De eerste Profeet, Aadam

In het verhaal van Adam (vrede zij met hem) en Hawwa kunnen we antwoorden vinden op de volgende vragen: – Waar komt de mens vandaan?. – Wat voor een schepsel is de mens?. – Wat is de plaats van de mens in het heelal?. – Waarom is de mens geschapen?. Dit verhaal gaat...

De godvrezende dief

  Er was eens een jongeman die zowel godsvruchtig als achteloos was. Hij deed kennis op bij een sheich en op het moment dat hij voldoende kennis had vergaard, zei de sheich tegen hem en zijn klasgenoten: “Weest geen bedelaars, want de geleerde die zijn hand...

Het verhaal van Haabiel en Qaabiel

  Allaah de Verhevene schonk aan Aadam (vrede zij met hem) en Hawwa (vrede zij met haar) vele kinderen. Een van zijn kinderen heette Qaabiel en een andere Haabiel. Qaabiel was een slecht persoon die niet erg gehoorzaam was aan Allaah de Verhevene en zijn vader,...

Het verhaal van de rijke en de arme

In de Qur’aan vertelt Allaah de Verhevene ons over twee vrienden, aan de ene gaf Allaah de Verhevene twee tuinen met druiveplanten, die omringd werden met palmen. Allaah de Verhevene gaf hem ook akkers waarin hij groenten en graan verbouwde. Allaah de Verhevene had...

De vriendschap van Aboe Bakr

  Op een donker nacht vertrokken Aboe Bakr en Rasoeloellah (De boodschapper van Allaah) uit Mekka om naar Medina te gaan. Ze wilden zich bij de andere moslims in Mekka voegen. Ze liepen de hele nacht lang. Tegen de ochtend kwamen ze aan bij een grot, die Thaur...