitische school in Europa behoort tot de zeldzame instellingen die een rol spelen in het leven van moslimkinderen. Een school vereist veel om haar diensten te kunnen bevorderen, waarvoor er initiatieven genomen moeten worden om haar bestaan te steunen en haar werk te verbeteren. Immers zou jij een bijdrage kunnen leveren aan veel van deze zaken.

58 Het oprichten van Islamitisch voortgezet onderwijs

Het Islamitisch voortgezet onderwijs behoudt het werk van basisscholen en maakt het af. Als er geen Islamitisch voortgezet onderwijs zou bestaan, dan zal het verlies voor deze kinderen wanneer ze klaar zijn met de Islamitische basisschool groot zijn, en verdwijnt het klimaat waarin ze zijn opgegroeid. Derhalve is het noodzakelijk om samen te werken totdat het Islamitisch voortgezet onderwijs opgericht is.

59 Het continueren in de gedenking van Allaah subhaanahu wa ta3aalaa

Binnenkort hierover meer in-shaa’-Allaah…

60 Een gedeelte van het nalatenschap schenken

Sommige moslims bieden een deel van hun rijkdommen aan hun verwanten en de armen. Hiernaast zouden moslims ook een gedeelte van hun nalatenschap aan de da3wah kunnen schenken, zodat zij alsnog na hun dood de da3wah blijven steunen.

61 Het organiseren van lessen via de telefoon

Lessen via de telefoon zouden in de moskee en thuis georganiseerd kunnen worden op afspraak met een shaykh (een geleerde). Deze lessen zijn meestal makkelijk te organiseren, en er kan veel voordeel uit getrokken worden, en ze kunnen door veel broeders gevolgd worden.

62 Het organiseren van lessen via internet

Deze zouden thuis of in de moskee gevolgd kunnen worden. Men zal eerder van zulke lessen kunnen profiteren, dan van de lessen die via de telefoon georganiseerd worden. Men kan ook van deze mogelijkheid profiteren door via het internet een reeks van reguliere lessen beschikbaar te stellen, en één of meerdere boeken in hun geheel te onderwijzen.

63 Het optellen van da3wah brieven/folders

Het verrichten van de da3wah in de vorm van briefwisselingen is een bekende wijze vanaf de tijd van de Profeet geb salla-llaahu 3alayhi wa-sallam. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft schrijven naar koningen gestuurd om hen op te roepen tot de Islaam. Het is ook mogelijk om een brief over een onderwerp met betrekking tot de da3wah te schrijven, veel exemplaren ervan af te laten drukken en deze vervolgens naar veel mensen op te sturen.

64 Het aanmoedigen van het deelnemen aan hadj en 3umrah reizen

De hadj of 3umrah reis is een unieke opvoedkundige da3wah reis. Het is daarbij voor de hand liggend om jongens en meisjes aan te moedigen om deel te nemen aan deze reizen. Dit zou vooral het geval zijn als een educatief programma bestaande uit lessen, preken en gedenkingen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa hier een onderdeel van zou uitmaken.

65 Het aansporen tot standvastigheid in de tijden van fitan

De angst voor verleidingen doet de vastbeslotenheid bij sommige mensen verdwijnen. Als men eraan herinnerd wordt om zich vast te houden aan de waarheid, aanbevolen wordt om zijn taqwaa te versterken, herinnerd wordt aan de beloningen die men krijgt bij het gehoorzamen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, en aan de straf bij het plegen van zondes, dan zal zijn vastbeslotenheid versterkt worden en zal Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa hem helpen.

66 Het verspreiden van de vredesgroet en onderlinge kennismaking

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft gezegd:

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allaah degene die de meeste taqwaa (jegens Allaah) heeft. Voorwaar, Allaah is Khabier (van alles op de hoogte), 3aliem (Alwetend).” (Aayah: 49/13)

De Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Zal ik jullie op iets wijzen waardoor het verrichten ervan, jullie elkaar zal doen liefhebben? Verspreidt a-Ssalaam (de vredesgroet) onder elkaar.”[1]

Het verspreiden van de Salaam (vredesgroet) en onderlinge kennismaking zal er dus voor zorgen dat moslims meer van elkaar zullen houden, en dat er samen gewerkt zal worden aan het goede en aan het gehoorzamen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa. Dus begroet elkaar, en wanneer jullie met een groet worden begroet, groet dan terug. Probeer er ook achter te komen welke vaardigheden mensen bezitten, waar zij zin in hebben, en werk samen met degenen die goedwillig zijn en zich willen in zetten voor verbetering, al is het een ongelovige.


