1.6. De urine van de mens

De Reiniging, De wateren, Fiqh, Wetenschap | 0 comments

Hadieth 10

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ، فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه

وسلم فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ».مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Anas ibn Maalik radiya-llaahu 3anhu heeft gezegd: “Een bedoeïen trad de moskee binnen en urineerde in een hoek van de moskee. Vervolgens berispten de mensen hem, de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamhield hen tegen. Toen hij zijn urinering afmaakte, vroeg de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamom een emmer water. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamgoot dat water op de urine.”[1]

De voltooiing van de hadieth:

Het vervolg van de hadieth: “De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamzei tegen hen: “Laat hem en stop zijn urine niet, en giet over zijn urine een emmer water. Voorwaar, jullie zijn namelijk als vergemakkelijkenden verstuurd, en niet als vermoeilijkenden”[2]. “Toen de bedoeïen zijn urinering voltooide, riep de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamhem naar zich toe en zei tegen hem: “Voorwaar, deze moskeeën zijn niet gemaakt om erin te urineren of om te vervuilen, echter zijn deze (moskeeën) voor het gedenken van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, en om de Qur’aan te reciteren”. De bedoeïen ging bidden en vervolgens zei hij: “O Allaah, heb erbarmen met mij en met Muhammad, en heb met niemand anders naast ons erbarmen.”[3]

Opvoedingsaspecten

Uit deze hadieth kunnen wij de volgende opvoedings- en handelingsaspecten halen, namelijk:

-de oproeper tot de Islaam hoort met wijsheid en kennis van de Islaam te handelen en hoort het slechte niet met het slechtere te stoppen, maar hoort het slechte met het minder slechte te stoppen.

-Als de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamde bedoeïen slecht had behandeld en hem uit de moskee zou hebben gegooid dan zou het nog slechter aflopen dan dat er alleen in de moskee geürineerd zou zijn, namelijk: deze bedoeïen zou terug zijn gegaan naar zijn volk, en vertellen dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamde mensen slecht behandelt. En dat zou alleen leiden tot het feit dat mensen afstand zouden nemen van de Islaam. Ook heeft hij zijn urinering niet gestopt. Als hij dat wel gedaan zou hebben, zou dat kunnen leiden tot ziektes in bijvoorbeeld de blaas of de urineleider. Echter heeft hij hem zijn urinering laten afmaken en deze urine verwijderd met water.

-Men mag de ander niet berechten voordat hij hem kennis heeft gegeven over hetgeen hij gedaan heeft.

-Adviseren en niet voor schut zetten

-Alle soorten van geweld veroorzaken kwaad.

Zo zien we dat de Islaam op de kleinste aspecten let die een grote invloed kunnen hebben. En zo zien we dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamwerkelijk als barmhartigheid voor de werelden is gestuurd.

Oordelen:

-Deze hadieth bewijst dat de urine van de mens onrein is. Deze onreinheid kan met water verwijderd worden.

-Het is Haraam om de urinering van iemand te stoppen of te laten stoppen, opdat men diegene geen kwaad berokkent. De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallamzei tegen zijn metgezellen toen zij de bedoeïen probeerden te stoppen: “Onderdrukt hem niet”.

-Degene met kennis hoort met degene zonder kennis geduld te hebben en te adviseren.

-Men hoort het zo makkelijk mogelijk –binnen de grenzen van de Islaam- voor de ander te maken, door op een rustige en wijze manier de ander te adviseren.


[1] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie en imaam Muslim.

[2] Sahieh, deze hadieth is sahieh en overgeleverd door imaam al-Bukhaarie, imaam aboe Daawoed, imaam a-Ttirmidhie en anderen.

[3] Sahieh, deze hadieth is overgeleverd en sahieh verklaard door imaam al-Bukhaarie.

Categorieën