[1] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd door imaam Muslim, Boek 1, Hadith 96.

67 Het verrichten van al-Adhaan buiten de moskee

De woorden van de adhaan behoren tot de gedenkingen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, tevens behoren zij tot de mooiste uitspraken van de da3wah en het verlevendigen van de harten. Dus als jij buiten de moskee gaat bidden, hef dan je stem op zodat de mensen om je heen je zouden kunnen horen. Zo zou je de mensen die Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa vergeten zijn, aan Hem kunnen herinneren, onbedachtzame mensen kunnen waarschuwen, of tegenstanders uitnodigen tot de Islaam.

68 Je onthouden van het bezit van de mensen

De liefde en het vertrouwen van de mensen opent de weg voor de daa3iyah (oproeper) tot het verrichten van da3wah. Wanneer een moslim afstand doet van hebzucht en zich onthoudt van het bezit van de mensen, dan zal hij hun vertrouwen en liefde winnen. Zo heeft de Profeet Muhammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam gezegd:

“Neem afstand van het wereldse dan zal Allaah van je houden, en neem afstand van wat de mensen bezitten dan zullen de mensen jou lief hebben.” [1]

Verlang dus niet sterk naar andermans bezit, opdat je jouw da3wah dient en jouw Heer tevreden maakt.


[1] Hasan, deze hadieth is o.a. overgeleverd door imaam ibn Maadjah en is sahieh verklaard door imaam al-Albaanie.

69 Je vermengen onder de mensen en hen adviseren

Het vermengen onder de mensen bevordert de verwantschap, brengt de harten bij elkaar, maakt het mogelijk om het goede en slechte dat eruit voortvloeit te zien, en andermans fouten te corrigeren.

Isoleer je daarom niet van je omgeving omdat dat asociaal en onbeleefd is, maar vermeng jezelf onder de mensen zodat jij hen zou kunnen adviseren.

Wijs mensen op een zachte manier op hun fouten, en leidt hen op een aangename manier naar wijsheid. Probeer de broeders, jongeren, ouderen, leiders en de verantwoordelijken die jij zou kunnen adviseren ook daadwerkelijk te adviseren.

70 Het meedoen aan ouderstichtingen

De stichtingen en personeelscommissies die zich binnen de scholen bevinden, en andere commissies die belangstelling tonen voor kinderzaken, kunnen een grote invloed hebben op de ontwikkeling van de manieren van kinderen en een pedagogische begeleiding geven. De moslimouder dient te wedijveren om aan deze zaken mee te doen, opdat hij zijn invloed kan uitoefenen. Een ouder kan zodoende deelnemen aan oudervergaderingen op scholen om zijn taken daarin te vervullen.

71 Het opvoeden van de kinderen in de moskee

De moskee speelt een rol bij de opvoeding van kinderen en hun begeleiding. Deze rol kan alleen in samenwerking met de ouders vervuld worden. De ouders spelen een grote rol bij het oppassen op de kinderen tijdens hun pauzes en bij het aanvullen van de begeleiding die door de leraren gegeven wordt.

72 Helpen met een goede daad

Ouders, du3aat en de personen die zorgen voor moslimzaken op scholen en in de moskeeën, hebben mensen nodig die hen kunnen helpen met het verrichten van operationele werkzaamheden en door hun mening te delen. Deze zaak zou een moslim kunnen verrichten door zijn tijd en werk erin te investeren.

73 Het aanmoedigen van mensen met vaardigheden

Onder de moslims bevinden zich belangrijke taken en verantwoordelijkheden die gegeven zijn aan mensen die hier niet geschikt voor zijn of zich er niet aan toewijden. Zo zijn er ook moslims die er wel geschikt voor zijn en zich er wel aan toewijden. Als een moslim zich inspant om de geschikte man voor de geschikte taak te vinden, de mensen die vaardigheden bezitten aanmoedigt en hen helpt door te zetten, dan zullen veel belangen worden bevorderd en zal veel verderfenis verdwijnen

74 Het klaarstomen van de jongeren voor goede daden

Wanneer de jongeren afstand houden van daden van verbetering, dan zal dat de maatschappij zwakker maken, en een slechte invloed hebben op hun toekomst. Het is voor jou mogelijk om mee te helpen bij het klaarstomen van jongeren voor het werken aan verbetering en bewustzijn. Immers zou je hen tot dit werk kunnen aansporen en hen de kans geven om hun vaardigheden te bewijzen.

75 Het coördineren van inspanningen van degenen die actief zijn

Je zou mee kunnen helpen door de meningen van degenen die actief zijn te verzoenen, hun standpunten dichter bij elkaar te brengen, en een samenwerking aan de algemene zaken van de moslims op gang te brengen die door gevaar bedreigd wordt en waarbij niet aan haar belang getwijfeld wordt.

76 Het zoeken naar nieuwe ideeën

Het is noodzakelijk om regelmatig wat tijd vrij te maken zodat je nieuwe ideeën ten dienste van de da3wah kunt onderzoeken, of om de methodes waarmee je slecht werk levert of waardoor je minder werk kunt leveren, te verbeteren. Probeer nieuwe ideeën te bedenken die jouw da3wah steunen en waarmee je de methodes die voor mislukking zorgen, kunt verbeteren.

77 Lees en luister

Het is noodzakelijk om interesse te tonen in wat geschreven is over de methodes van de da3wah en te luisteren naar wat er over deze methodes gezegd wordt. Bijgevolg zou je de kans om te kunnen profiteren van deze meningen of onderzoeken, niet verspillen.

78 Discussieer en debatteer

Het zou nuttig zijn als je met je broeders zou discussiëren over de methodes waarmee aan de da3wah gewerkt kan worden. Je zou naar hun meningen kunnen luisteren en hun ideeën kunnen bespreken, waarbij je jouw eigen opvattingen kunt corrigeren en er zekerheid over zou kunnen verschaffen. Op deze manier profiteren jullie van elkaar door elkaars gedachten uit te wisselen.

79 Het verspreiden van stabiliteit in het gezin

Het trouwen is het begin van het huwelijkse leven. Samen creëren de bruid en bruidegom stabiliteit in hun leven. Zij hebben hun eigen en verschillende gewoontes, en komen ook voor verrassingen te staan waarmee van te voren geen rekening gehouden werd. Het in stand houden van het gezin en het oplossen van haar problemen is de basis om op een productieve manier in de da3wah te kunnen werken. Het is dus een noodzaak om een nieuw gezin te helpen bij het bevorderen van de harmonie en stabiliteit.

80 Het aansporen van de nakomelingen tot da3wah

Het mooiste dat je in jou testament voor jou nakomelingen vastlegt, is het bevel om de da3wah te steunen. Dit had Ya3qoeb met zijn zoon gedaan zoals Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft gezegd:

“Of waren jullie getuigen toen Ya3qoeb de dood nabij was, (en) hij tot zijn kinderen zei: ” Wat zullen jullie aanbidden na mij?” Zij zeiden: “Wij zullen uw God aanbidden de God van uw vaderen, Ibraahiem, en Ismaa3iel en Ishaaq, als de Ene God, en wij hebben ons aan Hem overgegeven.”(Aayah: 2/133).

81 Het waarschuwen voor dwalingen

Er worden misleidende da3wah boodschappen verspreid die moslims laten afdwalen van hun geloof. Dit gebeurt middels de hulp van anderen, sluwheid en intimidatie, en door het onbekend houden van het aantal moslims die de Islaam hebben aangevallen en zich wel of niet tot een ander geloof bekeerd hebben. Men wordt aangespoord tot het verbreken van de samenhang tussen de moslims en tot het creëren van vijandschap tussen hen. Ook worden moslims aangespoord de da3wah te weigeren en er tegen in te gaan.

82 Investering

Help mee bij het opzetten van economische projecten ten dienste van de da3wah, tevens de gebruikmaking van alle toegestane manieren hiervoor.

83 Da3wah nieuws

Binnenkort meer hierover inshaAllah…

84 Het verspreiden van fataawaa

Er zal winst geboekt worden als sommige fataawaa die op bepaalde momenten bruikbaar kunnen zijn of samengevatte islamitische onderzoeken gedrukt zouden worden, en vervolgens onder de mensen verspreid worden die ervan zouden kunnen profiteren.

85 E-mail berichten

Het is mogelijk om da3wah boodschappen via e-mail te verspreiden.

86 Het schenken van boeken aan een bibliotheek

Een manier om aan de da3wah te werken, is door da3wah boeken aan schoolbibliotheken of openbare bibliotheken te schenken. Door de uitleen van boeken zal er volledig van ze geprofiteerd worden.

87 Het invullen van enquêtes

Het is mogelijk om mee te helpen bij het invullen van enquêtes die via televisie zenders of verschillende instellingen worden gehouden over verschillende onderwerpen, waaraan jij ziet dat zij eensgezind zijn met jouw geloof en da3wah, en die de einddoelstellingen van verbetering steunen.

88 Het verspreiden van geslaagde djumu3ah-preken

Het is voor jou mogelijk om sommige indrukwekkende en opvoedkundige lezingen op te nemen, en vervolgens bandjes ervan te verspreiden, opdat het profijt ervan verspreid wordt.

89 Het verspreiden van de juiste methodes van de da3wah

Als het voor jou mogelijk is om alle manieren die jij kent waarmee de da3wah gesteund kan worden, te verspreiden en deze op makkelijke manieren bekend te maken, dan zul je aan jou broeders meerdere mogelijkheden geboden hebben om de da3wah te kunnen steunen.

90 Het herleven van sunnah van al-i3tikaaf

De a3tikaaf is een manier om profetisch op te voeden, en behoort tot de sterkste opvoedingsmiddelen. Nodig mensen dus uit om i3tikaaf in de moskee te verrichten, doe er zelf ook aan mee en steun mensen er in. Het is namelijk één van de sunnan die onbekend zijn bij een aantal mensen, dat veel genezing aan de harten en daden biedt.

91 Het verwijderen van verwerpelijkheden uit huis

Je huis is je grootste verantwoordelijkheid. Verwijder uit jouw huis wat niet toegestaan is en verbied dit. Het zuiveren van jouw huis zorgt ervoor dat er voor jou een veilige omgeving voor de da3wah gecreëerd wordt. Het zal het ook makkelijk voor je maken om naar een andere omgeving te verhuizen.

92 Het oprichten van een bibliotheek

Help mee aan het oprichten van een bibliotheek in jouw moskee of buurt waarin gelezen zou kunnen worden. De bibliotheek is namelijk de belangrijkste bron om kennis uit te verkrijgen en steun voor de da3wah. Roep mensen dus op om overal bibliotheken op te richten.

93 Vermijd zinloze discussies

Vermijd discussies die niet netjes verlopen, waar concurrentie in zit of waarin het onmogelijk is om tot een overeenstemming te komen. Deze discussies wekken alleen maar jaloezie op, verbergen de waarheid en zorgen ervoor dat mensen valse uitspraken gaan doen.

94 Het luisteren naar lessen van een cd/bandje

Wanneer men samen een cd/bandje van een betrouwbare geleerde beluistert, bespreekt en tegelijkertijd aantekeningen erover maakt en vragen erover aan een shaykh stelt (ook al is het telefonisch), dan verzekert men zich ervan dat hij bruikbare kennis vergaart.

95 Het waarschuwen voor verspreide roddels

Berichten waarvan de waarheid onzeker is en niet vastgesteld kan worden, besmet de harten van de moslims. Dit zou vooral het geval zijn als het gerucht tussen de studenten en geleerden rond gaat en het hun geloof beïnvloedt, onrustig maakt en van hun vijanden doet afschrikken. Indien je zo’n gerucht hoort, waarschuw men dan van het feit dat deze niet verspreid mag worden. Laat men deze geruchten ook niet geloven en beduid de kwaadaardige gevolgen ervan. Dit zou een manier zijn om de da3wah te steunen.

96 De smeekbede

Het boeken van succes tijdens het werken in de da3wah is iets dat Allaah voor jou heeft bepaald. Alleen Hij kan succes geven, en dat geeft Hij alleen aan de mensen waar Hij van houdt. Verricht dus altijd smeekbedes tot Allaah opdat hij jou zal doen slagen tijdens het werken in de da3wah en het voor je zal vergemakkelijken. Het verrichten hiervan is namelijk een aanbidding en toevlucht tot Allaah.

97 Het wijzen op fouten en het verbieden van de verboden

Veel mensen hebben minder kans op succes doordat zij de i3tiqaad (geloofsleer) verkeerd aanhangen, Allaah op de onjuiste manier aanbidden en zich verkeerd gedragen. Fouten worden in gewoontes omgezet als deze niet gecorrigeerd worden. Besteed er dus aandacht aan dat je tijdens elke zitting of situatie mensen waarschuwt voor het begaan van fouten. Doe dit op een goede, beleefde en adviserende manier, zonder mensen te beledigen of in discussie met hen te gaan.

98 Al-hidjrah (verhuizen naar een Islamitisch land)

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa heeft gezegd (in vertaling):

En wie op de Weg van Allaah uitwijkt, vindt op de aarde vele toevluchtsoorden en overvloed. En wie zijn huis verlaat als een uitwijker naar Allaah en Zijn Boodschapper, en de dood treft hem dan: waarlijk, zijn beloning is bij Allaah. En Allaah is Ghafoer (Vergevensgezind), Rahiem (Meest Barmhartig).” (Aayah:4/100).

En de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd: “Wiens emigratie naar Allaah en Zijn Boodschapper is, voorwaar, zijn emigratie is naar Allaah en Zijn Boodschapper”.[1]

De hidjrah is dus een manier om da3wah te verrichten en de Islaam te doen overwinnen. Het gebeurt vanuit landen met ongeloof naar Islamitische landen, vanuit landen waar fitnah heerst naar landen waar veiligheid heerst, en vanuit landen met veel beperkingen en verboden naar landen waarin de da3wah vrij verricht kan worden. Zo heeft Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa de hidjrah niet slechts naar een land toegestaan, maar heeft Hij de vrijheid gegeven om de hidjrah te verrichten naar alle landen waarin de da3wah wordt ondersteund.


[1] Muttafaqun 3alayh.

99 Het organiseren van raadszittingen voor de du3aat (oproepers tot Allaah)

De werkenden in de da3wah dienen hun taken te ordenen en te organiseren. Dit houdt in dat zij hun tijd en taken goed dienen te verdelen, over de da3wah raad dienen te plegen en hun fouten dienen te corrigeren.

100 Houdt je bezig met het verplichte en het mogelijke

De meeste mensen houden zichzelf bezig met het letten op de fouten en gebreken van zichzelf en van anderen. Deze bezigheid is moeilijk om af te leren en tijdverspillend, het levert frustraties op en belemmert het functioneren. Houdt jezelf bezig met het opsporen van de dingen die aan verbetering toe zijn en waar jij een rol in zou kunnen spelen. Voorts zal het je ertoe leiden dat je belangstelling zult tonen voor dat werk en het op een positieve manier zult verrichten. Daarnaast zal je meer productieve middelen en kansen tot je beschikking krijgen. Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt:

“Welnee, Wij werpen de Waarheid tegen het valse, waarop het vernietigd wordt.” (Aayah:21/18).

Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa zegt ook:

En zeg: “De waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan.” (Aayah:17/81).

101 Spoor jezelf aan om structureel te lezen

Veel mensen lezen op een onstructurele manier en zonder voordeel te trekken uit wat zij lezen. Dit heeft als gevolg dat op het moment dat zij een boek hebben uitgelezen de verbinding tussen hen en dat boek volledig verbroken wordt.

Let er dus op dat je het geschikte boek kiest, en raadpleeg de mensen die jij daarin vertrouwt. Probeer ook aantekeningen te maken van de verschillende aspecten die in het boek voorkomen waar je van zou kunnen profiteren. En als je ertoe in staat bent, probeer dan een samenvatting te maken van de inhoud, want dit is de beste manier waarmee je voordeel zou kunnen trekken uit het lezen.

Categorieën